אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק תא"מ 16987-09-10

פסק-דין בתיק תא"מ 16987-09-10

תאריך פרסום : 18/10/2012 | גרסת הדפסה
תא"מ
בית משפט השלום ירושלים
16987-09-10
07/03/2012
בפני השופט:
תמר בר-אשר צבן

- נגד -
התובע:
מאיר מזור
עו"ד עז אלדד
הנתבע:
1. עיזבון המנוח אברהם כהן ז"ל
2. רחל כהן
3. אילנה גולדשטיין
4. דורית כהן
5. יעקב כהן
6. עיזבון המנוח יצחק לוי ז"ל

עו"ד אבירם גולדשטיין
פסק-דין

בהסכם מכר למכירת נכס שנכרת בשנת 1983, נקבע שהמוכר יישא בתשלום מס השבח. כן נקבע כי עם תשלום מלוא התמורה ולאחר שהמוכר יציג אישורים על תשלומי המס המתחייבים, תימסר החזקה בנכס לרוכש. התמורה שולמה וחזקה בנכס נמסרה. לימים, כעבור למעלה מעשרים ושש שנה, בשנת 2009, ביקש רוכש הנכס למכור אותו לאחר ואז, כך לטענתו, התברר לו שהמוכרים לא שילמו את מס השבח שאותו היה עליהם לשלם בהתאם להסכם המכר, ומכאן תביעתו.

השאלה העיקרית הטעונה הכרעה היא, אם התביעה התיישנה ולחלופין, אם חל שיהוי בהגשתה.

עיקרי העובדות הרלוונטיות

2.         הנכס שאותו רכש התובע בשנת 1983 הוא חנות המצויה ברחוב אגריפס בירושלים (להלן - הנכס). קודם למכירתו לתובע, היו הזכויות בנכס בבעלותם של אברהם כהן ז"ל (שעזבונו הוא הנתבע 1) ושל יצחק כהן ז"ל (שעזבונו הוא הנתבע 6), וכל אחד מהם היה בעלים של מחצית הזכויות בנכס. לאחר פטירתו של אברהם כהן ז"ל, ירשו הנתבעים 5-2 את זכויותיו בנכס.

בהתאם להסכם מכר שנכרת ביום 17.2.1983 (להלן - ההסכם), שנערך על-ידי צד שלישי 2 (עו"ד יהודה שוסטר), רכש התובע את הנכס מהנתבעים 6-2. במועד זה, היה הנכס רשום במרשם המקרקעין על שם עיריית ירושלים, ולכן עם השלמת העסקה וקבלת החזקה בו נרשמה לטובת התובע הערת אזהרה במרשם המקרקעין.

סעיף 3 בהסכם קובע כי "החזקה בחנות תימסר לקונה על-ידי המוכרים עם תשלום מלוא התמורה כמפורט להלן בתום 65 יום ממועד חתימת חוזה זה". בין שאר הוראות ההסכם הקובעות את התמורה ואת מועדי התשלום, נקבע בסעיף 6 בהסכם כי אם יחול חיוב במס שבח מקרקעין, כי אז ישלם אותו המוכר, ואם יחול חיוב במס רכישה, אזי ישלם אותו הרוכש. עוד נקבע בהסכם, בסעיף 10, כי "החזקה בחנות תימסר לאחר השלמת תשלום מלוא התמורה והצגת אישור תשלום כל המסים, האגרות וההיטלים החלים על המוכר והדרושים להעברה, שהצגתם תהיה תנאי לתשלום יתרת התמורה ...".

3.         אין מחלוקת שמס שבח מקרקעין שהתחייב מן העסקה לא שולם. פרט לכך, שולמה מלוא התמורה והחזקה בנכס נמסרה לידי התובע-הרוכש.

סכום קרן מס השבח היה בעת עריכת העסקה בסך של 426 ש"ח (213 ש"ח היה על הנתבעים 5-1 לשלם ו-216 ש"ח היה על הנתבע 6 לשלם). בשנת 2009 עמד החוב, שכלל הפרשי הצמדה, ריבית וריבית פיגורים (קנסות), על סכום של כ-26,000 ש"ח. בסופו של דבר, הופחתו לתובע תוספות הריבית וריבית הפיגורים, והוא שילם רק סך של 14,397 ש"ח.

4.         בכתב התביעה שהגיש התובע בהליך של סדר דין מהיר ביום 13.9.2010, טען הוא, שביום 15.3.2009 נחתם הסכם בינו לבין אחרים למכירת הנכס. קודם לחתימת ההסכם, פנו באי-כוחו לרשויות השונות כדי לקבל את האישורים הדרושים להשלמת העסקה, ואז התברר להם שמס השבח בגין העסקה הראשונה שבמסגרתה רכש את הנכס, לא שולם, ולכן הוא נאלץ לשלמו. מכאן תביעתו לפיצוי בסך של 45,557 ש"ח, בגין הפרת הסכם, עשיית עושר ולא במשפט וכן גזל כמשמעותו בפקודת הנזיקין (נוסח חדש). סכום זה מורכב מאלו: סכום מס השבח ששילם בסך של 14,397 ש"ח; שכר-טרחה ששילם התובע לטענתו, בשל מחדלי הנתבעים בסך של 11,160 ש"ח וכן פיצוי בגין עגמת נפש, טרדה והפרת הסכם בסך של 20,000 ש"ח.

5.         בכתב ההגנה שהגישו הנתבעים 5-1 ביקשו הם את דחיית התביעה על הסף (כתב הגנה מטעם הנתבעת 3 הוגש ביום 16.12.2012 וכתב הגנה מטעם חמשת נתבעים אלו הוגש ביום 29.8.2011, לאחר שבוטל פסק-דין שניתן בהיעדר הגנה נגד הנתבעים 1, 2, 4 ו-5). לטענתם, יש לדחות את התביעה על הסף מחמת התיישנותה, בשל השיהוי בהגשתה ומהטעם שכתב התביעה הוגש בחוסר תום-לב תוך שימוש לרעה בהליכי בית המשפט, וכן טענו להיעדר יריבות. כן העלו הנתבעים טענו כי יש לסלק את התביעה על הסף מהטעם שהתובע לא צירף מסמכים מהותיים לכתב התביעה ולא תמך אותו בתצהיר כנדרש לפי תקנה 214ג בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

6.         טענת היעדר היריבות שטענו הנתבעים נשענה על הוראת סעיף 5(ב) בהסכם, הקובעת כי "המוכר ימציא אישור בדבר תשלום המסים ... מיד עם דרישת עו"ד י' שוסטר". לטענתם, דרישה מעין זו מעולם לא הוצגה על-ידי עו"ד שוסטר (צד שלישי 2), ולפיכך לטענתם, ככל שיש לתובע טענות כלשהן, היה עליו להפנותן אל עו"ד שוסטר.

ביום 31.10.2011 הגישו הנתבעים הודעה לצד שלישי נגד התובע עצמו ונגד עו"ד שוסטר, לאחר שניתנה רשות להגישה. בעניין התובע טענו הנתבעים, כי הוא זה שהפר את ההסכם והאחראי למחדל שבעטיו לא שולם מס השבח בעת רכישת הנכס. בעניין עו"ד שוסטר טענו את הטענה האמורה בדבר היעדר יריבות ביניהם לבין התובע, שלפיה לטענתם, האחריות להציג לנתבעים (המוכרים) דרישה לאישור בדבר תשלום המסים, חלה עליו.

7.         עוד נוסיף, שטענתם הפרוצדוראלית של הנתבעים היא טענה נכונה, שכן התובע אמנם לא צירף אל כתב התביעה אישור כלשהו שלפיו אמנם שילם את מס השבח, שבגינו הגיש את התביעה. אישור לכך צירף לראשונה רק אל כתב התשובה שהגיש ביום 10.2.2011. כך גם לא תמך התובע את כתב התביעה בתצהיר, כנדרש בהתאם להוראות התקנות, ואף לא צירף תצהיר אל כתב התשובה.

כתב הגנה להודעה לצד השלישי מטעם התובע (צד שלישי 1) הוגש ביום 27.11.2011 ומטעם עו"ד שוסטר (צד שלישי 2) הוגש ביום 9.1.2012, שהטענה העיקרית שנטענה בו היא, שהתביעה התיישנה.

8.         בהחלטה מיום 12.1.2012 נקבע שעל התובע להגיב לכל הטענות המקדמיות שטענו הנתבעים וכי לאחר שתוגש תגובתו, יהיו הנתבעים רשאים להשיב לטענות התובע. בהחלטה מאוחרת יותר, בעקבות מספר בקשות שהגיש התובע (ראו החלטות מיום 7.2.2012 ומיום 14.2.2012), נקבע שעל הצדדים לתמוך את טענותיהם העובדתיות בתצהירים.

תצהיר מטעם התובע, שנועד לתמוך בתשובותיו בכתב התשובה שהגיש, הוגש ביום 20.2.2012 ותשובת הנתבעים בצירוף תצהיריהם הוגשה ביום 4.3.2012.

עיקרי טענות הצדדים

9.         הנתבעים טענו כאמור, כי יש לדחות את התביעה על הסף בין השאר, מחמת התיישנותה, בשל שיהוי בהגשתה ובשל חוסר תום-לב ושימוש לרעה בהליכי משפט. 

בעניין התיישנות התביעה טענו הנתבעים, כי הוראות ההסכם קובעות שבתוך ששיים וחמישה יום ממועד חתימתו (17.2.1983) תשולם מלוא התמורה, תירשם הערת אזהרה לטובת הקונה (התובע) ותימסר לו החזקה בנכס (סעיפים 3 ו-4(ג) בהסכם). עוד נקבע בהסכם כאמור, שהחזקה בנכס תימסר לאחר שתשלום מלוא התמורה והצגת אישור תשלום כל המסים, האגרות וההיטלים החלים על המוכר והדרושים להעברה, וכי הצגת אישורים אלו היא תנאי לתשלום יתרת התמורה (סעיף 10).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ