אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 5762/06

החלטה בתיק בשא 5762/06

תאריך פרסום : 12/09/2006 | גרסת הדפסה
בש"א, ה"פ
בית המשפט המחוזי חיפה
5762-06,97-06
09/06/2006
בפני השופט:
רון סוקול

- נגד -
התובע:
מע"צ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ
עו"ד יואב מני ואח'
הנתבע:
מנורה איזו אהרון בע"מ
עו"ד א' ברק ואח'
החלטה

1.         בפניי בקשה למחיקה  על הסףהשל הבקשה שהוגשה על-ידי המשיבה בהמרצת הפתיחה.

2.         המשיבה הגישה ביום 1.3.2006 בקשה בדרך של המרצת פתיחה, בה עתרה כי בית המשפט ייתן סעד הצהרתי בו מיורה בית המשפט כדלקמן:

"המשיבה [המבקשת בבקשה הנוכחית - ר' ס' ] אינה רשאית לבטל או לשנות או להפסיק חד-צדדית את ביצוע החוזים הבאים:

א.       חוזה שמס' א/7/2002 מיום 30.4.2002, לביצוע מערכת בקרה ארצית לרמזורים שבאחריות מע"צ.

ב.       חוזה שמס' 32/03 מיום 2.10.2003, למתן שירותי אחזקה שנתיים למערכת בקרת רמזורים כמפורט במפרט לחוזה א/7/2002".

(להלן "החוזים").

            בד בבד עם הגשת התובענה הגישה המשיבה גם בקשה למתן צו מניעה זמני שנדונה בבש"א 3521/06, ובמסגרתה ביקשה כי בית המשפט יורה למבקשת להימנע מלהתקשר עם צדדים שלישיים למתן שירותי אחזקה למערכת בקרה ארצית שהותקנה על-ידי המשיבה על-פי החוזים האמורים. ביום 23.3.2006 ניתנה החלטתי שבה דחיתי את הבקשה לסעד זמני.

3.         בבקשה שבפניי טוענת המבקשת כי מן הדין למחוק את התובענה מהטעם כי מטרתה העיקרית של המשיבה הינה לזכות בתמורה על-פי החוזים, ולכן, כך טוענת המבקשת, על המשיבה להגיש תביעה מתאימה, בין לאכיפה ובין תביעה לסעד כספי, אך אין לאפשר לה להגיש תובענה לסעד הצהרתי.

4.         המשיבה מנגד טוענת כי דין הבקשה להידחות על הסף מהטעם שהמבקשת נמנעה לטעון כנגד כשרות ההליך בהזדמנות הראשונה שניתנה לה, דהיינו במסגרת הדיון בעתירה לסעדים זמניים. לגופם של דברים טוענת המשיבה כי עתירתה מכוונת להביא להצהרה על תקפותם של החוזים, ובדרך זו ליצור מצב של אכיפת החוזים. המשיבה אינה טוענת כי מטרת ההליך הינה לזכות בפיצוי כספי, אלא מבהירה כי התמורה הכספית לה היא מצפה הינה פועל יוצא, או תוצר לוואי כלשונה, של אכיפת החוזים.

5.         העובדות הרלוונטיות בסכסוך שבין הצדדים פורטו במסגרת החלטתי בבש"א 3521/06. אציין בקצרה רק כי בשנת 2002 פרסמה מחלקת עבודות ציבוריות במשרד התחבורה (להלן: "מע"צ הישנה"), שהמשיבה היא חליפתה, מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכת בקרה ארצית לרמזורים (להלן: "המכרז"). המשיבה הגישה הצעתה למכרז ונבחרה כזוכה. בעקבות זאת נערך ונחתם בין הצדדים הסכם מיום 30.4.2002 (חוזה א/7/2002). על-פי ההסכם, קיבלה על עצמה המבקשת את הקמת המערכת, כאשר בסעיף 4.2 להסכם נקבע כי בתום תקופת הביצוע תחל תקופת אחזקה ל-7 שנים.

            ביום 2.10.2003 נערך ונחתם בין הצדדים הסכם אחזקה שכונה גם "הסכם שירותים", ולפיו הוסכם, בניגוד לאמור לעיל, כי תוקפו של ההסכם יהיה לתקופה שמיום 1.11.2003 ועד ליום 28.2.2004, עם אופצייה להארכתו עד ל-7 שנים (להלן: "הסכם האחזקה").

6.         בהתאם להסכם אחזקה זה החלה המשיבה לבצע שירותי אחזקה של המערכת. הסכם האחזקה הוארך בתחילה עד ליום 1.5.2005, ולאחר מכן הוארך עד ליום 30.5.2006. ביום 19.1.2006 שלחה המבקשת למשיבה הודעה על סיום ההתקשרות. ההודעה נשלחה, על-פי האמור בה, בהתאם לזכות הביטול ששמרה לעצמה המבקשת במסגרת ההודעה מיום 19.10.2005.

7.         הודעת ביטול זו היא שעומדת במוקד המחלוקת שבין הצדדים. המשיבה טוענת בבקשה שבהמרצת הפתיחה כי בהתאם לתנאי המכרז וחוזה ההקמה, ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של 7 שנים, והמבקשת אינה רשאית להפסיק את הסכם האחזקה בטרם חלפה התקופה האמורה. לעומתה טוענת המבקשת כי הסכם האחזקה מהווה שינוי לתנאים שנקבעו במכרז ובהסכם ההקמה, ובהתאם לאותו הסכם ולהודעות על הארכתו, ניתנה לה זכות לבטל את ההסכם. מכל מקום, טוענת המבקשת, כי לכל היותר עמדה למשיבה זכות להמשיך בהתקשרות עד 30.5.2006, שהוא המועד שנקבע בהודעה האחרונה להארכת החוזה. המבקשת טענה גם כי ביטול ההסכם לא נעשה מסיבות שרירותיות. לטענתה, אין לה צורך במערכת, וכמובן אין לה צורך באחזקתה.

8.         בבקשה שבפניי מבהירה המבקשת כי למעשה המחלוקת בין הצדדים הינה בעניין הפיצוי, אם מגיע, למשיבה בעקבות ביטול ההסכם. המבקשת מבהירה כי הסעד שהתבקש בתובענה הינו סעד הצהרתי בלבד, ולכן על-פי ההלכות הנהוגות, אין מקום שבית המשפט ידון בו, וכי על המשיבה להגיש תובענה לקבלת סעדים כספיים.

9.         הטענה הראשונה שהעלתה המשיבה, ולפיה מנועה המבקשת מלטעון כנגד כשרות ההליך הואיל ולא טענה זאת במסגרת התשובה לבקשה לסעדים זמניים, דינה להידחות. ראשית יש לציין כי בסעיף 55 לתשובת המבקשת בבש"א 3521/06 נטען מפורשות כי המבקשת סבורה כי הטענה האמתית של המשיבה היא כספית במהותה, " אף כי היא מתעטפת בלבוש הצהרתי כדי לחסות בצילה החמים - והזול - של המרצת הפתיחה". שנית, אין כל מניעה להעלות טענה כנגד כשרותו של ההליך לידון בהמרצת פתיחה גם לאחר שהסתיימו הדיונים בהליכים הזמניים, ולמעשה בכל שלב של ההליך יכול בית המשפט, הסובר כי ההליך אינו מתאים לדיון בהמרצת פתיחה, להורות על מחיקתו או על העברתו לפסים של תובענה רגילה (ראה זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 114).

10.        לגופם של דברים דומה שהדין עם המבקשת. הלכה היא כי הענקת סעד הצהרתי הינה עניין שבשיקול דעת בית המשפט, ובית המשפט יימנע מלתיתו כאשר למבקש פתוחה הדרך להגיש תובענה לקבלת הסעד המלא והממשי לו הוא עותר. בע"א 227/77 בנק ברקליס דיסקונט בע"מ נ' ברנר, פ"ד לב(1) 85, נאמר:

"מכח סעיף 34 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ותקנה 47 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, מוסמך בית-המשפט להעניק לתובע סעד של הצהרה אפילו לא תבע את הסעד הממשי שבגררה. בנסיבות אלה שומה על בית-המשפט לקבוע נקודת איזון בין שני אינטרסים מנוגדים; האינטרס של הנתבע שלא יוטרד פעמיים בשל אותו ענין, בנסיבות שבהן פיצול הסכסוך לתובענות שונות עשוי להוות שימוש לרעה בהליכי בית-משפט מחד, והאינטרס של התובע, בנסיבות המיוחדות של הענין הממשי בנדון, לקבל הצהרה בלבד באותו שלב. העובדה שיש לתובע סעד מלא ממשי, שאותו הוא יכול לתבוע, מהווה שיקול רב-ערך כנגד מתן הסעד ההצהרתי והתובע עשוי להתגבר על השיקול האמור רק אם יש בכוחו להצביע על אינטרס לגיטימי המצדיק את הדבר."

11.        ברע"א 84/98 צעד בריא - אלוש אורטופדיה בע"מ נ' סנסוגרף בלגיה, דינים עליון נג

917, אומר בית המשפט:

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ