אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק הפ 1211/04

החלטה בתיק הפ 1211/04

תאריך פרסום : 01/10/2009 | גרסת הדפסה
ה"פ
בית משפט השלום באר שבע
1211-04
04/01/2007
בפני השופט:
יעקב שפסר

- נגד -
התובע:
1. באואר ראובן
2. באואר אנה אסתר

עו"ד רפאל קויתי
הנתבע:
1. בנק המזרחי המאוחד בע"מ
2. אזולאי עמרם חב' לפיתוח ייזום והשקעות

עו"ד אהוד ערב
החלטה

בקשה לעיון חוזר בהחלטתי הנוגעת לבקשת המבקשים להמצאת דוחות הפיקוח והליווי של הפרוייקט נשוא תיק זה.

רקע התביעה הינו החזר כספים מאת המשיב - בנק המזרחי המאוחד בע"מ, ובמסגרת זו - פדיון ערבות בנקאית שניתנה למבקשים עפ"י חוק המכר (דירות), וטענת תשלום כפול של התמורה לידי המשיב, זאת בעקבות ביטול הסכם הרכישה שבין התובעים לקבלן (משיב 2) ומכירת הדירה הרלוונטית לצד ג',  כשהבנק היה הבנק המלווה של הפרויקט מחד, ומכח מינויו ככונס נכסים על נכסי הקבלן וכמי שנכנס בנעליו מאידך.

בתמצית, מתייחסות הטענות למישורים שונים, בתחום החוזי, בתחום הנזיקי, עשיית עושר שלא כדין, דיני בנקאות ועוד. במישור החוזי נטענות טענות הנוגעות להפרת הסכם, הטעיה וחוסר תום לב. במישור הנזיקי מבוססת התביעה בעיקרה, על עוולת הרשלנות והפר חובה חקוקה (חוק הבנקאות, חוק המכר ועוד).

בין יתר טענות המבקשים נטען, כי המבקשים הינם לקוחות הבנק, אשר קיבלו ממנו ערבות חוק מכר ובהתאם, זכאים הם לקבל את דוחות הפיקוח המלאים המתייחסים לבניה. לחילופין, מצויים המבקשים במעמד מיוחד כלפי הבנק, על רקע הסתמכותם על הנחיותיו ובעקבות כך הפקידו כספיהם בחשבון הבנק. מאחר ולבנק שליטה מוחלטת על כספי חשבונות הליווי, שחרורם וניתובם, ובידו אמצעי הפיקוח על הנעשה בפרויקט, הרי ככל שלא נעשה כן - התרשל בתפקידו ומעל בהסתמכות המבקשים עליו.

עיקר טענת המשיב - הבנק, נוגעת לשני מישורים: טענות העדר רלוונטיות וחסיון. באשר לשאלת הרלוונטיות טענת המשיב היא כי השאלה שבמחלוקת היא שאלת ידיעתו או אי ידיעתו אודות ביטול החוזה שבין המבקשים לקבלן ובעניין זה אין התייחסות בדוחות הפיקוח. לפיכך אין בהם רלוונטיות להליך.

באשר להיבט החסיון - הדוחות המבוקשים הינם דוחות פנימיים של הבנק ובהם מפורטים נתונים כספיים ואישיים, הנוגעים לרוכשים אחרים בפרויקט, ועל כן העברת נתונים אלה לידי התובעים, תהווה פגיעה קשה בפרטיות הרוכשים האחרים בפרויקט.

בתאריך 13.8.06 ניתנה החלטתי ובה חייבתי את המשיב, בהעברת הסכם הליווי ובהעברת דוחות הפיקוח, בהם יש מידע הנוגע לתובעים בלבד. בד בבד, פטרתי את המשיב מלמסור מידע הנוגע לצדדים שלישיים בהתקשרות. בכך ביקשתי למנוע פגיעה בצנעת הפרט ובאינטרסים של צדדים שלישיים תמימים בעסקאות אלה.

בדיון שנערך בפני ביום 21.12.06, העלה ב"כ המשיב טענה מקדמית ולפיה, בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיו וככל שיש יסוד לשנוי ההחלטה, עליה להעשות במסגרת בר"ע שלא הוגשה.

לגופן של טענות המבקשים טען ב"כ המשיב, כי אין יסוד לטענת הרשלנות הנוגעת לשחרור כספים בלא פיקוח, אלא אדרבא, הבנק הזרים "חמצן" כדבריו לפרויקט על אף הפרת הסכם הליווי על ידי הקבלן, ובכך ניסה שלא למוטטו, תוך שהסיכון שלקח הבנק היה על עצמו בלבד. רק משכלו כל הקיצין נקט בהליכי כינוס. גם לעניין הקשר החוזי, המדובר ביחסי המבקשים עם הקבלן, שהבנק אינו צד להם. רק לפי תנאי חוק המכר יש להחזיר ערבויות. בענייננו סבור ב"כ הבנק, כי המדובר ב"דיג ראיות", פסול להליך נשוא תיק זה.

ראשית לשאלת סדר הדין הנכון: אכן, נכונה טענת ב"כ המשיב ולפיה בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיו, וכי "דרך המלך" הינה הגשת בר"ע בדרך הקבועה בתקנות. אלא שלעניין זה, טוען ב"כ המבקשים שהחלטתי ניתנה בהעדר תגובתו ועל כן בחר בדרך העיון החוזר.

אינני סבור שלא שמעתי את טענות המשיב, שכן החלטתי ניתנה לאחר דיון מיום 25.6.06שקדם לה. יחד עם זאת, הואיל והמדובר בהחלטת ביניים, הרי שכידוע, מוסמך בית המשפט בכל עת לשנותה, לבטלה או לעיין בה מחדש. לכן אין יסוד לטענה זו. משנה תוקף יש לאמור,  משלא מוצתה למעשה זכות המבקשים הקבועה בתקנה 241 (ג1) לתקסד"א התשמ"ד - 1984. כך או כך, איני מוצא מניעה לדיון בבקשה שוב, לאחר שהובאה בפני תגובת המבקש, ואיני מוצא מה טעם יש להטריח את ערכאת הערעור, בשאלה פשוטה זו ולהכניסה באופן מיותר לנבכי התיק, כשניתן הדבר להעשות בקלות וביעילות יחסית על ידי.

 לגופו של עניין, אין לי צורך להכנס בשלב זה לשאלה, האם המבקשים נחשבים כלקוחות הבנק המשיב, או נמצאים הם במעמד מיוחד כלפיו, כמו גם בטענות החוזיות והנזיקיות לגופם של דברים. אלה יקבעו ככל שידרש הדבר, לאחר שישמעו הראיות בתיק.  די לי בכך שחלק ניכר מטענות המבקשים בתביעתם נוגע, בנוסף להיבט החוזי, גם  לשאלת העוולות הנזיקיות ובכללן רשלנות הבנק כלפיהם. בנסיבות אלה, ברור כי קיימת רלוונטיות לשאלת סבירות התנהלותו של הבנק, ידיעתו ומחדליו הנטענים, והדוחות המבוקשים יש בהם אולי לשפוך אור על שאלה זו.

השאלה המשמעותית יותר לדעתי היא, כיצד ניתן להמנע מפגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים תמימים וחשיפת נתוני עסקאותיהם, שכן החסיון, אם קיים כזה, נוגע למשיבה 2 המצויה בכינוס נכסים ע"י הבנק, ושהבנק הוא אחד מנושיה. בעניין זה נראה לי, כי בעיה זו ניתנת לפתרון, אם יומצאו לידי המבקשים עותק מכל דוחו"ת הפיקוח (או תמציתם באופן המפורט בנספח א' לבקשה), ומהם ימחק ולא יהיה אזכור שמות דיירים אחרים, וממילא לא יחשפו פרטיהם. בכך יושג, כך נראה לי, האיזון הראוי בין זכות המבקשים לקבלת הפרטים הנדרשים וניהול יעיל של תביעתם מחד, לבין שמירה על זכויות צדדים שלישיים ופרטיותם מאידך.

תוצאה זו מתיישבת למעשה גם עם תכלית החלטתי המקורית, שזו היתה כוונתה מלכתחילה.

לבקשת ב"כ המשיב, תשלח המזכירות עותק מההחלטה לב"כ הצדדים , על מנת שיוכל ב"כ המשיב לקבל לידיו את הדוחות הרלוונטים ולהעבירם באמצעותו, לאחר שיוודא כי לא כוללים אלה את הפרטים החסויים כאמור לעיל. הדוחות עצמם המצויים במעטפה חתומה - יוחזקו בידי המזכירות וימסרו לב"כ המשיב בלבד, אשר ידאג לבוא ולקבלם, בכל ההקדם .

הנדרש על פי החלטה זו יועבר על ידי ב"כ המשיב לב"כ המבקשים בתוך 30 יום מהיום.

למותר לציין כי אין בהחלטה זו משום קביעה כלשהיא באשר לתוצאת ההליך עצמו ו/או עמדה באשר לטענות הצדדים לגופו של עניין.

הוצאות יובאו בחשבון בהתאם לתוצאת ההליך הסופית.

ניתנה היום י"ד בטבת, תשס"ז (4 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ