אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 3525/06

החלטה בתיק בשא 3525/06

תאריך פרסום : 26/07/2007 | גרסת הדפסה
בש"א, א
בית המשפט המחוזי חיפה
3525-06,283-06
17/04/2007
בפני השופט:
רון סוקול

- נגד -
התובע:
סלימה אברהם
הנתבע:
1. "מגדים" מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
2. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף הכרמל
3. שמעון שטרית
4. ענת שטרית

החלטה

1.         בקשה למתן צו מניעה זמני המורה למשיבים להימנע מלתפוס חזקה, לבצע עסקאות ולבצע עבודות בנייה במקרקעין הידועים כחלקה 19 בגוש 10554 משק מס' 1 ביישוב מגדים וכן למנוע מהמשיב 1 לאשר מכירה או להקצות את המגרשים המסומנים 1-10 בחלקה 17 בגוש  10544.

2.         בטרם אתייחס לבקשה אקדים מספר דברים על העובדות הרלוונטיות.

            מושב מגדים הינו יישוב שהוקם על-ידי חברי האגודה השיתופית מגדים. המבקשת הינה חברת אגודה החל משנת 1961. המקרקעין המוחזקים על-ידי האגודה וחבריה הינם בבעלות מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "המנהל"). כמו במושבים רבים, הועברו זכויות החזקה במקרקעין לאגודה על-פי הסכם משולש, דהיינו הסכם שנערך ונחתם בין המנהל, הסוכנות היהודית והאגודה (להלן: "הסכם המשבצת"). על-פי הסכם המשבצת, הושכרו המקרקעין ביישוב לסוכנות היהודית (להלן: "המיישבת"), וזו העניקה לאגודה זכויות של בת-רשות בשטחי המושב. הסכם המשבצת מתחדש כל 3 שנים (נספח 1 לתגובת האגודה). הסכם המשבצת מתיר למושב ולאגודה להעביר לחברי האגודה זכויות של בני-רשות במשקים החקלאיים השונים.

3.         המקרקעין שניתנו לאגודה מחולקים לשתי קבוצות; "חלקות א" ו"חלקות ב". חלקות א' אלו חלקות שנמסרו לחברים הכוללות בית מגורים ושטח חקלאי צמוד (להלן "הנחלות"). חלקות ב' הינן חלקות נפרדות שאינן צמודות לבתי המגורים ואשר האגודה נהגה להעמיד לרשות החברים לשימוש חקלאי.

4.         בחומר הראיות שצורף לעיוני לא מצוי כל הסכם מפורש בין המבקשת לאגודה, אם כי מוסכם גם על המבקשת כי מעמדה בנחלה הינו כשל בת-רשות בלבד (סעיף 1 לבקשה). כן התברר שבין הצדדים לא נחתם מעולם תשריט מפורט המגדיר את שטחי החלקות. כפי שנראה להלן, גודל נחלת המבקשת וגבולות הנחלה הם בלבה של המחלוקת בתיק זה.

5.         בשנת 1990 החליטה האגודה ליזום הרחבה של שטחי המגורים ביישוב, ובשנת 1991 הוחלט על הקמת שכונת מגורים לבני המושב. בהחלטות שהתקבלו באספת החברים באגודה הוסכם כי שכונת הבנים תוקם בשטחי חלקות ב', דהיינו בשטחי האגודה שהועמדו לשימושם של החברים. החברים נדרשו להחזיר את החלקות לאגודה, והאגודה החלה בהליכי תכנון. הליכים אלו התעכבו שנים ארוכות הן באגודה, הן ברשויות התכנון והן במנהל, אולם בסופו של דבר התכנית קרמה עור וגידים והחלו העבודות למימוש ההרחבה והקמת שכונת הבנים. בתכנית ההרחבה נקבעו מגרשים של 1/2 דונם כל אחד. התכנית אושרה וסומנה כתכנית חכ/12/א.

6.         האגודה החלה בשיווק המגרשים, ובחלקם אף נבנו בתים. בשונה ממצבם של החברים באגודה, הרי שכל המתיישבים החדשים הופנו למנהל לחתימה על הסכמי חכירה.

7.         בין המגרשים שנקבעו בתכנית ההרחבה היו 10 מגרשים אשר סומנו כמגרשים 1-10 ואשר מצויים בסמוך למשק של המבקשת בחלקה הרשומה כחלקה 17.

            המחלוקת בתיק זה נוגעת לשטח של 2.7 דונם אשר מצוי בשולי נחלתה של המבקשת. שטח זה מהווה רק חלק משטחם של מגרשים 1-10 בתכנית ההרחבה (להלן: "שטח המריבה").

8.         לטענת המבקשת, שטח המריבה מצוי כולו בנחלתה, דהיינו בשטח המשק השייך לה - משק מס' 1. לעומתה טוענים המשיבים כי שטח המריבה מצוי כולו מחוץ לגבולות המשק. לטענתם, כל מגרשי ההרחבה, לרבות מגרשים 1-10, מצויים בתחומי חלקות ב' אשר הוחזרו לאגודה.

בשל המחלוקת בעניין גבולות נחלתה של המבקשת התעוררו סכסוכים בין הצדדים.  במסגרת סכסוכים אלו הוגשו על-ידי האגודה תביעות פינוי כנגד המבקשת. תביעות אלו הופנו לבוררות, תחילה בפני הבורר עו"ד הרצברג ולאחר מכן בפני הבורר עו"ד בן מיור. הליכי הבוררות הופסקו ובוטלו על-פי פסקי דין והחלטות של בתי המשפט.

בבקשתה בתיק זה טוענת המבקשת שתי טענות עיקריות; האחת כי הינה בעלת זכויות בשטח המריבה, ועל כן המשיבים אינם רשאים לתפוס בו חזקה; והשנייה, כי בשל ביטול הליכי הבוררות לא רשאים המשיבים לתפוס את החזקה, אלא עליהם לנקוט הליך תביעה בבית המשפט לבירור זכויות הצדדים.

9.         כדי להבין את המחלוקת נזכיר כי אין בפנינו כל הסכם או תשריט חתום בין הצדדים. האגודה סומכת טענותיה לגבי גבולות הנחלה על תכניות המתאר שאושרו במושב. תכניות אלו קבעו גבולות מגרשים והיוו, כך נטען, גם את גבולות המקרקעין שנמסרו לחברים.

10.        בחוות דעתו של המודד בני שפירא, שהוגשה על-ידי האגודה, מפרט המודד את השינויים שנעשו בתכנית המתאר. כן מצרף הוא את התכניות הרלוונטיות. על-פי תכנית חכ/12, שפורסמה ביום 30.6.1966, שטח משק מס' 1 של המבקשת ובעלה היה 20.625 דונם. בשנת 1985 פורסמה תכנית משח/24. תכנית זו הוכנה על-ידי המנהל על מנת לאפשר בעתיד רישום הנחלות על שם החברים. בתכנית זו הוגדל שטח הנחלה ל-24.061 דונם. עוד עולה מחוות הדעת כי חלוקת השטח לנחלות נרשמה בלשכת רישום המקרקעין על-פי החלוקה בתכנית משח/24, כלומר מגרש 19 המהווה את נחלת המבקשת, נרשם בשטח של 24.061 דונם. מצפון לחלקה זו נרשם מגרש 17. מגרש זה הינו מגרש של האגודה שהיה בעבר בייעוד חקלאי, וכעת שונה ייעודו למגורים לצורך ההרחבה, וזאת על-פי תכנית חכ/12/א משנת 1993. קודם לתכנית זו היה מגרש 17 כולו מחוץ למשבצת המושב.

11.        המודד מר שפירא מדד גם את גבולות שטח המריבה וציין כי כל שטח המריבה מצוי בחלקה 17, דהיינו מחוץ לגבולות נחלת המבקשת.

12.        המבקשת מצדה לא צירפה כל חוות דעת של מודד, אלא סמכה בקשתה על מפת מדידה שנערכה על-ידי מר פוירשטיין עבור האגודה בשנות ה-80 (לא מצוין תאריך מדויק). על-פי מפת מדידה זו, שטח נחלתה של המבקשת הינו 26.4 דונם (נספח ב לבקשה). על פני המפה מצוין כי "מטרת התוכנית: מדידת גבולות החלקה כפי קיימות [כך במקור - ר"ס] בשטח". כן צירפה המבקשת תשריט מדידה שנערך כנראה על-ידי מר יוסף כהן בשנות ה-90'. מר כהן מציין בתשריט את שטח המריבה - המצוין על-ידיו כשטח "א" - ששטחו 2.725 דונם. המודד אינו מפרט אם שטח המריבה כלול לדעתו בנחלת המבקשת אם לאו.

13.        בטרם אדון בטענות לגופן חשוב להעיר מספר הערות על דרך התנהלות ההליכים בתיק זה.

הבקשה לסעד זמני הוגשה כבר ביום 1.3.2006. באותו שלב יוצגה המבקשת על-ידי עוה"ד ליאור עמר. הדיון בבקשה נקבע ליום 9.3.2006. במהלך הדיון ניסו הצדדים לגבש הסכמה, והדיון נדחה ליום 19.3.2006. בתחילת הדיון הודיע עוה"ד עמר כי מרשתו מבקשת להעביר את הייצוג לעו"ד אחר. עוה"ד עמר שוחרר מהייצוג. בהחלטה הוריתי למבקשת להודיע עד יום 26.3.2006 מי מייצג אותה ואם ברצונה לקיים דיון נוסף או להסתפק בטיעונים שכבר נטענו. המבקשת ביקשה לקיים דיון נוסף וכן הודיעה כי בא כוחה החדש הינו עו"ד בלוק, אולם ביום 9.4.2006 הודיע זה כי הפסיק לייצגה. הדיון נדחה, והמבקשת הודיעה כי ייצוגה הועבר לעורכי הדין מיטל קינן ושמעון ג'נו. שוב נקבע דיון ושוב נשלחה הודעה על-ידי מייצגיה החדשים של המבקשת כי הפסיקו לייצגה. ביום 25.6.2006 נערך דיון ובו התייצבה עוה"ד קינן וחזרה על הבקשה לשחרור מייצוג. הבקשה התקבלה, על דעת המבקשת, ושוב ניתנה לה ארכה לפנות לעו"ד נוסף, ונקבע המשך דיון לחודש ספטמבר 2006. לבקשת המבקשת דחינו את הדיון שוב ושוב, כדי לאפשר לה לזכות בייצוג הולם, וביום 21.1.2007 הוריתי כי המבקשת תוכל להגיש טיעון בכתב באמצעות עו"ד שייצג אותה.

14.        בשמה של המבקשת נשלחה הודעתו של עו"ד הפלר כי קיבל את ייצוגה, אך התבקשה ארכה להגשת הטיעון כדי שיוכל ללמוד את התיק ולהמציא חוות דעת של מודד. בקשות עו"ד הפלר התקבלו, וניתנו לו ארכות מספר, אולם עד היום לא הוגשה כל חוות דעת, אלא הוגשה בקשה לחידוש הדיון בעל-פה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ