אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 2264/06

החלטה בתיק בשא 2264/06

תאריך פרסום : 06/11/2007 | גרסת הדפסה
בש"א
בית המשפט המחוזי נצרת
2264-06
19/07/2006
בפני השופט:
דינה מויאל

- נגד -
התובע:
נאג'י יחזקאל (1993) בע"מ
עו"ד הירשמן
הנתבע:
רונן יניב עו"ד - כונס נכסים
עו"ד שפק
החלטה

כללי

1.         יחזקאל נאג'י ז"ל (להלן - " המנוח") חב חוב פסוק למי שהיתה ידועה בציבור שלו גב' ציפורה דוד (להלן - " הזוכה"). לצורך גביית החוב נקטה הזוכה בהליכי הוצאה לפועל ובין היתר, מונה כונס נכסים לנכס מקרקעין שבבעלות המנוח, שעליו נמצאת תחנת דלק "פז" (להלן - " הנכס"). כונס הנכסים, עו"ד רונן יניב (להלן - " הכונס"), הוא המשיב בקשה דנן, שהיא בקשה לעיכוב הליכי כינוס הנכסים ביחס לנכס.

2.         המנוח החכיר את הנכס לפז חברת נפט בע"מ (להלן - " פז") בהסכם מיום 23.11.66  וזאת עד לשנת 2016. ראה נספח ב'5 לבקשה. המנוח הפעיל את תחנת הדלק שבנכס על פי הסכם קמעונאי מיום 6.6.93. ראה נספח ב'6 לבקשה. המנוח העביר בהסכם מיום 23.9.93 את הפעלת התחנה לחברת נאג'י יחזקאל (1993 בע"מ) (להלן - " החברה", או "המבקשת"). בהסכם משולש מיום 12.3.03 שהצדדים לו הם פז, המנוח והחברה, ניתנה זכות לפז להפעיל את התחנה בעצמה למשך תקופה שהחלה ביום 12.3.03 ולמשך 7 שנים, כאשר לאחר מכן, נקבע, "יש לנהל משא ומתן לחידוש תקופת הפעלת פז, בהודעה בכתב שתימסר למפעיל [המנוח והחברה ביחד] 60 יום מראש, ובכפוף לכל דין". בהסכם המשולש נקבע כי במשך תקופת הפעלת פז תשלם פז לחברה דמי הפעלה בסך 116,000 ש"ח וכן תשלם למנוח דמי ניהול בסך של 4,000 ש"ח. דמי הייעוץ הומחו לחברה על ידי המנוח ביום 15.12.03. ראה נספחים ב'1, ב'2, ב'3 לבקשה.

טענות המבקשת

3.         החברה הגישה כאמור בקשה לצו מניעה זמני ותביעה לצו מניעה קבוע לעיכוב הליכי הכינוס. טענתה של החברה היא שהכונס מתעלם מזכויותיה במודעה שפרסם לקבלת הצעות לרכישת הנכס, והזכיר אותה בערפול בלבד בטיוטת הסכם המכר מטעמו, "באופן העלול להכשיל רוכש צד ג' - כך שלמבקשת החשש המבוסס כי בכוונת הכונס לבצע מחטף ולהעמידה בפני עובדה מוגמרת של התקשרותו למכירת הנכס". המבקשת טוענת שיש למכור את הנכס "רק בכפוף להתחייבות מפורשת וחד משמעית של הקונה לקיום ההסכמים עם המבקשת מיום 23.9.93 ומיום 12.3.03". לטענת המבקשת ההסכמים מקנים לה זכות בלתי מוגבלת בזמן להפעלת תחנת הדלק וכן זכות לקבל מפז סך של 120,000 ש"ח עד לשנת 2016. לטענת המבקשת אם לא יובהרו זכויותיה אלו במסגרת הליכי הכינוס, עלול הדבר לפגוע בזכויותיה.

המבקשת לא הבהירה בדיוק כיצד יפגעו זכויותיה והעלתה מספר טענות בעניין זה. בהזדמנות אחת טענה ש"הכונס שם מכשלה ויוצר בעייתיות שאינה יכולה להזיק אלא למבקשת שתמצא עצמה בסבך של תביעות משפטיות כנגד הכונס ומי שירכוש את הנכס ממנו". (סעיף 16 לבקשה). במקום אחר ציינה כי "הכונס מתיימר למכור נכס מקרקעין שדמי השכירות בגינו משולמים במלואם לצד ג' - ולא דורש מהקונה הפוטנציאלי לשמור על זכויות צד ג' אלה - ציון הזכויות במעורפל עלול ליצור פתח לפרשנות בקשר עם הזכויות ובכך לפגוע פגיעה מהותית במבקשת". (סעיף 11 לבקשה). במקום אחר ציינה "אם וככל שלא ינתן צו המניעה הזמני והליך המכר ימשך כסדרו על ידי הכונס - הרי שאם וככל שתתקבל תביעת המבקשת וינתן צו המניעה הקבוע, לאחר שהכונס התקשר בהסכם עם רוכש, על בסיס הסכם הכונס - מול רוכש שרכש את הנכס, מכונס נכסים, לפי צו ראש הוצל"פ, שהוא נקי מכל זכות, שעבוד וכדומה - קרי בהתעלם מזכויות המבקשת". (סעיף 23 לבקשה).

טענות המשיב

4.         הכונס השיב וטען כי לבקשה אין כל בסיס. במודעה נכתב במפורש שהנכס נמכר במצבו כמו שהוא ובכפוף לזכויות צדדים שלישיים. (ראה נספח ד' לבקשה). לטיוטת הסכם המכר המוצגת למציעים, נספח ג' לבקשה, צורפו כל ההסכמים עליהם סומכת המבקשת את זכויותיה. הממכר הוגדר בהסכם כך:

"' הזכויות במקרקעין' או ' הממכר' - זכות בעלות בשלמות במקרקעין, בהתאם ובכפוף להסכם חכירה עם פז חברת נפט בע"מ (להלן:' פז') מיום 23/11.1966 (להלן:' הסכם החכירה'), לשטר חכירה מספר 32885/92/1003 (להלן: " שטר החכירה"),  לתוספת להסכם החכירה מיום 21/3/1993 (להלן - ' התוספת להסכם החכירה'), להסכם ההפעלה מיום 12/3/2003, (להלן: ' הסכם ההפעלה'), למכתב בדבר המחאת זכויות החייב (להלן: 'מכתב ההמחאה'), ולהסכם מיום 23/9/1993 (להלן: ' הסכם ההעברה'), ולרבות כל מסמך ו/או זכות ו/או חובה ו/או כיו"ב קיימים כאמור;

הסכם החכירה, שטר החכירה, התוספת להסכם החכירה, הסכם ההפעלה, מכתב ההמחאה והסכם ההעברה, מצ"ב כ נספחים "ב" - "ז" להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו".
(ההדגשות במקור).

בנוסף, סעיף 3 להסכם המכר מכיל הוראות שונות שעניינן הצהרת הקונה כי בדק את הנכס ואת הזכויות הנמכרות ובכלל זה:

"3.3 כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוא רוכש את הזכויות במקרקעין אך ורק על סמך בדיקותיו, הערכותיו ותחזיותיו הבלעדיות וכי לצורך הרכישה לא הסתמך על הבטחות ו/או מצגים ו/או פרסומים ו/או התחייבויות כלשהם של הכונס ו/או מי מטעמו, לרבות אלו המצוינים בהסכם זה.

3.4 כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודע לכך, כי בנוסף לחלק המקרקעין בו ממוקמת תחנת התדלוק של פז (שהיא כאמור החוכרת של כל המקרקעין) הרי שעל חלקי המקרקעין הנוספים, ממוקמים ופועלים עסקים שונים העשויים להיות קשורים, למיטב הבנתו של הכונס, בהסכמים עם חוכרת המקרקעין - פז, וכי אין לכונס מידע כלשהו לגבי אופי ההתקשרות בין פז ובין העסקים כאמור, אם בכלל, לרבות הסכומים המשולמים על ידם לפז, אם בכלל, תקופות השהות שלהם במקרקעין, אם כשוכרים ו/או בכל אופן אחד וכיו"ב, ולקונה לא תהא כל דרישה, טענה או תביעה כנגד הכונס בגין העסקים הממוקמים במקרקעין  כאמור ו/או לגבי צדדים שלישיים למיניהם המחזיקים במקרקעין ו/או עושים שימוש בהם.

3.5 כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוא מודע לכך שעל פי גרסתו של החייב, החייב איננו מקבל כספים כלשהם מפז בגין החכרת המקרקעין ו/או בגין הפעלת תחנת התדלוק ו/או בגין ניהול התחנה על גבי המקרקעין, ומנגד, פז משלמת כספים למיניהם, ישירות לחברת נאג'י יחזקאל (1993) בע"מ (להלן: ' החברה').

מובהר בזאת מפורשות, כי אין באמור בסעיף זה לעיל, כדי לגרוע מזכותו של הכונס לנקוט בהליכים, ככל שיראה לנכון ובהתאם לאישור כב' ראש ההוצאה לפועל, כדי להביא לשינוי המצב האמור, ואולם, הכונס איננו מתחייב כי אכן ינקוט בהליכים כאמור."

הכונס טען שאין זה מתפקידו לפרש את ההסכמים. המבקשת לא הצביעה על כל זכות שעלולה להפגע כתוצאה מהליכי הכינוס.

דיון

5.         דין הבקשה להידחות.

6.         ראשית אציין שככל שהמדובר בפיקוח על עבודת הכונס אין זה מתפקידי לעשות זאת. הליכי הכינוס מתנהלים בחסות לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב. העניין היחידי שעלי לבחון הוא האם עלולה זכות של המבקשת להיפגע כתוצאה מהליכי הכינוס.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ