אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 5192/07

החלטה בתיק בשא 5192/07

תאריך פרסום : 18/05/2009 | גרסת הדפסה
בש"א, א
בית המשפט המחוזי באר שבע
5192-07,1231-00
08/04/2008
בפני השופט:
צלקובניק יורם

- נגד -
התובע:
סולל בונה בע"מ
עו"ד חמו דוד
הנתבע:
צרפתי שמעון בע"מ
עו"ד סודקביץ' חיים
החלטה

בקשת המבקשת - התובעת בת.א 1231/00 - על פי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט, לפיה יוטל על המשיבה - הנתבעת בתיק הנ"ל- קנס בשל הפרת צו שיפוטי שנקבע בפסק הדין שניתן  בתיק הנ"ל (כב' השופט ב. אזולאי) ביום 25.9.2005 (להלן: פסק הדין). בפסק דין זה נדחתה תביעת המבקשת לחייב את המשיבה לשלם למבקשת יתרת חוב בסך של 1,247,645 ש"ח עבור עבודות בניה שביצעה המבקשת בפרוייקט דירות ומרכז מסחרי באשדוד. 

על פי הקביעות בפסק הדין, נכרת הסכם משולש בין המבקשת, המשיבה וחב' שיכון עובדים, שלא הייתה צד לתביעה, שהינה חברה "אחות" של המבקשת, לפיו שיכון עובדים תעמיד הקרקע שבבעלותה לרשות הקמת  הפרוייקט, והמבקשת תבצע את עבודות הבניה בפרויקט. המשיבה תישא בעלות הבניה, באופן ש- 10% מהוצאות הבניה ישולמו ישירות על ידה למבקשת, ו- 90%מההוצאות ישולמו על ידי שיכון עובדים למבקשת, ואלה ייחשבו "כהלוואה או מקדמה" שניתנה על ידי שיכון עובדים למשיבה, "על חשבון זכויות המשיבה" מתקבולים שיגיעו למשיבה ממכירת הפרוייקט. עוד נקבע כי בצד מחוייבותה של שיכון עובדים להעברת חלקה בהסכם למבקשת- ונראה כי החוב נוצר בשל אי העברת חלקה של שיכון עובדים- לא הייתה קיימת בד בבד, "מחויבות הדדית ובלתי מותנית" של המשיבה להעביר למבקשת את חלקה של שיכון עובדים בהסכם, אם זו תחדל מהעברת תשלומיה, " ויש לפרש את את מערכת ההסכמים כיוצרים זיקה של התלייה או התנאה בהסכם בין התובעת לנתבעת, כך שמחוייבות הנתבעת כלפי התובעת מותנית או מותלית בכך ששיכון עובדים תשלם את חלקה, בשיעור של 90% , כנגד חתימתה של הנתבעת על הסכם הלוואה או הסכמה לקבלת מקדמה".

בנסיבות אלה נדחתה התביעה " תוך שמירת זכותה של התובעת לדרוש מהנתבעת לחתום על הסכם הלוואה או הסכם לקבלת מקדמה, עם "שיכון עובדים", אם וכאשר תסכים או תחוייב "שיכון עובדים" לשלם לתובעת את חלקה האמור, בכפוף לחתימת הנתבעת על הסכם הלוואה או מקדמה על פי ההסדר המשולש האמור" (ע'  10 לפסק הדין).

בבקשתה טוענת המשיבה כי ההחלטה לעניין זכות הדרישה לחתימה על הסכם לקבלת הלוואה או מקדמה (להלן: ההסכם), מהווה צו משפטי המחייב את המשיבה לחתום על הסכם זה, בכפוף להסכמתה של שיכון עובדים לשלם למבקשת את יתרת חובה. נטען עוד כי לאחר מתן פסק הדין, שיכון עובדים נכונה לשלם את יתרת החוב, כפוף לחתימה כאמור של המשיבה על ההסכם ההלוואה, ואולם המשיבה דחתה את פניית המבקשת לחתום על ההסכם, שנערך על פי הנוסח שהיה מקובל על הצדדים לאורך ימי הקמת הפרוייקט בעבר. בנסיבות אלה נמנעת שיכון עובדים להעביר לידי המבקשת חלקה בהוצאות הבניה, עד שהמשיבה תיאות לחתום על ההסכם. בכך הפרה המשיבה את הצו השיפוטי המחייבה לחתום על ההסכם, ויש לאכוף על המשיבה קיום הוראת בית המשפט בדרך של הטלת קנס משמעותי ומתחדש.

כתמיכה לבקשה הציגה המבקשת פנייתה למשיבה מיום 6.3.2007  (נספח ג לבקשה), בה נדרשת המשיבה לחתום על הסכם  - עליו חתומה שיכון עובדים - המשקף את סכום התביעה המקורי, בנוסף להפרשי ריבית והצמדה- סכ"ה 1,782,122 ש"ח-  לצורך העברת הסכום למבקשת. כן הוצגה על ידה תשובתה של המשיבה מיום 29.3.2007 (נספח ד), ומיום 19.4.2007 (נפסח ו), לפיה דוחה המשיבה את דרישתה של המבקשת, וטוענת בין היתר, כי לא לוותה כספים משיכון עובדים בגין הפרוייקט; כי פסק הדין אינו מטיל כל חיוב על המשיבה לחתום על מסמך כלשהו; כי ההסכם "כולל סכומים בלתי מדוייקים בעליל של החשבון הסופי אשר גם שיכון עובדים אינה צריכה לשלמם" וכי הסכום הנתבע היה שנוי במחלוקת מעיקרא, על פי כתב ההגנה שהוגש על ידי המשיבה. עוד נטען כי אין להטיל על המשיבה עלויות כספיות הנובעות ממחדליה של שיכון עובדים לשלם את החשבון הסופי למבקשת "במשך למעלה משבע שנים תמימות", מאז הגשת התביעה. עוד צויין  כי שיכון עובדים הגישה תובענה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד המבקשת בענייין פרוייקט הבניה, וכי  "כל מערכת ההתחשבנות בין (המשיבה) לשיכון עובדים בע"מ תלויה ועומדת בבית המשפט".

בתגובתה של המבקשת מיום 10.4.2007 (נספח ה) לטענות המשיבה, התבקשה המשיבה בין היתר, לנקוב בסכומים "המדוייקים" המגיעים למבקשת, וצויין כי מערכת ההתחשבנות הפנימית בין שיכון עובדים למשיבה אינה מעניינה של המבקשת.     

ב"כ המשיבה טוען בתשובתו כי בפסק הדין נדחתה תביעת המבקשת במלואה, וכי אין לראות בנאמר בפסק הדין מתן סעד אופרטיבי למבקשת, או צו חד משמעי נטול פרשנות. עוד נטען כי ידיה של המבקשת אינן נקיות. המבקשת פנתה לבית המשפט רק כשנתיים לאחר מתן הפסק, וזאת לאחר דין ודברים קודם בין המבקשת למשיבה, שבו הבהירה המשיבה כי התבקשה לחתום על הסכם שהינו למעשה הסכם הלוואה, והיא חלוקה עם המבקשת על כך שהיא מחוייבת בחתימה על הסכם מעין זה, ואף טוענת כי תשלום החשבון הסופי מוטל על כתפי שיכון עובדים בלבד. לא רק זאת, אלא שהמבקשת הודיעה למשיבה במהלך התקופה, כי בכוונתה לבטל לפיכך את ההסכם המשולש וכי תתבע את המשיבה בגין הפרת ההסכם (נספח ד). עוד מציינת המשיבה כי הייתה נכונה לחתום על הסכם עם שיכון עובדים המאשר כי החשבון הסופי יעמוד על סך של 1,022,149 ש"ח, אולם הצעה זו לא נענתה על ידי המבקשת (נספח טו לבקשה).

הכרעה

לאחר שקילת עמדות הצדדים, איני סבור כי יש מקום לנקוט בהליכי ביזיון כנדרש על ידי המבקשת.


"הלכה היא כי הליכי אכיפה לפי פקודת בזיון בית המשפט מיועדים מעצם טבעם להתברר במהירות וביעילות ואין מקום להפוך את הדיון בהם למשפט מלא עם ראיות ועדויות. לאורה של הלכה זו נקבע כי לא ניתן לאכוף צווים שאינם ברורים על פניהם במסגרת הליכי בזיון בית משפט [(רע"א 4231/90 אתת טכנולוגיה (1985) נ' מכ"ש - מפסקי כרם שלום, פ"ד מה(1) 617 (1990); בר"מ 4717/06 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' עירית קריית אתא (טרם פורסם, 6.8.2006" (רע"א 2479/06 - ארגון סוכני הדואר ו-63 אחרים נ' חברת דואר ישראל בע"מ (לשעבר רשות הדואר), טרם פורסם, 9.7.2007)]

לא ניתן לומר כי בהחלטה העומדת בשולי ההכרעה בפסק הדין דנן, קיימת אותה מסויימות המאפשרת אכיפתה במסגרת הליכי ביזיון. בפסק הדין לא נאמר אלא שבידי המבקשת לדרוש מהמשיבה לחתום על ההסכם, בכפוף למילוי חלקה של שיכון עובדים בהסכם המשולש.

"שמירת זכותה" זו של המבקשת אינה מהווה חיוב מוחלט ואוטומטי של המשיבה לחתום על ההסכם. חתימה זו מותנית בהסכמה בין שלושת הצדדים להסכם לעניין היקף התמורה הכספית המגיעה למבקשת עבור עבודות הבנייה שביצעה, ואף נגזרת, לפי טענת המשיבה מיחסי הגומלין "הפנימיים" בין המשיבה לשיכון עובדים, שהינם הצדדים החתומים על ההסכם. על פי השגות המשיבה - והדברים מקבלים ביטוי מפורט בתכתובת בין המבקשת למשיבה שצורפה לכתבי הטענות - חולקת המשיבה על חישוביה של המבקשת לעניין חובה של המשיבה, ואף טוענת טענה שאינה מופרכת לכאורה, כי אינה צריכה לשאת במלוא ההוצאות הנלוות של ריבית והצמדה, נוכח הקביעה בפסק הדין כי שיכון עובדים לא עמדה בחלקה בהסכם המשולש, ולא העבירה את התמורה הנדרשת למבקשת במועדה.

ההחלטה שניתנה בפסק הדין שאותה מבקשת לאכוף המשיבה, אינה דנה איפוא, אלא בעצם זכותה של המבקשת לשמור על מסגרת ההסכם המשולש, ולחייב את המשיבה לחתום על ההסכם בינה לבין שיכון עובדים, לאחר שיסוכמו הפרטים הנוגעים להסכם, והיא אינה עוסקת בחיוביה הכספיים של המשיבה. ודוק, תביעתה הכספית של המבקשת מהמשיבה, נדחתה בפסק הדין נוכח הממצאים שנקבעו לעניין היחסים החוזיים שהתקיימו, בלא שהתקיים דיון לגופו של החוב הכספי הקיים, וממילא לא נקבע כל ממצא לגבי שיעור התמורה המגיעה למבקשת. המשיבה, הסוברת כאמור, כי נדרש ממנה סכום מופרז שאינו משקף את חובה האמיתי, אינה מחוייבת לפיכך באישור אוטומטי של ההסכם, והדבר אף לא נתבע ממנה במסגרת ההחלטה בפסק הדין.

טענות המבקשת לעניין הפרת ההסכם המשולש על ידי המשיבה, ושיעור חובה של המשיבה (ושיכון עובדים) למבקשת, מקומן להידון במסגרת הליך אחר, וזאת לאחר שההחלטה בפסק הדין, אינה מהווה צו שיפוטי שניתן לאכפו בנקל, ויש להידרש לשמיעת ראיות ובירור עובדתי הנוגע למכלול הסוגיות שבמחלוקת.

הבקשה נדחית לפיכך.

המבקשת תישא בהוצאותיה של המשיבה בסך של 5000 ש"ח.

ניתנה היום __________ בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

                                                                                                            _______________

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ