אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 7473/08

החלטה בתיק בשא 7473/08

תאריך פרסום : 01/04/2009 | גרסת הדפסה
ת"א, בש"א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
7473-08,2410-07
23/07/2008
בפני השופט:
אבי זמיר

- נגד -
התובע:
לירקס קפיטל בע"מ
עו"ד צ'יבוטרו
הנתבע:
מפעלי תחנות בע"מ
עו"ד פישלר
החלטה

התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת בגילוי קבוצות המסמכים המאוזכרות בבקשה.

הנתבעת טוענת, כי במקביל לתגובתה, היא המציאה לתובעת תצהיר גילוי מסמכים כללי, אך קיימים מסמכים מסויימים, המצויים בידי התובעת, או שאינם רלוונטיים להליך הנוכחי.

בתביעה נטען, כי ביום 28/2/05 התקשרה התובעת בהסכם עם הנתבעת, לרכישת מקרקעין מסויימים.  במהלך ניסוח ההסכם, נציגי הנתבעת טענו בפני התובעת, כי הם נדרשים לקבל את אישור דירקטוריון החברה לעיסקה, וכן את אישור חברת האם נצבא החזקות 1995 בע"מ (חברת נצבא).  בהקשר זה, נקבע כי אם עד ליום 1/4/05 לא יינתן אישור מועצת המנהלים של מי מהצדדים להסכם, יתבטל החוזה כאילו לא נערך מעולם.

ביום 30/5/05 אישר דירקטוריון הנתבעת את הסכם המכר, התובעת שילמה את התמורה החוזית במלואה, וקבילה לרשותה את החזקה במקרקעין, והיא מחזיקה בפועל במקרקעין מחודש יולי שנת 2005.  עם זאת, לטענת התובעת, הנתבעת לא עמדה בקיום התחייבותה בכל הנוגע לרישום הנכס על שם התובעת בלשכת רישום המקרקעין או המצאת האישורים הנדרשים לרישום, והיא התעלמה מזכויותיה של התובעת בנכס.

התובעת פנתה אל הנתבעת, בדרישה לקיום התחייבותה לרישום הנכס על שמה, והנתבעת אכן שלחה לב"כ התובעת ייפוי כח החתום על ידי מורשי החתימה שלה, המסמיך את ב"כ התובעת לרשום את הנכס על שמה.  התובעת טוענת, כי בכך הביעה הנתבעת את עמדתה בדבר זכאותה לרישום הבעלות על שמה בלשכת רישום המקרקעין.

התובעת טענה, כי היא קיבלה את אישורי המיסים מרשויות המס בכוחות עצמה, ופנתה אל רשם המקרקעין בבקשה לרישום העברת הזכויות על שמה, אלא שהוא טען, כי אין באפשרותו לאשר את רישום ההעברה, מאחר שבפרוטוקול הנתבעת, לא צויינה האפשרות להעניק ייפוי כח לחתימה בשמה, ולכן חתימת התובעת על פי ייפוי הכח אינו תקף.

לאור זאת, פנתה התובעת אל ב"כ הנתבעת.  תחילה, פניותיה לא קיבלו התייחסות, אך לאחר מכן, במכתב מיום 15/4/07, העלתה הנתבעת טענות השוללות את זכויותיה הנטענות של התובעת בנכס (נספח ט"ו לכתב התביעה).

במכתב זה נאמר, בין היתר- "...מפרטיכל ישיבת דירקטוריון מפעלי תחנות, בה אושררה לכאורה העיסקה, צויין, כי העיסקה אושרה קודם לכן ע"י חברת האם נצבא, זאת בניגוד גמור לעובדות.  כמפורט לעיל, דירקטוריון נצבא לא אישר את העיסקה ולפיכך לא היתה לדירקטוריון מפעלי תחנות הסמכות לאשרר את העיסקה.  הדברים היו ידועים למרשתך ונכתבו במפורש בחוזה המכר.  מבלי לגרוע כאמור לעיל, אציין כי לו העיסקה היתה מובאת בפני דירקטוריון נצבא, כאשר בפניו היו מונחים כל העובדות, יש להניח כי הוא לא היה מאשר את העיסקה".

התובעת טענה, כי לאחר חילופי הבעלות בחברת נצבא, התעלמה הנתבעת מהתחייבויותיה על פי ההסכם, וזאת על מנת להשיב לעצמה נכסים שנמכרו בעבר, לאחר שערכם עלה ממועד מכירתם.

התובעת עתרה להצהיר כי היא זכאית להירשם כבעלת הזכויות במקרקעין נשוא התביעה ולהורות לנתבעת לעשות את כל הדרוש על מנת לרשום את הבעלות במקרקעין על שם התובעת בספרי המקרקעין ובין היתר, להמציא לה את כל המסמכים הרלוונטיים ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך העברת הבעלות.

בהתאם למתווה עובדתי זה, יש לבחון את קבוצות המסמכים הנדרשות, וטענות הנתבעת באשר להן.

(א)    פרוטוקולים מלאים של כל הדיונים בנתבעת או בחברת נצבא, בהם התקיים דיון בעניין מכירת נכס המקרקעין נשוא התביעה- הנתבעת טוענת בתגובתה, כי דירקטוריון חברת נצבא לא אישר את חוזה המכר, והעניין לא נדון בישיבות הדירקטוריון.  הנתבעת טוענת, כי פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון שלה צורף כנספח ב' לכתב התשובה שהגישה להמרצת הפתיחה.  נספח ב' לכתב התשובה אינו אלא מכתב שנשלח מב"כ הנתבעת לב"כ התובעת, ולא מצאתי את פרוטוקול הנתבעת האמור. מכל מקום, לא מצאתי בתשובת התובעת לתגובה, כל התייחסות להעדרו של פרוטוקול הנתבעת, כך שאני מניח כי הוא מצוי ברשותה או הועבר אליה זה מכבר, אך ככל שאין הדבר כך, מתבקשת הנתבעת לגלות פרוטוקול זה ולהעבירו לתובעת, בתוך 30 יום.  התובעת טוענת בתשובתה לתגובה, כי טענת הנתבעת לפיה דירקטוריון חברת נצבא לא אישר את ההסכם, מנוגדת להצהרות הנתבעת עצמה במכתב בא כוחה מיום 5/7/05, שבו נאמר במפורש כי דירקטוריון חברת נצבא אישר את ההסכם. נוסח המכתב האמור צוטט בסעיף 12 לכתב התביעה וממנו עולה, כי דירקטוריון חברת נצבא אכן אישר את ההסכם האמור.  קשה להתעלם מכך שטענת הנתבעת בתגובה לבקשה הנוכחית (שנתמכה בתצהיר) אינה מתיישבת כלל עם האמור במכתב, אך קשה גם לחייב את הנתבעת בגילוי פרוטוקול שלטענתה (לפחות בשלב זה) אינו מצוי ברשותה כלל. לפיכך, איני רואה לנכון להורות באופן אופרטיבי על גילוי המסמך, אך עם זאת, אבהיר, כי משמעות הניגוד הקיים בין טיעוני הנתבעת במכתב האמור ובתגובה הנוכחית, תתברר בשלב מאוחר יותר, וייתכן שאף תעמוד לחובתה.

(ב)     כל חומר העזר שהומצא לחברי הדירקטוריון של הנתבעת או של חברת נצבא, בנוגע למכירת נכס המקרקעין נשוא התביעה- הנתבעת טוענת בתגובתה, כי גם דרישה זו אינה ברורה, וזאת בהתחשב בטענתה לפיה דירקטוריון חברת נצבא לא אישר את המכר נשוא התביעה.  אני מסכים עם הנתבעת בכך שהמונח "חומר עזר" אינו ממוקד מספיק, ולא ניתן להבין מהם הנתונים הכלולים במסגרתו (אעיר כי גם טענת הנתבעת בתגובתה, בהקשר זה, אינה ברורה במיוחד), ובמצב דברים זה, איני רואה לנכון ליתן הוראה אופרטיבית כלשהי.

(ג)      מאזן מאושר וחתום של הנתבעת או של חברת נצבא לשנות המס 2005-2006, כולל נספח פירוט נכסי המקרקעין של החברות במועד כל מאזן- בתגובתה, טוענת הנתבעת כי התובעת לא הסבירה מהי הרלוונטיות של מסמכים אלה, ומכל מקום, מאחר שחברת נצבא היא חברה ציבורית, הרי שהדוחו"ת הכספיים שלה מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך. בתשובתה לתגובה, טוענת התובעת כי מאזנים אלה רלוונטיים, שכן ניתן לבחון במסגרתם, האם הנכס נשוא התביעה מצוי ברשימת הנכסים של התובעת.  אני סבור כי המאזנים אכן עשויים להבהיר את סוגיית הבעלות בנכס נשוא התביעה, ולמרות שמדובר בחברה ציבורית שכידוע, דוחותיה הכספיים מפורסמים לציבור, מן הראוי כי הנתבעת תגלה אותם בתצהיר ותעבירם לעיון התובעת, בתוך 30 יום.

(ד)     עותק מלא של תיק הנכס נשוא התביעה, הכולל התכתבויות וחוזי שכירות- הנתבעת טוענת, כי מדובר בדרישת גילוי כוללנית וגורפת, ודרישת גילוי חוזי השכירות עלולה לפגוע בצדדים שלישיים.  אני סבור כי מדובר בדרישת גילוי ממוקדת למדי, שכן תיק הנכס אמור לכלול מספר מוגדר (גם אם רב) של מסמכים, ולכן אין מניעה לגלותו ולהעבירו לעיון התובעת. עם זאת, אני מסכים עם הנתבעת בכך שחוזי השכירות שנערכו בנוגע לנכס נשוא התביעה עשויים לכלול פרטי התקשרות של צדדים שלישיים עם הנתבעת, ובכך לפגוע בפרטיותם ובאינטרסים העסקיים שלהם.  לפיכך, איני רואה הצדקה בגילויים של חוזי שכירות אלה, או בגילויו של כל חוזה או מסמך אחר שנערך עם צד חיצוני להליך, ומצוי בתיק הנכס. למעט מסמכים אלה (הכפופים לחיסיון ואינם ברי גילוי) אני מחייב את הנתבעת בגילויו של תיק הנכס נשוא התביעה, והעברתו לעיון התובעת, בתוך 30 יום. ככל שיתעורר צורך ממשי בגילוי חוזי השכירות או מסמכים נוספים הקשורים לצדדים שלישיים, רשאית התובעת להגיש בקשה מתאימה ונפרדת בעניין (וזאת לאור היקפם האפשרי של מסמכים אלה).

(ה)    שמות כל חברי הדירקטוריון של הנתבעת וחברת נצבא בתקופה שבין המועדים 28/2/05-30/5/05- הנתבעת טוענת בתגובתה, כי היא העבירה לתובעת את המסמכים האמורים, ובהעדר השגה מצד התובעת בתשובתה לתגובה, נראה שרכיבים אלה מתייתרים.

(ו)      כרטסת הנהלת החשבונות בנוגע לתקבולים בגין מכירת הנכס נשוא התביעה- הנתבעת טוענת בתגובתה, כי היא העבירה מסמך זה לתובעת, ולכן גם רכיב זה מתייתר.

(ז)      עותק מהסכם הרכישה של הנתבעת או חברת נצבא על ידי "בעלי המניות החדשים"- הנתבעת טוענת בתגובתה, כי הסכם זה נערך בין נצבא חברה להתנחלות בע"מ ומשגב חברה להשקעות בע"מ לבין איירפורט סיטי בע"מ, והוא אינו רלוונטי להליך.  בתשובתה לתגובה, טוענת התובעת כי הסכם הרכישה נחוץ לצורך בחינת סוגיית הבעלות בנכס המקרקעין נשוא התביעה.   לטעמי, ייתכן בהחלט כי גם הסכם זה עשוי לשפוך אור על סוגיית הבעלות, אך מנגד, מעצם טיבו, הוא כולל נתונים הקשורים לחברות חיצוניות להליך, וגילויו עלול לפגוע באינטרסים העסקיים שלהן.  בטרם תינתן הכרעה בעניין, מתבקשת הנתבעת להעביר הסכם זה לעיוני, במעטפה סגורה, בתוך 20 יום.

(ח)    עותק של נספח בדיקת הנאותות של הנתבעת או חברת נצבא, שבו נרשמו כל נכסי המקרקעין של הנתבעת או חברת נצבא, במועד הרכישה על ידי בעלי המניות, וכן עותק של נספח בדיקת הנאותות, שבו נרשמו פרטי ההתחייבויות והזכויות בקשר עם חוזי השכירות בנכס המקרקעין- הנתבעת טוענת בתגובתה, כי מסמכים אלה אינם מצויים ברשותה. מאחר שטענה זו נתמכה בתצהיר, הרי שממילא אין מקום למתן הוראה אופרטיבית נוספת.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ