אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק תא"מ 30572-07-11

פסק-דין בתיק תא"מ 30572-07-11

תאריך פרסום : 10/02/2013 | גרסת הדפסה
תא"מ
בית משפט השלום ירושלים
30572-07-11
19/04/2012
בפני השופט:
תמר בר-אשר צבן

- נגד -
התובע:
עמוס כהן
עו"ד אפרים הרמן
הנתבע:
מנהל מקרקעי ישראל - מחוז ירושלים
עו"ד ספי גבאי
פסק-דין

התובע זכה במכרז שפרסם הנתבע, מינהל מקרקעי ישראל (להלן גם - המינהל) שעניינו הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרש לבנייה עצמית. משלא עמד בתנאי המכרז ולא שילם במועד את התשלומים שנדרש לשלם, בוטלה זכייתו והערבות הבנקאית שהמציא כתנאי השתתפותו במכרז חולטה. בתביעה זו, שהוגשה בהליך של סדר דין מהיר, עתר התובע לקבלת החזר כספי הערבות (בסך של 45,102 ש"ח) וכן תבע פיצוי בגין עוגמת נפש וטרחה בסך של 10,000 ש"ח.

ההסדר הדיוני

2.         לישיבה המקדמית שהתקיימה ביום 23.1.2012 לא התייצבה המצהירה מטעם הנתבע ולכן לא ניתן היה, כנהוג, לאפשר את חקירת המצהירים בדיון זה. לאחר שהצדדים חזרו על עיקרי טענותיהם, הוצע להם על-ידי בית המשפט שפסק הדין יינתן על סמך סיכומי טענותיהם בכתב ועל סמך המסמכים הקיימים בתיק בית המשפט. התובע הסכים להצעת בית המשפט, ואילו נציגת הנתבע באותו דיון הודיעה לאחר התייעצות עם הממונים עליה בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), שהנתבע מתנגד להסדר דיוני זה. רק לאחר שמיעת הערות בית המשפט, הודיעה שהיא משאירה את ההחלטה בעניין לשיקול דעת בית המשפט.

לאור עמדות הצדדים כאמור, נקבע שהצדדים יסכמו את טענותיהם בכתב על-סמך המסמכים הקיימים בתיק בית המשפט. סיכום טענות התובע הוגש ביום 20.2.2012, סיכום טענות הנתבע הוגש (לאחר ארכה) ביום 29.3.2012 ותשובת התובע לסיכומי הנתבע הוגשה ביום 4.4.2012.

עיקרי העובדות

3.         בחודש מאי 2010 פירסם המינהל הזמנה לקבלת הצעות לחכירת ארבעים ושניים מגרשים לבניה עצמית בגבעת הבריכה בבית שמש (מכרז מספר ים/107/2010; המכרז ונספחיו - נספח א' של כתב התביעה).

התובע הגיש שתי הצעות לשני מגרשים שמוספרו 167ב ו-172, ובהודעה מיום 23.6.2010 ששלח אליו המינהל ושעניינה "אישור זכייה במכרז ...", אושרה זכייתו במכרז לחכירת מגרש 172 (נספח א' של כתב ההגנה, שהעתקו לא צורף אל כתב התביעה). באותה הודעה נכתב בין השאר, שעל התובע להסדיר את כל הדרוש בהתאם לתנאי המכרז, לרבות תשלום הוצאות הפיתוח תוך חמישים יום וכן לחתום על חוזה החכירה תוך שישים יום, שאם לא כן, יראה המינהל את ההצעה למכרז כבטלה.

ביום 25.6.2010 נשלח אל התובע גם מכתב "אישור עסקה - חתימת הסכם חכירה" (נספח ב' של כתב ההגנה, שגם העתקו לא צורף אל כתב התביעה). במסמך זה נאמר פעם נוספת, שעל התובע להשלים את כל המוטל עליו, לרבות חתימה על חוזה עם המינהל ותשלום כל התשלומים בתום שישים יום, שאם לא כן, תחשב בקשתו להקצאת הקרקע לבטלה מעיקרה. במכתב זה גם נכתב (פסקה 8.ב) כי "במגרש נשוא חוזה זה, יבנה המשרד קירות תמך כמפורט בפרק ב' סעיף 1.2 למפרט הטכני המיוחד המצורף כנספח ו2 לחוברת המכרז ל'עבודות שתבוצענה על-ידי הזוכה ועל חשבונו'" (יוער כי "המשרד" הוא משרד הבינוי והשיכון, שלהלן יכונה גם - המשרד).

4.         ביום 11.8.2010 שלח התובע מכתב אל המינהל, שכותרתו "דרישה לביטול עסקת זכיה במכרז ופיצוי כספי עקב הטעיה בחוברת המכרז ..." (נספח ב' של כתב התביעה; נספח ג' של כתב ההגנה). במכתבו זה טען התובע, ששתי הצעותיו התייחסו למגרשים שלגביהם, על-פי תנאי המכרז, לא נדרשה בניית קירות תמך. לטענתו, במסמכי המכרז צוין באלו מגרשים יש צורך לבנות קירות תמך, ומאחר ששני המגרשים שהציע אינם בין אותם מגרשים, הסיק כי בהם אין צורך לבנות קירות תמך. למרות זאת, במכתב בעניין אישור העסקה נאמר כאמור, שמשרד הבינוי והשיכון יבנה במגרש קירות תמך, ולפיכך, לאור הצורך בבניית קיר תמך במגרש שבו זכה, הוא אינו מעוניין בו. לכן הודיע על ביטול העסקה, ביקש שתוחזר לו הערבות ותבע פיצוי כספי ראוי בגין הטעייתו ובגין עוגמת הנפש שנגרמה לו בגינה.

5.         משלא שילם התובע למינהל את הכספים כנדרש בהתאם לתנאי המכרז ולהודעות שכאמור, נשלחו אליו, ביטל המינהל ביום 20.10.2010 את העסקה מיום 23.6.2010. הודעה על כך נשלחה אל התובע באותו יום (20.10.2010), ובה נדרש לפנות את הנכס תוך שלושים יום ולהחזירו אל המינהל פנוי מכל אדם וחפץ ונקי מכל חוב או שיעבוד (נספח ג' של כתב התביעה; נספח ה' של כתב ההגנה).

6.         במכתב מיום 11.11.2010 שכתב מהנדס הבניין מר יוסף מור אל עו"ד רונן כהן-שור, סמנכ"ל במינהל וראש ועדת המכרזים של המכרז הנדון, חיווה הוא את דעתו בעניין פנייתו של התובע במכתבו מיום 11.8.2010, בעניין תנאי המכרז ובעניין תלונותיו של התובע (נספח ו' של כתב ההגנה). במכתב זה נאמר, שבמכתב אישור העסקה מיום 25.6.2012 נפלה טעות, בכך שנאמר שקיר התמך שבמגרש ייבנה על-ידי משרד הבינוי והשיכון. שכן מגרש 172 שבו זכה התובע, אינו אחד מהמגרשים שעל המשרד לבנות בהם קירות תמך, וזאת מהסיבה שקיר התמך שיש לבנות במגרש זה, הוא קיר נמוך. למרות זאת ובשל הטעות שנפלה במכתב אישור העסקה, מסכים המשרד לבנות את קיר התמך הנמוך ללא תמורה נוספת שידרש התובע לשלם (פסקה 19 במכתב. נכתב בטעות "91"). לאור זאת, ציין המהנדס מור, ומאחר שחובת בניית קירות התמך חלה על הזוכה, נמצא שהטעות האמורה דווקא מעניקה יתרון לתובע ואינה פוגעת בתוכניות הפיתוח של המגרש. אולם אם התובע לא יהיה מעוניין שהמשרד יבנה את קירות התמך במגרש, כי אז האחריות לבנייתם תחול עליו ויהיה עליו לבנותם על חשבונו. לפיכך המליץ לשוב ולאשר את זכיית התובע במכרז וכן ליתן לו ארכה להשלמת מועדי התשלום. אם לא יעמוד בכך, כי אז ניתן יהיה לקבוע שלא עמד בהתחייבויותיו לפי תנאי המכרז וניתן יהיה לחלט את הערבות שהפקיד (חלק ה"סיכום והמלצות" במכתב).

בטרם נמשיך בסקירת העובדות, ראיתי לנכון להעיר כבר עתה כי לא ראיתי צורך להידרש לכל טענותיו של התובע בעניין מכתב זה ובין השאר לשאלה אם יש בו משום "חוות דעה", אם האמור בו נתמך בתצהיר או כל כיוצא באלו. אמנם בכתב ההגנה כונה מכתב זה "חוות-דעת", אולם אין בכך כדי להעלות או להוריד. מדובר בהתייעצות פנימית שנערכה במינהל, שעל-פיה החליט המינהל לנהוג כפי שהחליט, ומעבר לכך אין למכתב כל משמעות. למעלה מן הצורך גם יוער, שהמינהל כלל לא היה חייב לצרף מכתב זה אל כתבי טענותיו וזאת גם בשל היותו בגדר מסמך המשקף התייעצות פנימית וגם מאחר שניתן לראות בו מסמך שהוכן לקראת התדיינות משפטית.

7.         ביום 22.12.2010 השיב המינהל למכתבו של התובע מיום 11.8.2010 (נספח ד' של כתב התביעה; נספח ז' של כתב ההגנה). במכתב זה הובאה תשובת ועדת המכרזים שדנה באותו יום (22.12.2010) בפניית התובע והחליטה לדחות את בקשתו לביטול העסקה. כאמור שם, בתנאי המכרז מגרש 172 אכן לא נכלל בין המגרשים שלגביהם נקבע שמשרד השיכון יבנה בהם קירות תמך. אולם לאור הטעות שנפלה בכך שבאישור העסקה (מיום 25.6.2010), נכללה פסקה 8ב שבה נאמר שהמשרד יבנה את קיר התמך במגרש, ומאחר שמדובר בקיר תמך נמוך, הסכים המשרד לבנות אותו ללא דרישה לתמורה נוספת. אך אם התובע לא ירצה זאת, כי אז "לא תהיה כל בעיה בכך". עוד נאמר, שלתובע ניתנה ארכה בת שלושים יום, עד יום 22.1.2011 כדי לשלם את הוצאות הפיתוח ולחתום על חוזה החכירה, וכי אם לא יעמוד בכך, כי אז יכריז המינהל על אי עמידה בתנאי המכרז על כל המשתמע מכך. במכתב גם נאמר שמצורף שובר לתשלום עבור הקרקע וכי על התובע לסור אל המשרד כדי לקבל שובר לתשלום הוצאות הפיתוח והסדרת כל הנדרש בהתאם לתנאי המכרז.

במקביל (גם ביום 22.12.2010), שלח המינהל אל התובע מכתב נוסף שעניינו "אישור עסקה - חתימת הסכם חכירה" (נספח ה' של כתב התביעה; נספח ח' של כתב ההגנה), שבו אושרה לתובע פעם נוספת הקצאת מגרש 172, והובאו גם התנאים המיוחדים למגרש זה. במכתב זה הובאה פעם נוספת פסקה 8ב, בעניין בניית קירות התמך על-ידי המשרד, וכן נאמר שעל התובע להשלים תוך שישים יום את כל הנדרש בהתאם לתנאי המכרז, לרבות חתימה על הסכם חכירה ותשלום כל התשלומים הנדרשים.

לשלמות הדברים נוסיף שאל כתב התביעה צירף התובע את צילומו של שובר התשלום עבור דמי היוון של המגרש שהונפק ביום 2.2.2011 (נספח ו' של כתב התביעה).

8.         משלא שילם התובע במועד את התשלומים שאותם נדרש לשלם, ביטל המינהל ביום 8.5.2011 את העסקה מיום 22.12.2012. הודעה על כך נשלחה אל התובע במכתב מיום 11.5.2011 (נספח ט' של כתב ההגנה, שאף הוא משום מה, לא צורף אל כתב התביעה).

עיקרי טענות הצדדים

טענות התובע

9.         טענתו העיקרית של התובע היא, שמלכתחילה היה מעוניין רק במגרש שלא היה צורך לבנות בו קירות תמך, ולכן הצעותיו התייחסו רק למגרשים שלגביהם לא נאמר במסמכי המכרז, שיש צורך לבנות בהם קירות תמך. לאחר שהתברר לו ממכתב אישור העסקה מיום 25.6.2010, שגם במגרש שבו זכה (מגרש 172), יש צורך לבנות קיר תמך, החליט לבטל את העסקה ולכן שלח את מכתבו מיום 11.8.2010, שבו דרש את השבת הערבות ותשלום פיצוי. התובע טען, שאף אין בסיס במסמכי המכרז להבחנות שעשה המינהל בין סוגי קירות התמך, קירות "מאסיביים" לעומת קירות "נמוכים", ובכל מקרה הוא אינו מעוניין בקירות תמך כלשהם במגרש, ולכן הגיש את הצעתו בהתאם לכך.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ