אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 2600/06

החלטה בתיק בשא 2600/06

תאריך פרסום : 29/03/2007 | גרסת הדפסה
בש"א
בית המשפט המחוזי ירושלים
2600-06
22/08/2006
בפני השופט:
משה רביד

- נגד -
התובע:
1. אברהם אבישג (קטינה)
2. אברהם טובה
3. אברהם אברהם

עו"ד פלג יעל
הנתבע:
בית חולים "בית רפואה מעיני הישועה"
עו"ד גניהר אוריאל
החלטה

1.                   לפני בקשה לתיקון טעות סופר, במסגרתה עתרו המבקשים, התובעים בהליך העיקרי, לתיקון טעויות, אשר נפלו בפסק הדין שניתן על-ידי בתיק העיקרי ביום 27.7.2006 (להלן - "פסק הדין").

טענות הצדדים

2.                   לטענת באת-כוח המבקשים, עו"ד יעל פלג, נפלו בפסק הדין מספר טעויות, כדלקמן: האחת, לפיה ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי מקומו קודם לחלוקת סכום הפיצויים בין המעוולים במשותף, המשיב והמבקשת 2 (אם המבקשת 1), ולא כפי שנקבע בפסקה 42 לפסק הדין. השניה, לפיה בפסק הדין נקבע ניכוי כפול של תגמולי המוסד לביטוח לאומי. לטענת באת-כוח המבקשים, בהתאם לפסק הדין שנתתי ביום 9.1.2003 נוכו תגמולי המוסד לביטוח לאומי, להם זכאית המבקשת 1 עד הגיעה לגיל 21, כעולה מחישוביו של האקטואר וילוז'ני, אשר הוגשו ללשכת ההוצאה לפועל ואשר הוגשו לראשונה לבית המשפט במסגרת הבקשה. לפיכך, עותרת באת-כוח המבקשים לתיקון פסקה 42 לפסק הדין, כך שיצויין כי מסכום הפיצויים ינוכו אך תגמולי המוסד לביטוח לאומי, הצפויים להשתלם למבקשת 1 עם הגיעה לגיל 21 ואילך. השלישית, לפיה חוות דעת האקטואר צריכה להיות מעודכנת ליום מתן פסק הדין מיום 9.1.2003 ולא כפי שנקבע בפסקה 40 לפסק הדין. הרביעית, לפיה על בית המשפט להורות לאקטואר מועד להגשת חוות דעתו.

3.                   בא-כוח המשיב, עו"ד אוריאל גניהר, מתנגד לבקשה. לדידו, הטעויות הנטענות אינן בגדר "טעות סופר", אלא מקומן במסגרת הליך ערעור, ודי בטעם זה כדי לדחות הבקשה על הסף. בהתייחסו לטענות לגופו של ענין כסדרן, הוסיף בא-כוח המשיב וטען כדלקמן: ראשית, ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי לאחר ניכוי חלקה של המבקשת 2 אינו בגדר טעות, וודאי לא "טעות סופר", עת בית המשפט העליון נדרש אף הוא לטענה דנא, במסגרת ערעור על פסק הדיון מיום 9.1.2003, והורה בפסק דינו מיום 12.3.2006 על דחייתה. שנית, חישוב סכום תגמולי המוסד לביטוח לאומי אינו ענין לבית המשפט, אלא לאקטואר, אשר התבקש לעשות כן במסגרת פסק הדין, וממילא אין לאמץ הסכום בו נקבה באת-כוח המבקשים בבקשתה, מבלי שהובאה ראיה להוכחתו. שלישית, בית המשפט הורה לאקטואר להגיש חוות דעת המעודכנת למועד מתן פסק הדין, הואיל וכאמור בפסקה 42 לפסק הדין, תגמולי המוסד לביטוח לאומי ינוכו לאחר הוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין הראשון (מיום 9.1.2003) ועד ליום מתן פסק הדין. רביעית, בא-כוח המשיב הודיע כי פסק הדין יועבר לאקטואר בתוך שבעה ימים מיום מתן החלטה בבקשה זו וכי הוא אינו מתנגד כי האקטואר יגיש חוות דעתו תוך 30 ימים נוספים.

דיון

4.                   הסמכות, הנתונה לבית המשפט לתקן טעות בפסק דין, מוסדרת בסעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן - "חוק בתי המשפט"), הקובע לאמור:

"81. תיקון טעות בפסק דין

(א) מצא בית משפט כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתם, לתקנם בהחלטה מנומקת, ורשאי הוא לשמוע טענות בעלי הדין לענין זה; לענין זה, 'טעות' - טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה.

(ב) בהסכמת בעלי הדין רשאי בית המשפט להחליט בכל עת על כל תיקון בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן.

(ג) ...

(ד) ..."

על המשמעות שיש ליתן למונח "טעות", כהגדרתו בסעיף 81 לחוק בתי המשפט, עמד השופט ברק, כתוארו דאז, בע"א 576/81 אילן בן שמעון נ' אלי ברדה, פ"ד לט(2) 589 (1985) בקובעו, בעמוד 590, כדלהלן:

                        "מושג הטעות משמעותו, בדרך כלל, דבר, אשר נכלל בתוך פסק הדין בשל שגגה, או דבר, אשר אינו נכלל בפסק הדין אך היה במחשבתו של השופט ונשמט מפסק הדין. השמטה זו קורית לרוב שלא במודע, אך יש שהיא מתרחשת במודע, וזאת במקום שהשופט אינו כולל עניין בפסק הדין, שכן נראה לו, כי עניין זה ברור הוא מאליו או כלול ממילא בפסק הדין ואין צורך לפרשו."

קרי, בית המשפט מוסמך לתקן טעות בפסק דין או בהחלטה שנתן, מן הסוג המפורט בסעיף 81(א) לחוק, אשר נפלה בפסק הדין או בהחלטה והנובעת מהיסח דעתו של השופט בעת ניסוח דבריו. הטיב לבטא זאת השופט שמגר בע"א 769/77 מרדכי יוסיפוב נ' אסתר יוסיפוב, פ"ד לב(1) 667 (1978), בהתייחסו לתקנת 486לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, אשר הסדירה סוגיית תיקון טעות סופר או שגיאות מחמת פליטת קולמוס או השמטה מקרית בפסק דין, עובר לחקיקת חוק בתי המשפט, בקובעו בעמודים 670-671 לאמור:

                        "מדובר בעיקרו של דבר על השמטה טכנית הנובעת מהיסח-הדעת ומתייחסת לדברים אשר בית-המשפט רצה לכלול בהחלטתו, כאשר נתן אותה אך הדבר נשמט מתשומת-לבו ללא דעת; וכאשר חוזרים ומפנים תשומת-לבו לשאלה מתברר בעליל, כי הוא היה ער לקיומו של הצורך לציין פרט זה או אחר בהחלטה, בעת שהיא ניתנה, אך לא עשה זאת בשל אחת מן הסיבות שנמנו לעיל. מן ההן גם משתמע הלאו, היינו אם בית-המשפט לא היה ער כלל לקיומה של הבעיה, אין הוא יכול לתקן את המעוות על-ידי תיקון טעות סופר, כביכול, גם אם הוא משתכנע בשלב מאוחר יותר כי לו היתה השאלה מתעוררת, היה פוסק בה בדרך פלונית הזהה לתוספת או לתיקון המתבקש ממנו בשלב מאוחר יותר. במילים אחרות, תקנה 486 אינה דנה בתקלות שהן ביטוי של שיכחה שבעטיה לא התייחס בית-המשפט להיבט זה או אחר של המחלוקת אלא דנה בנושאים אשר בית-המשפט היה ער להם בעת הדיון, אך כאשר תרגם מחשבתו לכתובים פסח עליהם בהיסח-הדעת. סיכומו של דבר, יש לפרש את הביטויים טעות סופר, פליטת קולמוס או השמטה מקרית על-פי המשמעות הטכנית הצמודה לביטויים אלה על-פי פירושן הלשוני הרגיל ולא להרחיב את היריעה ולאפשר תיקונים בפסק-הדין, שאינם אלא מסווה לכתיבת פסק-דין חדש ." (ההדגשה אינה במקור).

         דברים אלה יפים אף ביחס להוראת סעיף 81 לחוק בתי המשפט, כפי שעמד על כך השופט ש' לוין בד"נ 29/83 סהר חברה לביטוח בע"מ נ' מריו כהנקא, פ"ד לט(4) 433 (1985), בקובעו כי אין לייחס למחוקק, בנסחו סעיף 81 לחוק בתי המשפט,  כוונה להרחיב את תחומי סמכות התיקון על-ידי הסמכת בית המשפט לתקן תיקונים מהותיים בפסק הדין, ובכך לנגוס בעקרון הכללי, מקדמת דנא, שעניינו גמר מלאכת השופט, היינו, כלל סופיות הדיון (functus officio).

כאמור, בקשה לתיקונים מהותיים בפסק דין או בהחלטה שנתן בית המשפט, יש להביאם על דרך של ערעור ואין מקומם במסגרת הליך לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט (ראו גם, יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית-1995), עמוד 907).

5.                   על רקע הכללים והעקרונות, שגובשו בפסיקה באשר לתיקון טעות בפסק דין שנתן בית המשפט, אפנה לבחון תחולתם בענייננו: 

בהתייחס לטענה בדבר טעות בפסק הדין, שעניינה ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי לאחר ניכוי חלקה של המבקשת 2 מסכום הפיצויים, כמעוולת במשותף, כאמור בפסקה 42 לפסק הדין, הרי שאין המדובר בטעות, כהגדרתה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט, עת עניינה תיקון מהותי בפסק הדין, וודאי לא טכני, אשר מקומו להתברר במסגרת הליך ערעור. יתרה מזאת, בית המשפט העליון לא התערב בקביעתי (סעיף 145 לפסק הדין) לגבי הדרך שבה ינוכו גמלאות הביטוח הלאומי. לפיכך, דין הטענה להידחות.

אשר לטענה בדבר טעות בפסק הדין, שעניינה כפל ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי, ספק אם עסקינן בטעות, וודאי לא כזו הנמנית על טעות, כהגדרתה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט. טענת באת-כוח המבקשים, לפיה נוכו מפסק הדין הראשון תגמולי המוסד לביטוח לאומי, אשר המבקשת 1 זכאית להם עד הגיעה לגיל 21, הועלתה לראשונה בבקשה דנא, חרף קיומו של דיון בפני ביום 9.5.2006, עובר למתן פסק הדין, במסגרתו שטחו באי-כח הצדדים טענותיהם, לרבות בסוגיית הצורך בחוות דעת אקטוארית מעודכנת. ודוק. מכל מקום, אין מקומה של הטענה במסגרת בקשה לתיקון טעות בפסק הדין. לא למותר לציין, כי באת-כוח המבקשים רשאית להביא לידיעת האקטואר, שמיניתי בפסק הדין, קיומו של ניכוי כאמור, עובר לכתיבת חוות הדעת. 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ