אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק ו"ע 5010/02

החלטה בתיק ו"ע 5010/02

תאריך פרסום : 06/08/2007 | גרסת הדפסה
ו"ע
בית המשפט המחוזי ירושלים
5010-02
12/01/2005
בפני השופט:
1. (בדימ') עזרא קמא
2. חבר הוועדה מר שלמה מדהלה
3. חברת הוועדה הגב' אריאלה אקשטיין


- נגד -
התובע:
שרגא פ. בירן
עו"ד מאיר פורגס
הנתבע:
מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים
עו"ד דן בהט פרליטות מחוז ירושלים
החלטה

1.                  העורר ( המבקש) החזיק, כטענתו, בחלק ממניות חברת גני מרחביה בע"מ, שהיתה איגוד - מקרקעין כהגדרתו בסעיף, לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, רכישה) התשכ"ג - 1963 (להלן- חוק מיסוי מקרקעין). חברת גני מרחביה (להלן - החברה) היתה בעלת זכויות במקרקעין  שלימים נבנו עליהם דירות מגורים במעלות דפנה שבירושלים. המבקש רכש את מניות החברה ואגב פירוק החברה קיבל המבקש שש דירות שהחזיקה החברה בהן בזכויות חכירה. אחת מהדירות האלה היא נשוא הערר (להלן-הדירה).

2.                  ביום 9 בדצמבר 1996, מכר המבקש את הדירה ומסר דו"ח על כך לרשויות המס. ביום-26 ינואר 1997 הוצאה שומה על פי הצהרת המבקש לפיה ניתן לו פטור חלקי לפי סעיף 2 (א) לחוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים) (הוראת שעה) ,התשנ"ב - 1992. אולם, ביום 28 בנובמבר 2000, סמוך לפני תום ארבע שנים להוצאת השומה האמורה, הודיע סגנו של המשיב על החלטתו לתקן את השומה, על פי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין, הנימוק לכך הוא,  שהפטור אינו יכול לחול על דירה בתקופה הקבועה בהוראת - השעה, שנתקבלה בלא תמורה, כאמור בסעיף 2 (ה) להוראת - שעה האמורה.

3.                  המבקש השיג על החלטה זו, ביום 23 בינואר 2001, והמשיב דחה את ההשגה בהחלטה מיום 7 בינואר 2002 שבה ציין כי העילה לפתיחת השומה לפי סעיף 85 לחוק מבוססת גם על פסק דין של ועדת ערר בעניין עמ"ש (ת"א) 1583/96 - שור ואח' נ' מנהל מס שבח , (קובץ מסים יג (3) , 25). לשון אחר, המשיב סבור כי מותר לו לתקן שומה, במועד שלפי החוק, על בסיס שינוי הלכה, כפי שנקבע בפסק דין נתיבי "סוכני פז" שענינו טעות בפרשנות החוק.

4.                  המבקש טוען, כי יש לקבל את הערר, כבר בשלב המקדמי הזה ועוד לפני שלב הראיות, נוכח הלכה חדשה שיצאה מבית המשפט העליון ביום 9 בפברואר 2003 בע"א  5773/99 סובול ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין, תל אביב, אשר לטענת העורר הפכה את קב - עתיד ועדת הערר, עיקרה של ההלכה בענין סובול הוא: "יש לפרש, אפוא, את סעיף 2 (ה) להוראת השעה באופן שהסווג הקבוע בו אינו שולל, כשלעצמו, את הזכאות לפטור ממוכר דירת מגורים שקיבלו אותה לידיו במסגרת פירוק איגוד מקרקעין בתנאי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין,  והדרא קושיה לדוכתא. לטענת העורר, הלכת סובול סותרת את החלטת המשיב, שהסתמכה על החלטת ועדת הערר בענין שור. ועוד זאת, בענין וע  5005/02 טפרברג נ' מנהל מס שבח מקרקעין,  שדנה בו ועדה זו, וגם בו החליט המשיב לתקן את השומה באותן נסיבות, חזר בו המשיב מהחלטתו, לפני שתינתן החלטה בועדת הערר, וביטל את השומה המתקנת. הדירה בענין טפרברג נבנתה באותו פרויקט שבו נבנתה הדירה נשוא ערר זה. חרף זאת, ממשיך המשיב בשלו ואינו מבטל את השומה המתקנת.

5.                  לטענת העורר, העילה היחידה שמצא המשיב בפסק דין שור היא, שהדירה שניתנה אגב פירוק  איגוד מקרקעין , בגדר סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין, וכי בבסיסה של השומה המקורית "טעות משפטית" שהיום התברר, כי אין היא טעות משפטית או טעות בפרשנות החוק, כפי שעולה מפסק דין סובול. ממילא, הלכת שור שעליה התבסס המשיב, עוד אינה הלכה שמורים על פיה, והיא בטלה מן העולם בהלכת סובול שבו קבע בית המשפט העליון שהסייג לפי סעיף  2 (ה) להוראת השעה - אינו צריך לחול על סעיף 71 לחוק.

6.                  המשיב חלק על העובדות של המקרה דנן, כפי שנטענו על ידי העורר. בפי המבקש גם טענות עובדתיות העשויות לדעתו , להוות בסיס להבחנת מקרה זה מעניין סובול.

משעלתה מחלוקת עובדתית, ראינו להתיר את עדותה של גב' תרצה גורטלר,  עובדת נציבות מס הכנסה, מטעם המשיב, כדי לבדוק את הרקע העובדתי ל"פתיחת השומה", ואם בעקבות פסק דין שור, אם לאו.

7.                  העדה אמרה כי השומה לא תוקנה בעקבות פסק דין שור והפרשנות שניתנה בו להוראות השעה. השומה תוקנה לגבי כל הדירות בפרויקט, בגדר הזמנים שבחוק, שאיפשרו זאת. משנודע לה, כיועצת למשיב, על העברת דירות מהחברה, שהיתה במעמד של פירוק מרצון, לבעלי מניותיה, ועל מכירת הדירות על ידי בעלי המניות - בפטורים - אם לפי החוק ואם לפי הוראת שעה, ביקשה לבדוק את תיקי הדירות, ולגבי כל דירה שלא עבר לגביה הזמן לתיקון שומה, ראתה להמליץ למשיב לתקן את השומה. לאחר התייעצות עם יועצה במשפט, תוקנו השומות, לרבות שומת הדירה, נשוא ערר זה. בענין אחר (טפרברג) נהג המשיב בדרך אחת, כיוון שהיו לו אך שתי דירות, אשר לגבי אחת מהן חלף המועד לתיקון השומה. מכל מקום, העדה יזמה את תיקון השומה, משום שלדעתה נפלה טעות בשומה הקודמת (פרוטוקול מיום   10.3.2004. אף  אם ממכתב סגן מנהל מיסוי מקרקעין מיום 28.11.2000 לעורר (1/ו), מופנה העורר לפסק דין שור , בין יתר הנימוקים לתיקון השומה, אמרה העדה כי המלצתה בפני פקידי המשיב, לא נגעה לפסק דין שור, אלא כדי להבהיר כי פטור בגין דירות לא ניתן במחוזות אחרים ופסק דין שור מעיד על כן (פרוטוקול מיום 3.11.04, ע"מ' 15). עמדתה של העדה היא, כי במקרה של הדירה, נשוא הערר, נעשתה טעות ביישום החוק, על בסיס פסק הדין בעניין נתיבי סוכני פז, שבו מדובר על טעות בחוק. העדה אינה מתכחשת לכך שבשעה שניתנה החלטת המשיב לתקן את השומה, עמדו בפניה ובפני המשיב,בין השאר,השיקולים שעל בסיס פסק דין שור ופסק הדין בנתיבי סוכני פז. את הטעות רואה העדה בכך,שהדירה נתקבלה ללא תמורה אגב פירוק החברה, ונמכרה על בסיס הוראת  השעה, בעוד שהוראת השעה לא חלקי ממילא, ניתן פטור שלא היה צריך לתתו, ובכך טעה המשיב בשומה הקודמת.

דיון

8.         מעדותה של גב' גורטלר עולה כי לא רק בשל פסק דין שור, תוקנה השומה.לא    ניתן להתעלם מכך שגב' גורטלר,המשיב ופקידיו שיוו נגד עיניהם גם את הלכת שור כפי שעמדה אז על מכונה,כמו הלכת נתיבי סוכני פז, אך לא בשל פסק דין שור עשה המשיב לתיקון השומה.לתחולתה של הוראת השעה יש חשיבות רבה לעניננו,אך זה ענין לדון בו, אחר ששני הצדדים יביאו את ראיותיהם ואת טענותיהם העובדתיות והמשפטיות. השומה תוקנה בנובמבר 2000 , יותר משנה וחצי אחרי פסק דין שור, ולקראת תום תוקפה של הוראת השעה. השומה לא תוקנה בסמוך לאחר מתן פסק דין שור, אלא מאוחר יותר, ואפשר שמגבלת הזמן לתיקון השומה היא שהנחתה את המשיב ואת העדה גורטלר, הכל, אחר שנודע לגב' גורטלר משיחתה עם מר מרציאנו, אחד מפקידי המשיב, בפגישה אקראית, שבה דובר על  על "פטורים סיטונאיים" על בסיס הוראת השעה הניתנים לבעלי מניות בתאגיד מקרקעין שפורק בגין מכירת דירות שקיבלו בלא תמורה. אפשר שהטעות "ביישום החוק" כדברי העדה גורטלר, היא שהביאה להזדרזות "לדוג" כל דירה שלא חלף המועד לתיקון השומה לגביה. עם זאת, יש לאפשר למשיב להראות, כי חרף הפיכתו של פסק דין שור בהלכת סובול,  יש לעשות אבחנות, אם הן קיימות, למקרה דנן. השאלה היא אם ענין שור או סובול שונה עובדתית מהמקרה של העורר. מלאכתו של המשיב אינה קלה, לכאורה, אך יש לאפשר לו להביא את טענותיו בפני הועדה, ואין לסגור בפניו את שערי בית המשפט בשלב המקדמי הזה. בין שהיה פסק דין שור מול עיניהם של פקידי המשיב ובין אם לאו, קשה להבין מדוע לא נהגו פקידי המשיב בשקידה סבירה לתיקון השומה, והמתינו עד הרגע ה"אחרון". אולם, ענין זה לא יקבע אם המשיב היה רשאי לתקן את השומה אם לאו.

9.         לפיכך, אנו דוחים את בקשת העורר לקבל את הערר, כבר בשלב הזה, ואנו רואים להמשיך בהבאת ראיות וטענות על ידי הצדדים.

10.       אנו קובעים את ההמשך ליום 9/2/05 בשעה 10:00.

ניתנה היום כ"ט בטבת, תשס"ה (10 בינואר 2005) בהעדר הצדדים

___________________     _________________     ____________________                                                                               

עזרא קמא, השופט בדימוס     מר מדהלה שלמה, חבר       גב' אריאלה אקשטיין, חברה

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ