אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 2823/07

החלטה בתיק בשא 2823/07

תאריך פרסום : 03/12/2007 | גרסת הדפסה
בש"א
בית המשפט המחוזי חיפה
2823-07,1898-07
02/05/2007
בפני השופט:
רון סוקול

- נגד -
התובע:
המועצה המקומית כפר משהד
עו"ד נידאל עואודה ואח'
הנתבע:
רו"ח יצחק קרמין - הנאמן של סכס פהד חברה בע"מ (בהקפאת הליכים)
עו"ד מוחמד עלי ואח'
החלטה

1.         בפניי מונחות שתי בקשות שהוגשו בעקבות החלטתי מיום 25.1.2007 בבש"א 15377/06, 15737/06 ו-15019/06 - פש"ר 749/06 (להלן: "ההחלטה").

            בבש"א 2823/07 עותרת המועצה המקומית כפר משהד (להלן: "המועצה") לעיכוב ביצוע ההחלטה ככל שהיא מתייחסת לחיובה של המועצה לשלם לנאמן על נכסי חברת סכס פהד חברה בע"מ (להלן: "הנאמן") סך של 80,000 ש"ח + מע"מ, וכן לכבד שתי הוראות תשלום על סך כולל של 110,000 ש"ח, וזאת עד להחלטה בערעור שבכוונתה להגיש.

בבש"א 1898/07 עותר הנאמן לעיכוב ההחלטה ככל שהיא נוגעת לחילוט הערבות הבנקאית שנתנה חברת סכס פהד בע"מ (להלן" "החברה") למועצה, ולקיזוז פדיונה מהסכומים המגיעים לחברה על-פי ההחלטה. הערבות הבנקאית נשוא הבקשה הינה ערבות על סך של 120,000 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה. לחילופין עותר הנאמן להטלת עיקול על הכספים המגיעים למועצה מהבנק הערב על פי כתב הערבות וזאת להבטחת התשלומים בהם חויבה  המועצה בהחלטה.

2.         בהחלטה נשוא הבקשה דנתי בהרחבה בטענות השונות של הצדדים, והבחנתי בין טענות המצריכות בירור עובדתי נפרד ועצמאי לבין הטענות השונות בהן ניתן להכריע בבקשה למתן הוראות. קבעתי כי המועצה התקשרה עם הנאמן לאחר הצו להקפאת הליכים שניתן, לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כבר ביום 8.8.2006, ועל כן עליה לשאת בתשלומים שהתחייבה לשלם לנאמן לאחר מכן, עבור עבודות נוספות שבוצעו על-ידי הנאמן. כן קבעתי כי המועצה התחייבה לכבד את הוראת התשלום בסך של 110,000 ש"ח בגין חובות העבר, על מנת שהנאמן יסכים לבצע את העבודות הנוספות, ועל כן חייבתי אותה בגם בתשלומים אלו.

            מנגד קבעתי כי בגין ליקויים בביצוע עבודות העבר על-ידי החברה, מסרה החברה למועצה ערבות בנקאית אוטונומית, ועל כן משהתקיימו התנאים שסוכמו, זכאית המועצה לדרוש את חילוטה.

3.         המועצה טוענת בבקשתה כי בכוונתה להגיש ערעור על ההחלטה, אולם לבקשה לא צורף נוסח כתב הערעור שהוגש או שבכוונתה להגיש. נזכיר כי מאז הגשת הבקשה ועד כה חלפו המועדים להגשת הערעור, ולמרות זאת טרם צורף כל מסמך המעיד על הגשתו.

4.         מטיעוני הצדדים מתברר כי שני הצדדים חוששים שמימוש ההחלטה כפי שנקבע, יגרום להם נזק. המועצה טוענת כי קיים חשש שמא לא תוכל להשיב את המצב לקדמותו, שהרי ההחלטה מחייבת אותה לשלם את הכספים לנאמן של חברה בהקפאת הליכים. מנגד טוען הנאמן כי ישנו חשש שמא לא יוכל להיפרע מהמועצה, שכן זו מצויה בקשיים כלכליים, נפתחו נגדה תיקי הוצאה לפועל רבים, והיא מצויה כיום באיחוד תיקים. המועצה החלה בהליכי הבראה, ופרטיהם לא נמסרו.

5.         דין שתי הבקשות להידחות.

6.         בקשת המועצה לעיכוב ביצוע ההחלטה אינה יכולה להתקבל, ולו גם מהטעם הפשוט שעל אף חלוף המועד טרם הוגש ערעור על ההחלטה.

7.         זאת ועוד, גם לגופם של דברים לא מצאתי מקום לעיכוב הביצוע. סיכויי ההצלחה כפי שפורטו בבקשה אינם כאלו המצדיקים עיכוב ביצוע, ואין הם אלא חזרה על הטענות שהועלו ונדונו בפניי בהחלטה. גם הטענה כי לא היה מקום לדון בדרישת הנאמן בגדרה של בקשה למתן הוראות נתבררה על-ידי, וכפי שציינתי, נמנעתי לדון באותן טענות הדורשות בירור עובדתי מעמיק.

8.         לגבי טענת המועצה בדבר קיומו של תיק איחוד, ברי שאלו טענות שמקומן במסגרת הליכי ההוצאה לפועל ולא במסגרת בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. כך גם הטענות לגבי תנאי מימוש "הוראות התשלום".

9.         מנגד אין גם כל מקום לעכב את הליכי חילוט הערבות הבנקאית. בהחלטתי האמורה קבעתי כי בפנינו ערבות בנקאית אוטונומית, וכי חיובו של הבנק הערב כלפי המועצה הינו חיוב עצמאי (פסקה 31 להחלטה). כן קבעתי כי לא הוכחו החריגים לעקרון העצמאות, כגון "חריג המרמה" או "חריג הנסיבות המיוחדות" (פסקה 32 להחלטה).

            משניתן פסק הדין המחייב את המועצה בתשלום, לא נפגעה עצמאות כתב הערבות, ואותם עקרונות שצוינו בהחלטה הנ"ל נותרו בעינם.

10.        עקרון העצמאות של כתב הערבות מחייב גם את דחיית בקשת הנאמן לקיזוז. מעקרון העצמאות למדים אנו כי זכותו של הנערב (לענייננו המועצה) עומדת לבדה אל מול הערב (הבנק). בקשת הנאמן הייתה לקזז כספים המגיעים לו מהמועצה. ברי שלא ניתן לערוך קיזוז שכזה, שהרי זכות הקיזוז קמה רק בין צדדים החייבים זה לזה (סעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, וכן ראה מנחם מאוטנר "קיזוז" דיני חיובים - חלק כללי 537 (דניאל פרידמן עורך, 1994).  זאת ועוד, גם אם ניתן היה לטעון כי קיזוז מהווה דרך לפרעון חוב החברה למועצה, הרי שאין בכך להועיל, שכן לטענת המועצה חובות החברה עולים על סכום הערבות הבנקאית.

11.        כטענה חלופית ביקש הנאמן להורות על עיקול הכספים המגיעים למועצה מהבנק על-פי כתב הערבות.

            תחילה ראוי לציין כי על-פי תקנה 363(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מוסמך בית המשפט ליתן סעד זמני (לרבות עיקול) "להבטחת ביצוע פסק הדין בעת מתן פסק הין או בתכוף לאחריו [...]". מכאן שלבית המשפט סמכות ליתן צו עיקול כמבוקש.

12.        קיומה של סמכות אינו די, שכן עסקינן בסמכות שבשיקול דעת. סוגיית הטלת עיקול על כספים המגיעים לנושה על-פי כתב ערבות בנקאית שניתן לטובתו, עלתה בבתי משפט מספר פעמים. הלכה היא כי אין לקבל את בקשתו של חייב לעקל כספים המגיעים לנושיו מהערב על-פי כתב ערבות בנקאית, שכן הטלת עיקול שכזה חותרת תחת עקרונות הערבות, ובהם עקרון העצמאות (ראה רע"א 206/87 ארמז וילינגר בע"מ נ' SPRL P.V.B.A DEKAYSER, פדאור (לא פורסם) 87(1) 422, וכן רע"א 1821/98 ניקו בדים בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פ"ד נד(1) 773, 797, רע"א 73/00 AMS Technical Systems Inc. נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, פ"ד נד(2) )394)

13.        שונה הדבר כאשר צד שלישי מבקש לעקל כספים המגיעים למוטב על-פי כתב הערבות. עניין זה זכה לדיון ולפסיקות בתי המשפט המחוזיים, אך טרם הוכרע בבית המשפט העליון. ההלכה שנפסקה במספר מקרים הייתה כי אין לשלול את זכותו של הצד השלישי לעקל את כספי הערבות הבנקאית המגיעים למוטב (ראה ה"פ [חיפה] 5626/86; ת"א 818/96 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' א. לוי קבלני בניין בע"מ, פ"מ תשמ"ז (2) 485; בר"ע [חיפה] 66/94 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' עמותת בוני אלון הגליל, פ"מ תשנ"ה (2) 144; רע"א 1821/98 הנ"ל בעמ' 811).

14.        בפרשת ניקו בדים (רע"א 1821/98 הנ"ל) דן בית המשפט באפשרותו של צד שלישי להטיל עיקול זמני על כספים המגיעים לנושה על-פי כתב אשראי דוקומנטרי ופסק כי לשמירת עקרון עצמאות כתב האשראי והצורך להגן על חיי המסחר, יש למנוע עיקול שכזה. עם זאת הבחין בית המשפט בין ערבות בנקאית אוטונומית לבין אשראי דוקומנטרי, והשאיר את השאלה לגבי אפשרות עיקול כספים המגיעים על-פי כתב ערבות ללא הכרעה (ראה גם ע"א 3130/99 שובל הנדסה ובנין (1988) נ' י.ש.מ.פ. חברה קבלנית לבנין בע"מ, פ"ד נח(3) 118, 135).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ