אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק ו"ע 5743-08-09

החלטה בתיק ו"ע 5743-08-09

תאריך פרסום : 24/08/2011 | גרסת הדפסה
ו"ע
בית משפט השלום תל אביב - יפו
5743-08-09
22/08/2011
בפני השופט:
עינת רביד

- נגד -
התובע:
1. ציון תייר
2. איתי השקד בע"מ

עו"ד חיימוביץ-כהן
הנתבע:
1. עיריית גבעתיים
2. הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים

עו"ד כהן-לומר
החלטה

מונחת לפני בקשת העוררים להגשת תצהיר מודד ובקשה לצירוף שני מסמכים, וכן בקשת המשיבות להגשת מסמכים מטעמן.

1.     לטענת העוררים היטל הביוב, מושא הערר, כלל הן את רכיב הקרקע והן את רכיב המבנה וזאת בניגוד לדין, שכן בעליהם הקודמים של הקרקע והמבנה היו אמורים לשלם וחזקה כי שילמו את רכיב הקרקע ורכיב הבניין הישן. על כן טענו העוררים כטענה חלופית כי היה על המשיבות לקזז את שטח המבנה הישן משטח המבנה החדש ואף להימנע מלחייב בשנית את שטח הקרקע שכן קו הביוב שמשרת אותו, שירת גם את הבניין הישן.

2.     העוררים פנו למשיבה לקבלת תיעוד בדבר שטחו של המבנה הישן והיות ולמשיבה לא היה כל תיעוד פנו העוררים למודד מוסמך לצורך הכנת מפת מדידה של שטח המבנה הישן. ביום 27.01.09 נערכה על ידי המודד, ש. חפץ, מפת מדידה, אשר צורפה כנספח 2 לחוות הדעת מטעם העוררים. על כן התבקשה הוועדה להתיר לעוררים להגיש את מפת המדידה באמצעות עורכה - המודד.

3.     בקשה נוספת מטעם העוררים היא לצרף את המסמכים הבאים: מכתב תשלום תחת מחאה אשר הוגש ביום 14.07.09 בו צוין כי כל תשלום אשר שולם או ישולם בגין הנכס הוא תחת מחאה. מסמך נוסף הוא אישורי מיסים אשר נערכו על ידי המשיבה, אותם הנפיקה המשיבה לעורר בגין רכישת הדירות מבעלי המקרקעין, בהם צוין כי המיסים עבור הנכסים הנ"ל שולמו עד ליום 31.10.08. לטענת העוררים העובדה כי העירייה הנפיקה לעורר את אישורי המיסים גרמה לו לסמוך על כך שעל הנכס לא רובצים חובות עבר ובכלל זה אגרות והיטלי פיתוח ולעובדה זאת הייתה השלכה על מחיר העיסקה.

4.     לטענת העוררים אין המדובר במסמכים מפתיעים עליהם לא ידעו המשיבות, שכן מפת המדידה צורפה כנספח לחוות דעת המודד, תעודות המיסים נערכו על ידי המשיבה ומכתב תשלום תחת מחאה הוגש לנציגי המשיבה ונחתם על ידה כבר ביום 14.07.09.

5.     המשיבות הגישו תגובתן וטענו כי במסגרת דיון ההוכחות מיום 03.03.11 ביקשו העוררים לצרף המסמכים אשר לא צורפו לכתב הערר ולא לתצהירי העדות הראשית מטעמם, אף כי היו בחזקתם בשלב מוקדם יותר עוד טרם הגשת הערר.

6.     לטענת המשיבות עניינה של הבקשה אינה בצירוף מסמכים אלא בהגשת תצהירים מתוקנים ומסמכים חדשים וזאת מתוך רצון לעריכת מקצה שיפורים לאחר קיומו של דיון הוכחות.

7.     בהתייחס לתצהיר המודד טוענות המשיבות כי היה לעוררים די זמן לצרפו וכי תוכנית המדידה הייתה בידי העוררים עוד בזמן רכישת הבניין, ואין לאפשר הגשתה כעת. לטענת המשיבות תוכנית המדידה לא צורפה כדין לתצהירי העדות הראשית מטעם העוררים אלא צורפה לחוות דעתו של המומחה מטעמם מר יוסף שוסט. היות והמדובר בראיה שדינה להיפסל, לא התייחסו המשיבות למדידה זו בתצהירים מטעמן. יחד עם זאת טוענות המשיבות כי הן אינן מתנגדות לצירוף התצהיר מטעם המודד בכפוף לכך כי מלוא זכויותיהן הדיוניות של המשיבות יישמרו להן ובכללן הזכות לחקור את המודד, לתקן את כתב התשובה מטעמן וכן תצהירי העדות מטעמן לרבות הגשת מסמכים המתייחסים לתוכנית המדידה. עוד מבקשות המשיבות לצרף אישור ממחלקת הארנונה בדבר גודל המבנה הישן, וכן הרישיון למבנה המקורי המעיד על גודל המבנה הישן.

8.     לטענת המשיבות ככל שתתקבל בקשת העוררים הרי שעומדת להן הזכות לחקור עדי העוררים פעם נוספת תוך מתן אפשרות לתיקון תצהירי העדות הראשית מטעמן.

9.     בהתייחס לבקשת העוררים לצירוף מכתב המחאה טוענות המשיבות כי לא ברור מדוע מכתב זה לא צורף לכתב הערר או לתצהירי העוררים אף כי היה בידיהם עוד בשנת 2009. לטענתן  צירופו של המכתב לאחר חקירתו של מר תייר מחייבת את המשיבות לשקול תיקון כתב התשובה, התצהירים מטעמן וכן חקירתו של מר תייר על מכתב זה.

10.בהתייחס לבקשת העוררים לצירוף אישורי המיסים טענו המשיבות כי הן מתנגדות בתוקף לצירוף אישורים אלו שכן בבקשת העוררים לצירופם מבקשים העוררים לתמוך בטענות אשר כלל לא נטענו בכתב הערר ומהוות הרחבת חזית אסורה. לטענת המשיבות, הטענות בדבר הסתמכות העוררים על אישורי המיסים והשלכותיהם על מחיר העיסקה נטענו לראשונה רק במסגרת הבקשה. לעניין זה ציינו המשיבות כי אין קשר בין טענות אלו לבין הטענות אשר הועלו בסעיפים 20, 30, 32-33 לכתב הערר ואשר התייחסו לתשלום דמי השתתפות.

11.לטענת המשיבות ככל שהעוררים חפצו בהגשת מסמכים אלו היה עליהם להגיש זאת באמצעות תיקון כתב הערר על כל המשתמע מכך.

12.בסיפא לתגובתן ציינו המשיבות כי ככל שתאשר הוועדה לעוררים לצרף תצהיר מודד והמסמכים המבוקשים, הרי שיש לאפשר להן לצרף את התוכנית לביצוע קו הביוב ברחוב רמב"ם בשנת 2002 וכן תשריט וההסכם עם הקבלן המבצע איתו התקשרה עיריית גבעתיים לביצוע העבודות, וכי אין המדובר במסמכים מפתיעים אלא במסמכים התומכים בטענות המשיבות לאורך כל ההליך. לטענת המשיבות אין בתוספת מסמכים אלו כדי להכביד על ההליך שכן מר פיטר סורקין, העד מטעמה, כבר נחקר לעניין זה ועדותו תואמת את המסמכים אותם הן מבקשות להגיש.

13.בתשובת העוררים לתגובת המשיבות נטען כי המסמכים אותם מבקשות המשיבות להגיש כעת הם מסמכים מפתיעים אשר נועדו לשפר עמדות ואשר היו בידיעתן ושליטתן עוד טרם הגשת הראיות.

14.לטענת העוררים העובדה כי ביקשו להגיש את מפת המדידה באמצעות תצהירו של המודד, אינה מקנה למשיבות את הזכות להגיש מסמכים נוספים אשר היו בשליטתן עוד בראשית ההליכים. לעניין זה טוענים העוררים כי בכתב התשובה טענו המשיבות כי שטח המבנה הישן היה 340 מ"ר בלבד אך כלל לא הציגו ראיות מטעמן לגבי המבנה הישן, ואף לא טרחו להעיד את המודד.

15.בהתייחס למכתב המחאה טוענים העוררים כי מכתב זה לא צורף מפאת טעות וכי תמוהה התנגדות המשיבה לצירוף המסמך החתום על ידי מנהל החשבונות של המשיבה 1.

16.בהתייחס לאישורי המיסים טוענים העוררים כי קיימת חשיבות רבה למסמכים אלו שכן הם מהווים ראיה כי שולמו האגרות וההיטלים ותשלומי חובה למשיבה 1 ובכלל זה דמי השתתפות או היטל בגין עבודות ביוב שנעשו, ככל שנעשו בנכס.

17.לטענת העוררים נוכח העובדה כי טרם הוגשו סיכומים בתיק הרי שצירוף המסמכים לא יגרום להכבדה על המשיבות או על הוועדה ותבהיר את המצב העובדתי המשפטי כך שניתן להכריע בשאלות שבמחלוקת.

18.לחילופין טוענים העוררים כי ככל שיימצא כי בצירוף אישורי המיסים יש לתמוך בטענות שלא הועלו בכתב הערר המהוות הרחבת חזית, אין בכך כדי להצדיק חסימת דרכם של העוררים לברר העניין במסגרת בירור הערר.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ