אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק וע 1064/06

החלטה בתיק וע 1064/06

תאריך פרסום : 19/04/2007 | גרסת הדפסה
ו"ע
בית המשפט המחוזי ירושלים
1064-06
27/12/2006
בפני השופט:
1. מרים מזרחי
2. עו"ד י' ריכטר - חבר
3. עו"ד מ' היבנר - הראל - חברה


- נגד -
התובע:
קובי אמסלם
הנתבע:
מדינת ישראל - נציבות שירות המדינה
החלטה

1.         לפנינו בקשה למתן היתר, לפי סעיפים 4(ג) ו- 11 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969 (להלן: חוק הצינון), בגדרה מתבקשת הוועדה לבטל את תקופת הצינון בת השנה הקבועה בחוק. המשיבה סבורה, כי יש מקום לקצר את התקופה ולהעמידה על פרק זמן שבין שלושה לשישה חודשים.

2.        המבקש הועסק במשך למעלה מעשר שנים כפרקליט במחלקה לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה במשרד המשפטים. בתפקידו האחרון שימש כממונה על סכסוכי עבודה. המבקש טרם פרש משירות המדינה, אך ביום 21.11.06 יצא לחופשת השתלמות בשכר, המסתיימת בסוף חודש ינואר 2007. המבקש מבקש לקבל היתר העסקה לפי חוק הצינון לשמש בתפקיד היועץ המשפטי לאגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: ההסתדרות) מיד לאחר פרישתו משירות המדינה. כעולה מהבקשה, הצעת העבודה הגיעה למבקש בחודש יולי 2006, בעקבות פניה של היועצת המשפטית הפורשת של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות. לאחר שני מפגשים שהתקיימו בין המבקש לבין יו"ר ההסתדרות, הוסכם על מינויו של המבקש למשרה. בעקבות זאת, הועברו בסוף חודש יולי כל התיקים שהיו בטיפולו של המבקש ושבהם הייתה מעורבת ההסתדרות, לטיפולם של פרקליטים אחרים.

3.         טענה מקדמית שהעלה המבקש נוגעת לתחולת חוק הצינון על פרקליטים ויועצים משפטיים. לשיטתו של המבקש, יש בעייתיות רבה בהפעלת החוק וביישומו על פרקליטים, מכיוון שפעולותיהם של עורכי דין מוסדרות במערכת דינים נפרדת, הנגזרת מחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 ו"יש לנקוט משנה זהירות, עת מבקשים להוסיף איסורים הגורעים מההיתרים שקיימים בדין המיוחד החל על עורכי דין".

אין בידינו לקבל עמדה זו. כשאר עובדי הציבור, כפופים משפטנים ופרקליטים בשירות המדינה להוראות חוק הצינון, ואין מקום להבחין באופן גורף בינם לבין עובדי ציבור אחרים. מובן, כי כל מקרה ייבדק לפי נסיבותיו, ויתכנו מקרים בהם פרקליט בשירות המדינה כלל לא יכנס בגדרי האיסורים הקבועים בחוק. ואולם, העובדה כי המשפטנים כפופים למערכת דינים נוספת איננה גורעת מהרציונל המונח בבסיס הרעיון של קביעת תקופת "צינון", שהוא שמירה על טוהר המידות בשירות הציבורי. יוער, כי לפני ימים ספורים אף הכריעה הוועדה בעניינה של משפטנית אחרת בשירות המדינה, שביקשה כי יינתן לה היתר לפי חוק הצינון (ו"ע (ירושלים) 1063/06).

משעברנו משוכה זו, ניתן לפנות לבחינת תחולת החוק על המבקש.

4.         במסגרת תפקידו כפרקליט במחלקה לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה, ייצג המבקש את משרדי הממשלה בפני ערכאות השיפוט השונות, בין היתר, בהליכים שהתנהלו מול ההסתדרות. המשיבה סבורה, כי ייצוג זה יכול להעיד על כך שהמבקש היה מוסמך להמליץ על הענקת זכות להסתדרות, כמשמעות המונח בסעיף 4 לחוק הצינון.

סעיף 4 לחוק הצינון מחיל את הוראת הצינון על מי שבתפקידו בשירות הציבור "היה מוסמך להחליט על פי שיקול דעתו על הענקת זכות לאחר, או להמליץ על הענקת זכות כאמור".

העובדה כי המבקש לא העניק בפועל זכות ממשית להסתדרות אושרה על-ידי המשיבה (תגובת המשיבה, פסקה 32(ב)). אך המבקש טען, כי לא רק שלא העניק זכות ממשית להסתדרות, אלא גם שכפרקליט בדרג ביניים הוא כלל לא היה מוסמך להמליץ על הענקת זכות מהותית להסתדרות. המבקש הסביר, כי אמנם הנחיית פרקליט המדינה היא, כי כאשר סבור פרקליט שיש ממש בתביעה המוגשת נגד המדינה, עליו להביאה לידי גמר ולא לנהל הליכי סרק, אך כל המלצה כזו מחייבת את אישור מנהל המחלקה הרלוונטית בפרקליטות. יתר על כן, אם סבורה הרשות המוסמכת כי המלצת מנהל המחלקה אינה ראויה לקיום, רשאית אותה רשות לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה, כדי שיכריע בעניין. ומכאן, שגם אילו היה סבור המבקש, כי יש ממש בתביעה שהגישה ההסתדרות נגד המדינה, לא היה בסמכותו להמליץ לרשות הרלוונטית להיעתר לאותה התביעה. המשיבה טוענת מנגד, כי חיווי דעה מקצועית על-ידי פרקליט בשאלה מהותית העומדת על הפרק ביחסים בין המדינה לבין צד שני, יכול להביא לעמידת המדינה על עמדתה, להתפשרות מצידה או להיענות מלאה לדרישת הצד השני. לכן, גם חוות דעת משפטית מגלמת בתוכה סמכות להעניק זכות לצד האחר.

עמדת המשיבה מקובלת עלינו.

גם אם הסמכות הרשמית להמליץ על היעתרות לתביעת הצד השני מסורה למנהל המחלקה ולא לפרקליט עצמו, בפועל, מטבע הדברים, פרקליטים מעורבים במעשי המינהל ועמדתם נשמעת היטב ברשות. במיוחד נכונים הדברים כאשר מדובר בפרקליטים וותיקים ובעלי ניסיון, כמו המבקש. על כן אנו סבורים, כי יש לראות במבקש כמי שמוסמך היה, מתוקף תפקידו, להמליץ על הענקת זכות להסתדרות.

5.         נקודת המוצא לדיון היא, אפוא, כי חוק הצינון חל על המבקש וכי עליו להמתין שנה מיום פרישתו, אלא אם ימצאו סיבות טובות למתן היתר לקצר את התקופה. החוק מבהיר, בסעיף 14, כי השיקול המרכזי למתן היתר או למניעתו הוא שמירה על טוהר המידות.

המבקש קרא תיגר על ההלכה, לפיה העניין עליו מופקדת הועדה אינו מצומצם לפגיעה של ממש בטוהר המידות, אלא מתייחס גם לפוטנציאל הפגיעה ולמראית הדברים העולים מהמצב בו מדובר (ראו למשל: ו"ע (ירושלים) 6037/03 עברי נ' מדינת ישראל, תק-מח 2003(3) 548). לשיטתו, החוק אינו עוסק בחשש לפגיעה בטוהר המידות, אלא מטרתו היא למנוע מעשים והתנהגויות שייפגעו בציבור ו"אם אין מעשה בלתי ישר בקבלת המשרה, אין כל מניעה מהוועדה מלאשר את קבלת המשרה" (תשובת המבקש, פסקה 13).

ואולם, בחינת דברי ההסבר להצעת חוק הצינון (ה"ח 772 תשכ"ח, עמ' 209) מעלה, כי מטרתן העיקרית של הוראות חוק הצינון, בכל הנוגע להגבלות המוטלות על עובדי ציבור לאחר פרישתם, היא למנוע מצב שבו עובד ציבור ינצל את מעמדו והקשרים שרכש בתקופת כהונתו בשירות הציבור לקידום ענייניו האישיים אצל הגורם שעמו היה בקשרים. ההנחה היא, שקבלתה התכופה של משרה מחוץ לשירות מיד עם סיום התפקיד בשירות יוצרת לא רק חשש לניגוד עניינים, אשר עלול לפגוע בתדמית ההגונה של השירות הציבורי ובאמון הציבור כלפי השירות הציבורי בכלל ומשרתי הציבור בפרט, אלא גם חשש למראית עין של אלה. ומכאן, שגם כאשר לא עומדת כל ראיה קונקרטית לפגיעה בטוהר המידות, יש טעם במגבלה שקבע המחוקק, באופן המונע כל אפשרות, ולו קלה, של ניצול המעמד. קביעת המחוקק באה למנוע כל אפשרות כזו, במנותק מהאישיות של המעורבים ומיושרם הקונקרטי (ע"ש (ירושלים) 128/97 טורבוביץ, תק-מח 97(1) 1949; ו"ע (ירושלים) 1046/05 רכלבסקי נ' נציבות שירות המדינה, תק-מח 2006(1) 10706).

תקופת הצינון מיועדת להסיר מלב הציבור חשש שמא נוצלה המשרה הציבורית לקידום אינטרס העובד בקבלת המשרה החדשה. לכן, כל עובד ציבור מקבל על עצמו, מעצם הסכמתו להצטרף לשירות הציבורי, סיכון של הגבלת חופש העיסוק שלו כאשר יעזוב את תפקידו, וזאת גם אם בפועל לא קיבל החלטות הנוגעות לגוף בו הוא מבקש לעבוד לאחר הפרישה (ראו: ו"ע (ירושלים) 6048/03 כהן נ' מדינת ישראל, תק-מח 2004(1) 8217).

6.         חרף תחולתו של סעיף 4 לחוק הצינון על עובדות המקרה סבורה המשיבה, כי נסיבותיו של מקרה זה מצדיקות את קיצור תקופת הצינון הקבועה בחוק, והעמדתה על תקופה של שלושה עד שישה חודשים, וזאת מטעמים אלה:

א.      למבקש לא הייתה סמכות להחליט החלטות מהותיות הנוגעות להסתדרות, אלא הייתה לו בעיקר סמכות להמליץ לגורמים המוסמכים הרלוונטיים. בנוסף, מרבית המלצותיו של המבקש ניתנו אגב התדיינות משפטית, לאחר קבלת החלטה מקורית על-ידי בעל הסמכות.

ב.      לא ניתן לאתר זכות ממשית שהוענקה בפועל להסתדרות או לקבוצות עובדים אותן היא מייצגת בהמלצתו של המבקש, וברובם הגדול של התיקים עמדת המבקש הייתה, מטבע הדברים, הפוכה לעמדת ההסתדרות.

ג.       המבקש אינו עובד בכיר בשירות המדינה, אלא פרקליט בדרג ביניים. רום המשרה מהווה שיקול בעל חשיבות מרובה בהחלטה אם יש ליתן היתר, אם לאו.

ד.      המבקש אינו מטפל בתיקי ההסתדרות מסוף חודש יולי 2006, כך שקיים "צינון פנימי" בן חמישה חודשים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ