אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 9390/08

החלטה בתיק בשא 9390/08

תאריך פרסום : 05/05/2009 | גרסת הדפסה
ת"א, בש"א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
9390-08,2637-07
06/08/2008
בפני השופט:
הרשם אבי זמיר

- נגד -
התובע:
גיל פלוטניצקי
עו"ד נשיץ - ברנדס
הנתבע:
כרומגן בע"מ
עו"ד גלוזמן - חוברס
החלטה

התובע מבקש ליתן פסק דין חלקי הצהרתי כנגד הנתבעת, לפיו הוא זכאי לדמי ייזום בשיעור של 3% ממכירותיה לחברת YACK, החל מתחילת ההתקשרות העסקית של שתי החברות, ולמשך פרק זמן של שלוש שנים, וזאת עד לסכום של 15,000 יורו בתוספת ריבית והצמדה כדין, החל ממועד הגשת התביעה.

בכתב התביעה נטען, כי התובע יזם ותיווך בעיסקה שנערכה בין הנתבעת לבין חברת YACK , הפועלת בצרפת, במסגרתה מונתה חברת YACK לנציגתה של הנתבעת בצרפת.

התובע טען, כי על פי הסיכום הראשוני בין הצדדים, הוא זכאי לקבלת דמי ייזום בשיעור של 5% מהמחזור הכספי של מכירות הנתבעת, באמצעות חברת YACK , למשך תקופה של שלוש שנים.  במועד מאוחר יותר, פנה אל התובע מר גל כהן, מנהל המכירות הבינלאומיות של הנתבעת, וביקש כי שיעור העמלה יועמד על שיעור של 3% לתקופה של שלוש שנים. התובע טען, כי הוא הסכים לכך לפנים משורת הדין. במקביל, הצדדים הידברו ביניהם לגבי נוסח ההסכם שיעגן את זכויותיו של התובע על הכתב, ובשלב מסויים, הועלתה על הכתב דרישת הנתבעת כי דמי הייזום יוגבלו עד לסכום של 15,000 יורו. התובע טען, כי הוא דחה דרישה זו, בהיותה מנוגדת להסכמת הצדדים וחסרת היגיון כלכלי. לטענתו, הנתבעת אכן חזרה בה במפורש מדרישה זו, ואף ניסחה טיוטות הסכם שלא כללו כל תקרה לדמי הייזום.

התובע טען, כי בסופו של דבר, התגבש נוסח טיוטה מוסכם, שטרם נחתם (נספח א' לכתב התביעה), אלא שלפתע, ולאחר שנחתמה העיסקה בין הנתבעת לבין חברת YACK, הודיע מר גל כהן כי הנהלת הנתבעת אינה מוכנה לחתום על ההסכם אלא אם כן תצויין "תקרה".

התובע עתר למתן סעד הצהרתי לפיו הוא זכאי מהנתבעת לקבלת עמלה בשיעור 5% מהמחזור הכספי של מכירות הנתבעת באמצעות חברת YACK למשך שלוש שנים, ולחלופין, להצהיר כי הוא זכאי ל-3% מהמכירות, ולחלופין, להצהיר על זכאותו לקבלת עמלה בכל שיעור אחר. בנוסף, עתר התובע למתן חשבונות חודשיים של הנתבעת, החל מתחילת התקשרותה העסקית עם חברת YACK ועד למועד של שלוש שנים לאחר מכן, המעידים על היקף המחזור הכספי של מכירות הנתבעת באמצעות חברת YACK. 

תקנה 191 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת-

"בית המשפט רשאי, בכל שלב משלבי הדיון, להוציא פסק דין באחת התביעות שבתובענה או בחלק מתביעה, וליתן את הסעד הנתבע, כולו או מקצתו, לאותה תביעה או לחלקה, או לסרב לתיתו, כל אימת שנראה לבית המשפט שאין בהמשך הדיון כדי לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות או לגבי השאלות העומדות להכרעה לענין התביעה או הסעד כאמור".

הוראה זו יושמה בע"א 3199/05 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' פרידנברג (26/1/06)-

"תקנה 191 מסמיכה את בית המשפט ליתן פסק דין חלקי כאשר חלק מן העניין שהובא בפניו בשל לכך. כך, בראש ובראשונה, כאשר הנתבע אינו כופר בחלק מן התביעה (ראו: י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995) 770-771). אולם התקנה אינה מצומצמת אך למקרים מעין אלה. גם כאשר הנתבע מכחיש חלק מהעובדות או הטענות הנטענות על ידי התובע, מוסמך בית המשפט ליתן פסק-דין חלקי אם מצא שאותם עניינים נתבררו די הצורך ואין מקום לסבור שמסקנותיו עשויות עוד להשתנות (ראו: ע"א 171/88 דרוקר נ' ברמן פ"ד מד(2) 346, 349-350). יתרונותיה של התקנה גלומים באפשרות לצמצם את גדר המחלוקת ובכך לאפשר לצדדים לטעון באופן ממוקד ומדויק יותר, ובאפשרות שלא להשהות חלק מהסעדים להם זכאי התובע עד למתן פסק הדין הסופי".

השאלה היא, האם ניתן לקבוע בבירור, כבר בשלב המקדמי הנוכחי, כי התובע זכאי לקבלת דמי ייזום, שסכומם מהווה 3% ממכירותיה לחברת YACK לפרק זמן של שלוש שנים, ועד ל"תקרה" של 15,000 יורו, כשבירור זכאותו הנטענת של התובע לשיעור של 5% מסכומי המכירות, תתברר בהמשך ההליך.

לאור זאת, קיימת חשיבות לאופן הצגת גירסתה של הנתבעת, בכתב ההגנה.

הנתבעת טענה, כי היא הסכימה לשלם לתובע "שכר מוצא" והצדדים ניהלו משא ומתן לגבי גובה השכר. לטענתה, דרישתו הראשונית של התובע היתה לקבל "שכר מוצא" בשיעור 5% מהמכירות של הנתבעת לחברת YACK, ולמשך שלוש שנים, אלא שהיא סירבה לדרישה זו, ובעקבות כך סוכם בין הצדדים, כי התובע יקבל שכר בשיעור 3% מהמכירות בלבד.

הנתבעת טענה, כי היא דרשה בנוסף, ששכרו של התובע יוגבל לסכום מקסימלי של 15,000 יורו, וזאת בשים לב להשקעה המועטה שנדרשה ממנו בכדי ליצור את ההתקשרות הראשונית בין הנתבעת לבין חברת YACK, ולכך שהוא לא נטל חלק פעיל במשא ומתן הממושך שנוהל בין שתי החברות.  לטענת הנתבעת, התובע סירב לדרישה זו, וכתוצאה מכך, הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה בעניין גובה שכרו.

הנתבעת טענה, כי היא לא חזרה בה מדרישתה לקביעת סכום מקסימלי לשכרו של התובע, והעובדה שקיימת טיוטת הסכם שלא כללה דרישה זו אינה מהווה ראייה לכך, שכן טיוטה זו לא אושרה על ידי הנהלת הנתבעת ולא נחתמה.

הנתבעת הציגה טיוטת הסכם נוספת מיום 23/6/06, שלשיטתה, משקפת את הסכמת הצדדים בדבר תשלום עמלה בשיעור 3% בלבד, עד לסכום של 15,000 יורו (נספח א' לכתב ההגנה).

מאופן הצגת הדברים בכתב ההגנה, ניתן להסיק, כי במהלך המשא ומתן הסכימה הנתבעת לתשלום עמלה לתובע, בשיעור 3% מהמחזור הכספי, עד לסכום של 15,000 יורו, ומכאן, על פני הדברים, לא אמורה להיות בעייתיות, מבחינת הנתבעת, ליישום הסכמתה זו כעת, על דרך מתן פסק דין חלקי.

עם זאת, בתגובתה לבקשה הנוכחית, טוענת הנתבעת כי התובע אינו יכול לעתור לחייבה בסכום העמלה בגובה הצעתה המקורית, ובמקביל, לטעון במסגרת תביעתו כי הוא לא קיבל את הצעתה להגבלת סכום התמורה עד לסכום של 15,000 יורו, ולכן הצעתה פקעה ולא השתכללה לכדי הסכם מחייב.

לטענת הנתבעת, מאחר שלא נערך הסכם מחייב בין הצדדים, ולא הושגה הסכמה לגבי סכום התמורה, הרי שלא ניתן לחייבה לשלם לנתבע את מה שהיתה מוכנה לשלם במסגרת המשא ומתן, אילו הושגה הסכמה בין הצדדים.

לטענתה, ככל שמשמעות בקשתו של התובע היא הודאה בכך שהצעתה לתשלום שיעור של 3% מהמכירות למשך שלוש שנים עד לסכום מקסימלי של 15,000 יורו, השתכללה לכדי הסכם מחייב, הרי שבכך מתמצית המחלוקת בין הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ