אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 27124/04

החלטה בתיק בשא 27124/04

תאריך פרסום : 29/08/2006 | גרסת הדפסה
בש"א
בית המשפט המחוזי בתל אביב
27124-04
09/10/2005
בפני השופט:
הנשיא אורי גורן

- נגד -
התובע:
דבורה חצרוני
עו"ד משה שוב ואח'
הנתבע:
1. סביוני טופז בע"מ
2. מאיר בנאיס
3. קמי בנאיס
4. אריה בנאיס

עו"ד יצחק יונגר ואח'
עו"ד ישראל שלו ואח'
החלטה

לפניי בקשה למינוי בורר.

העובדות הצריכות לעניין

  1. ביום 28/11/95 התקשרו ביניהן המבקשת והמשיבה 1 (להלן: "החברה") בהסכם קומבינציה (להלן: "ההסכם", נספח א' לבקשה), להקמת פרוייקט בן ארבעה בניינים, שיכלול 132 יחידות דיור וכן מבנה מסחרי, במגרש הנמצא בבעלותה של המבקשת, ברחוב מח"ל בתל-אביב (להלן: "הפרוייקט"). בסעיף 1 להסכם, נקבע כי יוותר בידי המבקשת חלק בשיעור של 36% מן הזכויות במקרקעין, שאליהם תוצמדנה זכויות בנייה לבנייתן של 35 דירות לפחות וזכויות הבנייה של המבנה המסחרי בשלמותו. חלקה של החברה בפרוייקט יעמוד על 64% מן הזכויות במקרקעין, אליהם תוצמדנה זכויות בנייה לבנייתן של 97 דירות. בסעיף 6 הסכימו הצדדים כי כל תוספת בנייה למגורים תחולק בין הצדדים על-פי אותו היחס, ואילו כל זכויות בנייה נוספות, שאינן למגורים, תהיינה שייכות במלואן למבקשת. לפי סעיף 7 להסכם, תישא החברה בכל עלויות הבנייה וכן תשלם למבקשת סכום של כ- 2 מיליון דולר ארה"ב. בהמשך, בסעיף 16 להסכם, נכתב כדלקמן:

"16. בוררות

16.01        הצדדים מסכימים בזאת למסור את כל חילוקי הדעות בקשר להסכם זה, פירושו ובצועו, להכרעתו של בורר יחיד עפ"י חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"). לא הגיעו הצדדים להסכמה על אישיות הבורר, ייקבע הבורר ע"י ביהמ"ש עפ"י הוראות החוק.

16.02        הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי ולא בדיני הפרוצדורה ולא בדיני הראיות ולא יהיה קשור בזמן ויוכל לפסוק הן לדין והן לפשרה, ובלבד שיתן פסק בורר מנומק כדבעי.

16.03        האמור בסעיף זה לעיל מהווה הסכם בוררין תקף בין הצדדים במשמעות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968, ולא ידרש כל מסמך נוסף להחלת הבוררות בין הצדדים."

2.       המשיבים 2 - 4 חתמו על כתב-הערבות להסכם מטעם החברה.

3.      ככל שהתקדם הפרוייקט, נתגלעו מחלוקות שונות בין הצדדים, בין השאר, לגבי חלוקת הדירות בפרוייקט ביניהם, לאחר שבשנת 1998 הותר להם לבנות 34 יחידות נוספות בפרוייקט, כלומר 166 דירות בסך הכל. על רקע זה, פנתה המבקשת, ביום 26/8/04, לבא-כוח החברה, בהצעה למנות בהסכמה בורר, אשר יכריע בעניינים שבמחלוקת הנובעים מן ההסכם. החברה לא שעתה להצעה, וביום 6/12/04 הגישה לבית-משפט זה תביעה כנגד המבקשת לאכיפת ההסכם, לפסק-דין הצהרתי לפיו זכאית החברה למלוא תוספת יחידות הדיור בפרוייקט (קרי - ל- 131 יחידות) ולסעד של פיצול סעדים, על-מנת שתוכל לתבוע בנפרד פיצויים בגין הנזקים שנגרמו על-ידי המבקשת. החברה הגישה תביעתה בצוותא-חדא עם מר שמשון גבאי (להלן: "גבאי"), שהוא, לדבריה, בעל השליטה בחברה, אשר העמידה מימון לחברה התובעת לשם ביצוע וקיום ההסכם, ומנהלה היחיד של החברה התובעת (ראו: סעיף 2.2 לכתב התביעה בת.א. 2623/04, המצורף כנספח ג' לבקשה).

  1. המבקשת, מצדה, נקטה הצעדים הבאים. בתאריך 30/12/04, הגישה "בקשה למחיקת התביעה", ובה עתרה להורות על מחיקת התביעה, ולחילופין, על עיכוב ההליכים בבית-משפט, וכן על מחיקת התובע 2 (גבאי) מכתב התביעה. בד בבד, הגישה המבקשת בקשה לפי סעיף 8(א) לחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968 (להלן: "החוק"), היא הבקשה שבכאן, למנות בורר, אשר יכריע בחילוקי הדעות שבין הצדדים. ביום 13/3/05, בהיעדר תגובה לבקשה למחיקת התביעה, נעתר לה בית המשפט (כב' הרשם ש' ברוך)  והורה על מחיקת התביעה ועל חיוב התובעים בהוצאות ושכר טרחת עורך-דין בסך 10,000 ש"ח (ראו: הודעת המבקשת מיום 14/3/05). 
  1. במסגרת הבקשה שבפניי, טוענת המבקשת כי הצדדים התחייבו, בסעיף 16 להסכם שצוטט לעיל, על כך שכל חילוקי הדעות שיהיו ביניהם בכל הקשור להסכם יובאו בפני בורר, והכלל הוא שהסכם בוררות יש לקיים.
  1. מנגד, טוענת החברה בתגובתה לבקשה כי יש לדחותה, משום שלא הוגשה בדרך של בקשה לעיכוב הליכים, כנדרש על-פי סעיף 5 לחוק, ומשום שהמבקשת לא פעלה עד עתה לקיום הסכם הבוררות. עוד טוענת החברה, כי גבאי אינו צד להסכם הבוררות ולא ניתן לחייבו להתדיין בפני בורר. עם זאת, המבקשת ניהלה עמו, באופן ישיר, משא ומתן בעניין קידום הפרוייקט, תוך שהציגה בפניו מצגים והתחייבויות, שעל בסיסם הקצה גבאי כספים למימון הפרוייקט ואיפשר את הקמתו. לפיכך, לטענת החברה, צומחת לגבאי עילת תביעה כנגד המבקשת ולא ניתן למנוע ממנו לממשה בהליך של תביעה. החברה מוסיפה, כי המשיבים 2-4 אמנם ערבו להסכם, אך לא נתנו את הסכמתם המפורשת לתניית הבוררות, ולכן אין לכוף עליהם את הבוררות. קיום הבוררות, אם כן, יביא, לדעתה, לפיצול שאינו יעיל ואינו רצוי של הדיון. יוער, כי החברה הגישה את תגובתה לבקשה למינוי בורר באיחור ניכר, בסמוך לאחר שכבר נמחקה תביעתה, וככל הנראה, מבלי שאף ידעה על כך. 
  1. המשיבים 2-4 סבורים גם הם כי גבאי הינו צד הכרחי ונדרש לבירור המחלוקת שבין הצדדים וליישובה, וכי יש להימנע מפיצול הדיון.  

דיון והכרעה

8.       אכן, דרך המלך לאכוף הסכם בוררות, משהוגשה תביעה המתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו, היא להגיש לבית המשפט הדן בתביעה בקשה לעיכוב הליכים, כאמור בסעיף 5 לחוק:

            "5. עיכוב הליכים בבית המשפט

(א) הוגשה תובענה לבית-משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.

(ב)  בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב הגנה או בדרך אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה.

(ג)  בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות."

על-פי תקנה 5 לתקנות סדרי הדין בענייני בוררות, תשכ"ט-1968, ניתן להגיש את הבקשה לעיכוב הליכים בכתב הגנה או בדרך המרצה. שאלה היא, איפוא, האם המהלכים הדיוניים שביצעה המבקשת, בעקבות התביעה שהוגשה נגדה, היו מתאימים בנסיבות העניין (ראו: א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (תשס"ה - 2005) 440; פרופ' ס' אוטולנגי, בוררות דין ונוהל (התשנ"א - 1991) 120-121; א' שטרוזמן, ספר הבוררות (תשס"א - 2001)  310- 312).

9.       מכל מקום, ולגופם של הדברים, מקובלת עליי הטענה הכללית, שאם קיים הסכם בוררות תקף בין צדדים לסכסוך אזי יש לקיימו (ראו: בר"ע 158/77 שמואל סגל נ' נפית השקעות ופיתוח בע"מ, פ"ד לא(3) 389; ע"א 2889/91 מן תעשיות שימורי מזון ודגים בע"מ נ' שיא אחזקות בע"מ, פ"ד מז(1) 93; רע"א 985/93 אלרינה אינווסטמנט קורפוריישן נ' ברקי פטה המפריס (ישראל) בע"מ ואח', פ"ד מח(1) 397).

10.   עדיין, נתון בידי בית המשפט שיקול דעת אם למנות בורר, מכוח סעיף 8(א) לחוק:

"8. מינוי בורר ע"י בית המשפט

(א) נתגלע סכסוך בענין שהוסכם למסרו לבוררות ולא נתמנה בורר לפי ההסכם, רשאי בית המשפט, על פי בקשת בעל-דין, למנות את הבורר; בית המשפט רשאי לעשות כן בין שהבורר צריך היה להתמנות על ידי בעלי הדין או אחד מהם, ובין שצריך היה להתמנות על ידי הבוררים שנתמנו או ע"י צד שלישי." (הדגשה שלי - א"ג).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ