אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 4433/06

החלטה בתיק בשא 4433/06

תאריך פרסום : 17/12/2007 | גרסת הדפסה
בש"א
בית המשפט המחוזי באר-שבע
4433-06,4741-06
04/06/2007
בפני השופט:
אברהם יעקב

- נגד -
התובע:
1. יהודה חסון
2. אפרים ריגלר

הנתבע:
בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ
החלטה

1.                   בפני שתי בקשות למחיקת הכותרת "בסדר דין מקוצר" ולחילופין למתן רשות לנתבעים להתגונן, אשר נדונו במאוחד.

2.                   המשיב, הינו תאגיד בנקאי על פי חוק, אשר התקשר עם המבקשים בהסכם למתן ערבויות, לפיו ערבו המבקשים, באופן אישי וללא הגבלה בסכום, לחובותיה של חברת "מאיר לסלו ויהודית בע"מ" כלפי המשיב.

3.                   המשיב הגיש ביום 14/09/06 תביעה בסדר דין מקוצר כנגד המבקשים, לתשלום סך של 3,000,000 ש"ח, אשר לטענתו מהווים חלק מיתרת חובם של המבקשים כלפיו, מכוח ההסכם הנ"ל.

על פי הנטען בכתב התביעה המשיב העמיד לטובת החייבת העיקרית, חברת מאיר לסלו ויהודית בע"מ (להלן: החברה) מסגרת אשראי בסך של 2,500,000$, כמו כן נחתם בין החברה למשיב הסכם ליווי והסכם למתן ערבויות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974. על פי הסכמים אלה, רשאי הבנק לחייב כל סכום המגיע או שיגיע לבנק, בריבית פיגורים בשיעור המרבי שיהיה נהוג בבנק באותה עת לגבי חריגות ופיגורים בחשבון חוזר דביטורי. המבקשים, כאמור, ערבו לחובותיה של החברה כלפי המשיב.

בהמשך לאמור, נטען בכתב התביעה כך: "יתרת החוב של החייבת נכון ליום 30/06/06 הינה כ- 30,259,000 ש"ח", וזאת "על אף מימוש חלק מהנכס (נשוא ההסכמים- א.י.) ועל אף הבטוחות הקיימות" (סע' 8-10 לכתב התביעה). יצוין, כי המשיב בחר, משיקולי אגרה, להעמיד את סכום התביעה על סך של 3,000,000 ש"ח.

4.                   טענות המבקשים, במסגרת הבקשות למחיקת הכותרת, מופנות כלפי התשתית העובדתית והראייתית שהניח הבנק כבסיס לתביעתו, אשר לשיטתם לוקות בחסר.

מחיקת כותרת

5.                   תקנה 202(1)(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת:

"ואלה תביעות שהתובע יכול להגישן לפי סדר דין מקוצר:

(1) תביעות על סכום כסף קצוב, בריבית או בלי ריבית, הבאות-

(א)   מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא, ובלבד שיש עליהן ראיות שבכתב".

תנאי ראשוני לכשירותה של תביעה להידון בסדר דין מקוצר הוא, כי התביעה תהה "על סכום כסף קצוב", קרי, תביעה אשר סכומה ניתן לחישוב אריתמטי פשוט ואינו מצריך שומה או הערכה כלשהי [ראה: י' זוסמן, סדר הדין האזרחי, מהד' שביעית-1995, 657 (להלן: זוסמן), וכן ד' בר-אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה, מהד' שמינית-2006, 148 (להלן: בר-אופיר)]. בנוסף, צריכה התביעה להיתמך בראיות שבכתב, ודי לעניין זה ב"ראשית ראיה" בלבד [זוסמן בעמ' 662, בר-אופיר בעמ' 140].

6.         המבקשים טוענים כי המשיב נמנע מלהניח תשתית עובדתית ראויה בפני בית המשפט, אשר באמצעותה ניתן יהיה להתחקות אחר סכום התביעה ופשרו. כך, לטענתם, נמנע המשיב מלפרט מהם רכיבי יתרת החוב, שיעורי הקרן, שיעורי הריבית ואופן חישובם וכן נמנע מלצרף ראיה לעניין זה. תשובת המשיב לטענה זו היתה כי לא חלה עליו חובה כלשהי לצרף פירוט כאמור, וכי די בראיות אשר צורפו לכתב התביעה בכדי להוות "ראשית ראיה בכתב".

ככלל, תביעת בנק לתשלום חובות לקוחו הינה תביעה המבוססת על חישובים אריתמטיים גרידא המבוצעים באמצעות ספרי הבנק, והעונה על הדרישה הראשונית בדבר היותה "על סכום כסף קצוב". כך הדבר אף בענייננו. סכום התביעה נובע מחיובי החברה, כפי שהיו מעת לעת, וכפי הרשום בספרי הבנק. סכום זה ניתן לחישוב ואינו מצריך הערכה או שומה כלשהי ולפיכך הינו "סכום כסף קצוב".

הלכה היא, כי בתביעות מסוג זה, די בצירוף ההסכם הבסיסי שבין הבנק ללקוחו ושל דף המצביע על היתרה הסופית בחשבון בכדי להוות "ראשית ראיה בכתב". הדרישה להיקף מסמכים מינימאלי בשלב זה של ההליך נובעת מכך שמדובר בשלב מקדמי לדיון אשר אינו מצריך כניסה לכל פרטי הראיות ובחינה מדוקדקת של התשתית הראייתית עליה מבוססת התביעה [ראה: ע"א 688/89 הילולים (אריזה ושיווק) בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד מה(3), 188, 193-194].

בעניין הילולים הנ"ל נקבע כי: "לצורך התקנות 202(1)(א) ו-203 די בצירוף ההסכמים ופירוט היתרה הסופית ואין חובה על התובע לצרף את כל ספריו שיפרטו כיצד חושב הסכום אותו הוא תובע".

המשיב צרף לכתב התביעה נשוא הבקשות את ההסכמים השונים המהווים בסיס לתביעה: הסכם מסגרת האשראי, הסכם הליווי הבנקאי והסכם מתן הערבויות. הסכמים אלה מפרטים את תנאי ההתקשרות בין הצדדים, בינהם גובה האשראי ותנאיו, כמו כן צורף מסמך שכותרתו "אישור יתרות ליום 30/06/06" (נספח ו' לכתב התביעה) המציין את גובה יתרת החובה של החברה ואשר חתום על ידי שני פקידי הבנק. לאור הוראת ההסכם בין הצדדים לפיה "ספרי הבנק וחשבונותיו אשר יערכו בשיטה המקובלת במערכת הבנקים למשכנתאות, יהיו נאמנים על הלווה והעתקי החשבונות בצירוף חתימת פקיד הבנק יחשבו בכל עת בתור הוכחה לכאורה כנגד הלווה, לכל פרטיהם, לרבות לכל הנוגע לסכום ההלוואה, סכומי האשראי והערבויות, הפרשי ההצמדה וכל ענין אחר הנזכר ו/או קשור להסכם זה" מתבקשת המסקנה כי הראיות אשר צרף המשיב לכתב התביעה מטעמו עולות כדי ראשית הראיה הדרושה.

8.         עיון בנספח ו' מעלה כי גובה יתרות החובה של החברה כלפי המשיב הינו בסך של 62,940,224.92 ש"ח, ולא כפי הנטען בכתב התביעה (כ- 30,259,000ש"ח). המבקשים טענו, כי לאור זאת לא ניתן לראות במסמך ראשית הראיה הדרושה, שהרי אין בו כדי להצביע על גובה החוב הנטען. המשיב טען בתגובתו, כי המדובר בטעות סופר אשר נפלה בכתב התביעה, אולם אין בטעות זו כדי לפגוע בכשירותו של המסמך לשמש כראיה לעניין גובה החוב. הגם שלא הוגשה בקשה לתיקון כתב התביעה, כפי שמצופה היה לאור טענת המשיב, לא מצאתי כי יש ממש בטענת המבקשים. הסכומים המצוינים בנספח ו' גבוהים משמעותית מגובה יתרת החובה כפי שצוינה בכתב התביעה וכן גבוהים הם מסכום התביעה, אשר כאמור הועמד על סך של 3,000,000 ש"ח משיקולי אגרה. לפיכך, נספח זה, אשר מצביע על יתרת חוב מסוימת, בוודאי שיכול להוות ראיה לכאורה לחוב בסכום הנמוך ממנו.

9.         לא מצאתי ממש בטענת המבקשים על כי המשיב ציין בכתב תביעתו סכום מוערך של           " כ- 30,259,000ש"ח" אשר אינו יכול להיחשב כסכום קצוב, וקיבלתי לעניין זה את הסברו של המשיב, לפיו ניסוח זה נבחר לצורך הנוחות ובשל עיגול הסכום לשקלים שלמים.

לאור האמור מצאתי כי התביעה כשירה להתברר בסדר דין מקוצר ואני דוחה את הבקשה למחיקת כותרת.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ