אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק הפ 443/07

החלטה בתיק הפ 443/07

תאריך פרסום : 23/03/2009 | גרסת הדפסה
ה"פ
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
443-07
01/09/2008
בפני השופט:
אבי זמיר

- נגד -
התובע:
מדינת ישראל - מינהל מקרקעי ישראל
עו"ד שרקון
הנתבע:
1. שכון עולים בע"מ
2. גירנבוים אסתר
3. לוביאניקר רוני
4. גרינבוים יחזקאל
5. שפיגלר שמואל עו"ד

עו"ד ורדי
עו"ד מוזר
החלטה

לפניי שתי בקשות לסילוק המרצת הפתיחה על הסף- בש"א 21368/07 הוגשה מטעם המשיבים 2 ו-4 להמרצת הפתיחה ובש"א 22472/07 הוגשה מטעם המשיב 5 להמרצת הפתיחה.  שתי הבקשות נסבות על טענת העדר עילה והעדר יריבות.

המרצת הפתיחה הוגשה מטעם מינהל מקרקעי ישראל, בשם הקרן הקיימת לישראל, ובה הוא עתר למתן סעד הצהרתי וצו עשה לפיהם על המשיבים לרשום את הבתים הבנויים על המקרקעין כבתים משותפים, וכן לרשום את הדירות המצויות בהם כיחידות רישום נפרדות על שם רוכשיהן או בעלי הזכויות בהן, וזאת בפרק זמן שלא יעלה על 90 יום ממועד מתן פסק הדין.

על פי הנטען בהמרצת הפתיחה, ביום 22/8/47 נערך חוזה חכירה בין המבקש לבין המשיבה 1, ולפיו תקופת החכירה היא עד ליום 31/3/96, כשלחוכר הוקנתה אופציה לתקופת חכירה נוספת של 49 שנים.

המבקש טען, כי ביום 5/3/97 נתנה המשיבה 1 למשיב 5 ייפוי כח כללי לפעול במקומה, ולבצע ולהוציא לפועל בשמה כל חוזה או התחייבות (ייפוי הכח צורף כנספח ו').  לטענת המבקש, ביום 19/9/97 נשלח אליו מכתב מאת המשיב 5 בעניין הצורך להאריך את תקופת החכירה, שהסתיימה ביום 31/3/96.

ביום 22/7/98 נערך כתב התחייבות מטעם המשיבה 1 בנוגע לחלקות מסויימות, שנחתם על ידי המשיב 4 ואושר על ידי המשיב 5, ובו נאמר-

"אנו הח"מ, בשם שיכון עולים חברה בע"מ, הרשומה בלשכת רישום המקרקעין כבעלת זכויות החכירה במקרקעין שבנדון (להלן: "המקרקעין") אשר פג תוקפה, מסכימים ומתחייבים לפעול לרישום הבתים הבנויים על המקרקעין כשיכון ציבורי או לפעול להכנת ת.ב.ע. נקודתית, לצורך רישום הבתים כבית משותף הכל כפי שידרש על ידי המפקח על רישום המקרקעין וזאת תוך חמש שנים מיום הארכת תקופת החכירה אשר פג תוקפה. להבטחת האמור רצ"ב יפוי כח בלתי חוזר אשר על פיו ניתן יהיה לאחר מתן התראה, של 30 יום מראש, להחזיר המצב לקדמותו דהיום, דהיינו לבטל את החכירה".

המבקש טען, כי המשיב 5 אכן הוסמך, במסגרת ייפוי כח בלתי חוזר מיום 25/8/98, לעשות בשם המשיבה 1 ובעבורה את הפעולות המפורטות בייפוי הכח הבלתי חוזר, ובכללן לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה, גם עבור צד ג'.

המבקש טען, כי לבקשת המשיבה 1, בין היתר באמצעות המשיב 5, הוארכה תקופת החכירה של המשיבה 1 במקרקעין עד ליום 21/7/47, וזאת בכפוף להתחייבותה לפעול לצורך רישום הבתים כבית משותף (שטר תיקון תנאי החכירה צורף כנספח י"ב).

ביום 25/3/04 מסר המבקש למשיבה 1 מכתב התראה, בו נאמר כי עד כה טרם התקבלו אצלו מסמכים לרישום הבתים הבנויים במקרקעין כשיכון ציבורי או תב"ע נקודתית, כבתים משותפים, וזאת באופן המהווה הפרת התחייבותה של המשיבה 1. המבקש דרש מהמשיבה 1 לפעול לרישום הבתים כבתים משותפים, בתוך 30 יום.

ביום 4/4/04 השיב המשיב 5 כי הוא אינו מטפל ברישום הבתים כשיכון ציבורי.

ביום 14/11/04 הפנה המבקש מכתב התראה למשיבים 2 ו-4, אשר נותר ללא מענה.

המבקש טוען, כי רישום הבתים כבתים משותפים היווה תנאי יסודי ובסיסי להסכמת המבקש להארכת תקופת החכירה. 

המבקש טען, כי המשיב 5 אחראי לביצוע הרישום, מאחר שמצוי ברשותו ייפוי כח מטעם המשיבה 1 , וכן בהתחשב ברושם שנוצר לפיו הוא מטפל בשמם של המשיבים 1-4, בכל העניינים הקשורים לקיום התחייבויותיהם על פי חוזה החכירה, לרבות ביצוע הרישומים.  בנוסף, טוען המבקש, כי בנסיבות העניין, יש לחייב גם את בעלי מניותיה ומנהליה של המשיבה 1, באופן אישי, ברישום הבתים כמשותפים.

המשיבים 2 ו-4 טוענים בבקשתם, כי כל ההתקשרויות נשוא התביעה התבצעו על ידי המשיבה 1 ובשמה, ולאור עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת, אין הצדקה לייחס את זכויותיה וחובותיה של המשיבה 1 למשיבים 2 ו-4, ואין לבצע הרמת מסך, מה גם שהמשיב 4 מחזיק רק במניה אחת.  בנוסף, טוענים המשיבים 2 ו-4, כי אין הצדקה לייחס להם אחריות אישית להתנהלותה של המשיבה 1.

המשיבים 2 ו-4 מפנים לפסק הדין בע"א 2792/03 יצהרי נ' אימפורט (מוצרי היער) בע"מ (14/12/06), לפיו אחריותו האישית של נושא משרה בחברה, שמקורה בחוזה שנטלה על עצמה החברה והפרה אותו, תוטל רק במקרים נדירים כמו תרמית.

מעיון בתדפיס רשם החברות (נספח א' לבקשה) ניתן להיווכח, כי המשיבה 2 והמשיב 4 מחזיקים (כל אחד בנפרד) במניה אחת מתוך 9909 המניות המונפקות, והמשיבה 2מתפקדת כאחת משני הדירקטורים במשיבה 1.

בתגובת המבקש נטען, כי המשיבים 2 ו-4 היו מעורבים, באופן אישי, בקבלת החלטות מצד המשיבה 1 וב"שכנוע" המבקש להאריך את תקופת החכירה.  לטענת המבקש, למרות שהמשיבה 1 רשומה ברשם החברות כחברה פעילה, הרי שבפועל, היא כלל אינה פעילה וקיים חשש שהיא תימחק. לפיכך, ומאחר שלטענתו, המשיבה 1 אינה משיבה לפניותיו, הרי שיש לחייב גם את המשיבים 2 ו-4, באופן אישי, בביצוע הרישומים הנדרשים.  המבקש טוען, כי הוא מודע להלכה לפיה מדובר באחריות חוזית של המשיבה 1, ולכך שהוא לא טוען לתרמית מצד המשיבים 2 ו-4, אלא שלשיטתו, מאחר שנושא התובענה הוא הגנה על זכויות הרוכשים והחוכרים שטרם נרשמו, הרי שמדובר במקרה חריג שבו יש לחייב את המשיבים 2 ו-4 באחריות אישית.

אין מחלוקת, כי ההתקשרות הישירה התנהלה בין המבקש למשיבה 1, וההתחייבות לרישום הבתים כבתים משותפים ניתנה מצד המשיבה 1, כנגד הארכת תקופת החכירה.  עם זאת, העובדה שהמשיב 4 חתם בשם המשיבה 1 על כתב ההתחייבות נשוא התביעה (נספח ט' להמרצת הפתיחה), מעידה על מעורבות מצידו, והפניית מכתב ההתראה למשיבים 2 ו-4 (שלא נענה) מעידה על כך שמבחינת המבקש, הם התחייבו בשמה לרישום הבתים כמשותפים.

בנוסף, וחשוב מכך, מדובר ככלות הכל בתובענה לסעד הצהרתי וצו עשה המופנים, בראש ובראשונה, כלפי המשיבה 1, כשהמשיבים 2 ו-4 מתפקדים כגורמים המוסמכים לפעול בשמה.  אין המדובר בסעד אישי הנתבע מהמשיבים 2 ו-4, וממילא גם אין נפקות להותרתם צד להליך.  במילים אחרות, אילו, באופן היפותטי, המשיבים 2 ו-4 לא היו צד להליך, והתובענה היתה מתקבלת בסופו של יום, הרי שיש להניח, כי הפעולות האופרטיביות הנובעות מהסעדים הנתבעים, היו מתבצעות על ידי המשיבים 2 ו-4, כך שהיותם צד להליך רק מקל על ניהול ההליך ויישום פסק הדין, ככל שיינתן לטובת המבקש.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ