אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 6159/06

החלטה בתיק בשא 6159/06

תאריך פרסום : 27/04/2009 | גרסת הדפסה
בש"א, א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
6159-06,1132-06
12/09/2008
בפני השופט:
אבי זמיר

- נגד -
התובע:
אריה פישר
עו"ד תפארת דמתי-קולה
הנתבע:
חיים צדוק
עו"ד דוד שרם
החלטה

הנתבע עותר לסילוק התביעה על הסף מפאת מספר טעמים- חוסר סמכות עניינית, התיישנות, העדר עילה, אי צירוף מסמכים מהותיים והשתק עילה והשתק פלוגתא לגבי חלק מסכום התביעה.

בכתב התביעה צויין, כי במועדים הרלוונטיים היה התובע בעל שליטה ומנהל בחברת אבינוי הסעות בע"מ, שעסקה במתן שירותי הסעות ללקוחות קבועים לפי קווי הסעה קבועים מראש, שחלקם הוסדרו בחוזי התקשרות. 

על פי כתב התביעה, התובע והנתבע הסכימו ביניהם לנהל פעילות עסקית מסחרית משותפת, בלתי מוגבלת בזמן, במסגרת שותפות בלתי רשומה, שעיקריה היו השקעה משותפת ברכישת כלי רכב והפעלתם המשותפת.

בין הצדדים סוכם, כי רכישת כלי הרכב תמומן באופן שווה, והיתרה תשולם על ידי קבלת הלוואה בנקאית, כשפירעונה יתבצע מחשבון הבנק של החברה ושל התובע. הצדדים הסכימו כי הם יתחלקו באופן שווה ברווחים ובהפסדים שיצטברו מעסקי השותפות. 

בנוסף, הוסכם כי בעת פירוק השותפות, ולשם קביעת הרווחים או ההפסדים לצורך חלוקתם השווה בין הצדדים, תיערך התחשבנות כוללת שבמסגרתה מסך כל ההכנסות שיתקבלו מהפעלת כלי הרכב במהלך תקופת השותפות, יופחתו ההוצאות, וההפרש יתחלק באופן שווה בין הצדדים, בהתאם לתוצאה שתתקבל.

התובע טען, כי השותפות התקיימה מחודש יולי שנת 1995 ועד ליום 28/2/99, והיא לא התנהלה כשותפות הרשומה כעוסק מורשה.  לטענתו, הנתבע עזב את השותפות באופן חד צדדי וללא הודעה מראש, וביקורת חשבונאית שנערכה לאחר מכן על ידי רואה החשבון של חברת אבינוי הסעות העלתה כי הנתבע חייב לתובע סכום של 119,238 ש"ח בתוספת מע"מ.  בנוסף, התברר כי הנתבע חייב לתובע סכום של 191,764 ש"ח , בעקבות נטילת כספי השותפות והעברתם לכיסו הפרטי.

התובע טען, כי הנתבע החתים אותו על הסכמי הלוואה פיקטיביים, שכביכול ניתנו לתובע, לצורך רכישת כלי רכב השייכים לשותפות, על ידי הנתבע, בת זוגתו ואימו, וזאת בעוד שבפועל, התובע מעולם לא ערך עיסקת הלוואה מעין זו, ומדובר בהסכמים פיקטיביים שבגינם התחמק הנתבע ממתן דו"ח לרשויות המס.

לטענתו, הנתבע הגיש את שטרי החוב לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בהרצליה, הוא עצמו הגיש את התנגדויותיו בגינם, ולבסוף חוייב לשלם לנתבע ולצדדי ג' את סכומי שטרי החוב. התובע טוען, כי לחיוב זה אין יסוד, והוא עותר לחייב את הנתבע בהשבת סכומים אלה.  התובע טען, כי במסגרת ההתנגדות שהגיש, הציע בית המשפט כי ימונה רואה חשבון כמגשר לצורך בחינת מערכת ההתחשבנות בין הצדדים, הנובעת מפירוק השותפות, אלא שהנתבע סירב לשתף פעולה בהליך הגישור, ולמעשה, מכחיש את קיומה של השותפות בינו לבין התובע.  לטענת התובע, הנתבע מסרב למסור מסמכים ומידע בנוגע לכספי השותפות, שלטענת התובע, הוא נטל אותם לעצמו, וגם פנייתו של רוה"ח של חברת אבינוי הסעות, לא הועילה.

לאור זאת, עותר התובע לחייב את הנתבע בתשלום סכום של 598,088 ש"ח .

חוסר סמכות עניינית-  הנתבע טוען בבקשתו, כי עילת התביעה היא כספית, וסכום התביעה הוא בגדר סמכות בית משפט השלום.  סעיף 1 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 מגדיר "בית משפט" כבית המשפט המוסמך לצוות על פירוק השותפות. על פי סעיף 46, בית המשפט המוסמך להורות על פירוק השותפות הוא בית המשפט המחוזי של המחוז שבו רשומה השותפות, או שבו נמצא מקום עסקה הראשי.  בהתאם לכך, הסמכות העניינית לדון בתביעה מוקנית לבית משפט זה (לא נטען להעדר סמכות מקומית).

התיישנות-   הנתבע מכחיש את קיומה של השותפות, אך במקביל טוען, כי בכתב התביעה, צויין באופן סתמי שהשותפות הסתיימה כביכול בחודש פברואר שנת 1999, בעוד שבהתנגדויות לביצוע שטר ציין התובע כי השותפות הסתיימה בחודש אוגוסט 1998. הנתבע טוען, כי בכתב התביעה לא אוזכרו תאריכים כלשהם, אלא הועלו טענות שונות, המתייחסות לעיסקאות שונות, שהנתבע אינו יכול להתייחס אליהן באופן ענייני, מפאת הזמן שחלף, ובייחוד מאחר שהוא עבר תאונת דרכים קשה שהותירה אותו נכה בשיעור של למעלה מ- 100% , והוא אינו יכול לזכור פרטים של אירועים שהתרחשו לפני למעלה מעשר שנים.  בתגובתו, טוען התובע, כי הצדדים המשיכו להפעיל במשותף את שירותי ההסעה עד ליום 28/2/99 , ורק עם החזרת כלי הרכב הפסיקו להתקיים יחסי השותפות, מבלי שניתן צו פורמלי לפירוק השותפות ומבלי שנערכה התחשבנות בין הצדדים.  אני סבור, כי המועד שבו הפסיקה להתקיים השותפות הנטענת הוא נתון עובדתי שיש לבררו בשלב מתקדם יותר של ההליך, על דרך בחינת הנתונים הראיתיים הקיימים. בנוסף, התובע טוען כי הנתבע העלים ממנו נתונים על סכומים שגבה אך לא דיווח לגביהם, ורק לאחר עריכת דו"ח מקיף ניתן היה לאמוד את היקף ההכנסות שהועלמו. בהתאם לכך, קיים יסוד לתחולתם החלופית של סעיף 7 או סעיף 8 לחוק ההתיישנות (לעניין התחולה החלופית ראו- ע"א 3552/01 Banco Exterior (Suiza) S.A. נ' יעקב כספי בע"מ (28/2/05); בש"א (תל אביב-יפו) 22432/03, ת"א 1779/03 מדינת ישראל- משרד החקלאות, מכון וולקני Sun World International Inc(29/3/06)).  לפיכך, בשלב זה, לא ניתן להכריע בסוגיית ההתיישנות, וממילא לא ניתן להורות על דחיית התביעה על הסף בגין כך.

העדר עילה ואי צירוף מסמכים-  הנתבע טוען כי לתובע אין עילת תביעה כנגדו, שכן ככל שהתנהל קשר עסקי כלשהו בין הצדדים, הרי שהוא התנהל במסגרת חברת אבינוי הסעות בע"מ.  כפי שטוען התובע בתגובתו, העובדה שהשותפות ניהלה את ענייניה באמצעות החברה, אינה שוללת את עצם קיומה של שותפות בין הצדדים, וממילא גם אינה מפחיתה ממשקלן של טענות התביעה.  באופן דומה, העדר מסמכים רשמיים הקשורים לשותפות אינו גורע גם הוא מעצם קיומה, מה גם שהתובע עצמו טען בתביעה, כי השותפות לא נרשמה.  לכתב התביעה צורפו החלטות שעל פני הדברים, מעידות על קיום השותפות (אני נזהר מלקבוע כי מתגבש בענייננו מעשה בית דין בסוגייה זו, אך מה שברור הוא, שלא ניתן לקבוע כי לא התקיימו יחסי שותפות בין הצדדים).  בנוסף, לתגובת התובע צורף דו"ח רואה חשבון, המתיימר להעיד על מצבה הכספי של השותפות.  לפיכך, אין מקום לקבוע כי אין עילת תביעה או שאין יריבות בין הצדדים, וכן אין מקום לקבוע כי העדרם של מסמכים מסויימים, שולל את קיומה של שותפות בין הצדדים.

השתק עילה והשתק פלוגתא לגבי התביעה להשבת הסכום של 135,828 ש"ח (סעיף 27 לכתב התביעה)-הנתבע טוען, כי התובע העלה את טענותיו בעניין במסגרת התנגדויות לביצוע שטר שהגיש, וטענותיו נדחו, באופן המגבש מעשה בית דין כלפי כל טענה נוספת בעניין. כפי הנראה, התביעה השטרית שהגיש הנתבע התקבלה בפסק דינה מיום 22/6/04 של כב' השופטת אירית מני-גור (נספח ב' לבקשה), וככל שלא הוגש עליו ערעור, הרי שמדובר בפסק דין חלוט המגבש מעשה בית דין כלפי טענה כלשהי בדבר שטרי החוב, בתביעה הנוכחית.  מעבר לכך, אילו היה התובע מעוניין בהעלאת השגות שונות לגבי עצם החיוב, הרי שהיה עליו להגיש ערעור על פסק הדין, ולא להשתמש בתביעה הנוכחית כתחליף לערעור. בניגוד לטענת התובע בתגובתו, בפסק הדין של בית משפט השלום ניתנה לו האפשרות לברר את שאלת חבותו של הנתבע במסגרת תביעה נפרדת, אך אין משמעות הדבר שהתובע רשאי לעקוף את הקביעות האופרטיביות שבפסק הדין על דרך הגשת התביעה הנוכחית.

לפיכך, מתקבלת הבקשה, בכל הנוגע לרכיב זה, באופן שאני מורה על מחיקת הסעד הגלום בסעיף 27 לכתב התביעה.  התובע מתבקש להגיש כתב תביעה מתוקן בהתאם לכך, בתוך 30 יום.

בבש"א 6158/06 עותר הנתבע לחייב את התובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיו בהליך. תגובת התובע הוגשה ביום 5/5/08.  בהחלטתי מיום 28/3/08 בבקשה לביטול פסק דין (בש"א 13384/06) קבעתי כי המועדים להגשת תשובות בבש"א 6158/06 יימנו החל ממועד מתן ההחלטה בבש"א 6159/06.  לפיכך, ומאחר שטרם הוגשה תשובת הנתבע לתגובה, ניתנת לו האפשרות לעשות כן, בתוך 10 ימים.

לאור התוצאה - אין צו להוצאות.

ניתנה היום י"ב באלול, תשס"ח (12 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ