אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 20092/07

החלטה בתיק בשא 20092/07

תאריך פרסום : 24/03/2009 | גרסת הדפסה
בש"א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
20092-07
23/03/2008
בפני השופט:
אורי גורן

- נגד -
התובע:
חברת החשמל לישראל בע"מ
עו"ד הרצוג פוקס נאמן ושות'
הנתבע:
1. היועץ המשפטי לממשלה
2. נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ

עו"ד פרקליטות מחוז ת"א (אז)
עו"ד יגאל ארנון ושות'
החלטה

לפני בקשה למנות בורר שופט בדימוס מכוח סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968 (להלן: "החוק") ובהתאם להוראות ההסכם שנחתם בין המבקשת (להלן: "חברת החשמל") לבין המשיבות הפורמאליות 2 - 3 (להלן: "נתג"ז" ו- "המדינה" בהתאמה) ביום 10/11/04 (להלן: "ההסכם המשולש", נספח א' לבקשה). לחלופין, מתבקש בית המשפט להורות למשיב (להלן: "היועץ המשפטי לממשלה") למנות בורר, או, לחלופי חלופין, להורות לו כי הוא עצמו ישמש כבורר, והכל בהתאם להוראות ההסכם המשולש.

הרקע לבקשה ונימוקיה

1.                ביום 7/8/03 התקבלה החלטת הממשלה מס' 649 בדבר הקמת חברה ממשלתית - נתג"ז -  שתקבל רישיון להקמה ולהפעלה של מערכת ארצית להולכת גז טבעי לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב - 2002. עוד נקבע באותה החלטה, כי חלקים מסויימים של מערכת ההולכה הארצית ייבנו על-ידי חברת החשמל, והיא תמלא את תפקידי מימון הפרוייקט, ניהולו והזמנת עבודות. בעקבות החלטה זו נחתם ההסכם המשולש, שבו הוגדרו חובותיה של חברת החשמל במסגרת התפקידים הללו והיקף אחריותה, לוחות זמנים, אופן ההכרה בהוצאות בגין הקמת המערכת והסדר להחזרת ההוצאות המוכרות. לצורך ביצוע ההסכם מונה "הגוף המוסמך", המורכב ממנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, החשב הכללי במשרד האוצר וממנכ"ל נתג"ז, שלו הוענקו סמכויות של מתן הנחיות ואישורים שונים. בסעיף 112 להסכם המשולש נקבע מנגנון ליישוב חילוקי דעות:

"בכל מקרה של חילוקי דעות בין הצדדים לגבי ביצוע הסכם זה, פרשנותו, הפרתו, תרופות וסעדים בגין הפרתו, ובכל עניין אחר הקשור להסכם זה, יכריע היועץ המשפטי לממשלה, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם, והכרעתו תחייב את הצדדים. על אף האמור, רשאית חח"י (חברת החשמל - א' ג') לבקש כי בירור או הכרעה בעניין מסויים יבוצעו על ידי גורם או בורר שימנה היועץ המשפטי לממשלה, ואם אושרה בקשת חח"י על ידי היועץ המשפטי לממשלה, תבורר או  תוכרע המחלוקת באותו עניין על ידי אדם שהוא ימנה ובתנאים שיקבע."

2.                 ביום 16/11/06 פנתה חברת החשמל ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה דחופה למנות בורר לפי סעיף 112 הנ"ל, אשר ידון ויכריע במחלוקות שנתגלעו בין הצדדים תוך כדי ביצוע ההסכם (המכתב מצורף כנספח ז' לבקשה). מינוי הבורר נדרש לבירור הנושאים הבאים: עומק הטמנת צינור הגז התת-ימי באזורי ביטחון; תיקון הנזק שנתגלה במקטע הצפוני של הצינור באמצעות מחבר מסוג "Morgrip"; אישור הגדלת תקציב הפרוייקט לתחזוקת חציות צינור הגז את כבלי התקשורת התת-ימיים; ומימון ביצוע עבודות נוספות בפרוייקט. הסיבה לדחיפות בבירור המחלוקות, לטענת חברת החשמל, נבעה בעיקר מהתחייבותה לשלם חלק נכבד מהסכומים השנויים במחלוקת, שאת חלקם כבר שילמה בפועל, וזאת על-פי דרישת המדינה כתנאי למסירת מקטע ב' של מערכת ההולכה התת-ימית אשדוד - רידינג. חברת החשמל הוסיפה וטענה, כי לאור מעורבותו הפעילה של משרד המשפטים במשא ומתן מטעם המדינה לקראת חתימת ההסכם המשולש ובהתחשב באופי המחלוקות, מן הראוי למנות בורר חיצוני, שהינו שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית-משפט מחוזי, אשר ידון בסוגיות המשפטיות המתעוררות, ולצידו יועץ טכני בעל כישורים מתאימים, אשר ידון בהיבטים הטכניים. משלא זכה מכתבה של חברת החשמל למענה, חזרה ופנתה ליועץ המשפטי לממשלה בעניין מינוי הבורר (ראו: מכתבים מיום 25/1/07 ומיום 8/5/07, מצורפים כנספחים ח1 - ח2 לבקשה - בהתאמה).

3.                 ביום 4/7/07 שלחה נתג"ז מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, שבו הביעה את התנגדותה למינוי בורר חיצוני. במחלוקת בנושא עומק הטמנת צינור הגז התת-ימי באיזורי הביטחון, טענה נתג"ז, כי יש ליישם את אשר נקבע בסעיף 4(ב) לכתב ההתחייבות מיום 15/6/06 (שלא צורף לכתבי הטענות) בנוגע למינוי מומחה מוסכם. על-פי כתב ההתחייבות, היה ולא יגיעו הצדדים להסכמה על זהות המומחה תוך 30 יום, יקבע היועץ המשפטי לממשלה את זהותו מבין המועמדים שיוצגו על-ידי הצדדים. אשר למחלוקות האחרות, טענה נתג"ז, כי בשלב זה אין הצדקה עניינית להעבירן להכרעת בורר חיצוני, שכן בירור מוקדם של הנושאים המקצועיים-טכניים עשוי לייתר את הליכי הבוררות. עוד טענה נתג"ז, כי מעורבותו של משרד המשפטים במשא ומתן, עובר לכריתת ההסכם המשולש, היתה ידועה לצדדים בעת שנחתם ההסכם. חרף זאת הוסכם, כי היועץ המשפטי לממשלה ישמש כבורר בעדיפות ראשונה, ולטענת נתג"ז הוא אכן הגוף המתאים ביותר להכריע בעניין. כך ניתן יהיה לחסוך זמן והוצאות הכרוכים בטיפול בהליכי-בוררות ארוכים ומורכבים, אשר עלולים להביא לעיכובים בביצוע הפרוייקט, והדבר אף עולה עם המדיניות המצמצמת של הממשלה בכל הקשור ליישוב סכסוכים שהמדינה וגופיה הם צד להם בבוררויות בפני בורר חיצוני.

4.                 ביום 17/7/07 נתקבלה ממשרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי פיסקלי), תשובה שלילית לגבי הבקשה למינוי בורר חיצוני להכרעה בסוגיות המשפטיות. עם זאת נאמר, כי אין חולק על הצורך במינויו של מומחה מתאים לבירור המחלוקות הטכניות-הנדסיות. לפיכך, ולמען יעילות ההליכים, הוצע כי הצדדים ינסו להגיע להסכמה על זהותו של המומחה הטכני. לאחר בירור המחלוקות הטכניות, וככל שתידרש הכרעה בסוגיות משפטיות, ניתן יהיה לשוב ולפנות ליועץ המשפטי לממשלה (המכתב מאת עו"ד גלי גרוס מצורף כנספח  י' לבקשה).

5.                 לאחר חליפת מכתבים נוספת, שלא נשאה פרי (ראו נספחים יא' - יב' לבקשה), הגישה חברת החשמל את הבקשה שבכאן למינוי בורר. חברת החשמל סבורה, כי פיצול הבוררות בין סוגיות טכניות לבין סוגיות משפטיות אינו יעיל, שכן הסוגיות כרוכות זו בזו ובירורן בנפרד יימשך זמן רב. לכן, לטענתה, נדרש הליך אחד שיאחד את מכלול המחלוקות באופן שיאפשר פתרון כולל ומהיר. עוד טוענת חברת החשמל, כי מינוי היועץ המשפטי לממשלה כבורר טומן בחובו ניגוד עניינים, שכן הוא עצמו צד לסכסוך. משרד המשפטים ליווה ועודנו מלווה את משרדי הממשלה, ובכללם משרד האוצר ומשרד התשתיות, שנציגיהם יושבים בגוף המוסמך, בהיבטים שונים של ביצוע הפרוייקט. מלבד זאת, טוענת חברת החשמל, כי אין לצפות מהיועץ המשפטי לממשלה לפנות את תשומות הזמן ותשומת הלב הנחוצות לשם הדיון בכל המחלוקות העומדות להכרעה בבוררות. לטענת חברת החשמל, ככלל, נעתר בית המשפט לבקשות למינוי בורר, על-פי הסמכות המוקנית לו בסעיף 8 לחוק ועל-פי הסכם הבוררות הקיים בין הצדדים, ואין זה המקום לסטות מכלל זה. חברת החשמל אף טוענת, כי בסירובו למנות בורר חיצוני, הפר היועץ המשפטי לממשלה את החובות המוטלות עליו כרשות מינהלית לפעול בסבירות ובהגינות.

טענות היועץ המשפטי לממשלה

6.                 לטענת היועץ המשפטי לממשלה, יש לדחות את הבקשה למינוי בורר. בסעיף 112 להסכם המשולש, שתכליתו יישוב חילוקי הדעות, הסכימו הצדדים כי הגורם שיכריע בסכסוכים ביניהם יהיה היועץ המשפטי לממשלה והם הפקידו בידיו את הסמכות להחליט אם להתיר מינוי בורר חיצוני בעניין מסויים. היועץ המשפטי לממשלה מסביר, כי סעיף זה נכתב על רקע הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, שעל-פיהן, הוא הגורם המיישב סכסוכים פנימיים בין המדינה וגופיה, והוא המוסמך לחתום בשם המדינה על הסכם בוררות ולאשר תניית בוררות בהסכם. היועץ המשפטי לממשלה מציין, כי נורמות אלו מחייבות את המדינה וגופיה, כפי שגם צויין באופן מפורש בסעיף 119 להסכם המשולש. כן מציין היועץ המשפטי לממשלה, כי לפי נוסחו של סעיף 112 להסכם המשולש, דרך המלך הינה הכרעת היועץ המשפטי לממשלה, ואילו בקשת חברת החשמל למינוי בורר חיצוני מוגבלת לעניין ספציפי, כאשר הכוונה היתה לייצר מנגנון הכרעה למקרים מיוחדים.

במקרה הנדון, פנה היועץ המשפטי לצדדים להסכם (משרדי הממשלה הרלוונטיים ונתג"ז) וביקש מהם התייחסות לשאלה, אם יש למנות בורר חיצוני בסוגיות המועלות, וזאת בהתאם לחובתו על-פי הוראת סעיף 112 להסכם (ראו נספח א' לתגובת נתג"ז). הן נתג"ז והן המדינה טענו, כי המחלוקות האמיתיות בין הצדדים הן מחלוקות טכניות אשר ראוי לבררן תחילה, וממילא, גם אם ימונה בורר חיצוני משפטן, יהיה עליו לפנות ליועץ טכני שיבדוק את הטענות העובדתיות של הצדדים. משכך, ועל-מנת לייעל את פתרון הסכסוך, אין למנות בורר חיצוני. כך גם סבר היועץ המשפטי לממשלה, כי ראוי לקיים תחילה בירור של מומחה טכני, בניסיון לצמצם את המחלוקות, וככל שתיוותרנה סוגיות משפטיות לאחר-מכן, יכריע בהן היועץ המשפטי לממשלה. 

לטענת היועץ המשפטי לממשלה, המקרה דנן אינו נכנס לגדרו של סעיף 8 לחוק הבוררות, וזאת מאחר שהיועץ המשפטי לממשלה, שהוא הגורם המוסמך להכריע בסכסוכים, קיבל על עצמו את הבירור וההכרעה במחלוקות. לטענתו, חברת החשמל מבקשת, לאמיתו של דבר, להעביר את היועץ המשפטי לממשלה מתפקידו כבורר, מבלי שיש בפיה כל עילה לעשות כן. בהתייחס לטענה לפיה היועץ המשפטי לממשלה מצוי בניגוד עניינים, נטען כי המשא ומתן לפני חתימת ההסכם המשולש נוהל על-ידי גורמים רבים מצד חברת החשמל ומצד המדינה, וביניהם משרד המשפטים. חברת החשמל ראתה וידעה מי עומד מולה, ולמרות זאת נתנה הסכמתה לסעיף 112 להסכם. מאז חתימת ההסכם המשולש לא התגלתה כל עובדה חדשה לחברת החשמל, ואין זה ההסכם הראשון שנערך בינה לבין המדינה, שבו נקבע כי מכריע הסכסוכים בין הצדדים יהא היועץ המשפטי לממשלה.

לבסוף, טוען היועץ המשפטי לממשלה כי החלטתו עולה בקנה אחד עם הנחיות היועץ המשפטי לממשלה שהיוו, כאמור, רקע להסכם המשולש, ועם המדיניות הנוהגת שלפיה המדינה אינה מיישבת את סכסוכיה באמצעות בוררויות חיצוניות כדבר שבשגרה. כן נטען, כי חברת החשמל אינה יכולה לתקוף את שיקול-דעתו של היועץ המשפטי לממשלה במסגרת בקשה למינוי בורר מכוח סעיף 8 לחוק, וכי תקיפה כזו צריכה להתבצע בדרך ובערכאות המתאימות לכך.

טענות נתג"ז

7.                 נתג"ז מתנגדת אף היא למינוי בורר כמבוקש. לטענתה, על ההבנה והכוונה של כל הצדדים להסכם המשולש, כי היועץ המשפטי לממשלה יהיה הגוף שיכריע בכל המחלוקות לגבי הסכם זה, ניתן ללמוד הן מהוראת סעיף 112 להסכם המשולש והן מהוראות אחרות בהסכם. חברת החשמל רשאית אמנם לבקש שעניין מסויים יועבר להכרעה של גורם או בורר אחר, אך בידי היועץ המשפטי לממשלה שיקול הדעת המלא אם לאשר את הבקשה. הוראות אלו אף משקפות את מדיניות הממשלה בנושא בוררויות ואת הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין זה. נתג"ז סבורה, כי מנגנון הבירור וההכרעה ההסכמי הופעל כדין ובסמכות על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, כאשר דחה את בקשת חברת החשמל למנות בורר חיצוני וקבע את דרך בירור המחלוקות, תוך שהשאיר בידיו את ההכרעה בסוגיות המשפטיות. נתג"ז מדגישה, כי חברת החשמל עצמה הכירה בצורך למנות מומחה טכני לבחינת הנושאים המקצועיים, וכך הורה היועץ המשפטי לממשלה. נתג"ז טוענת, כי משנקבע בורר מוסכם, הוא היועץ המשפטי לממשלה, בית המשפט נעדר הסמכות למנות בורר לפי סעיף 8 לחוק, ואילו חברת החשמל לא הגישה בקשה להעברת הבורר מתפקידו. עוד טוענת נתג"ז, כי החלטה של בורר בעניין של סדרי-דין ואופן בירור הסכסוך מהווה החלטת-ביניים, שאינה ניתנת לערעור או לביטול.

דיון והכרעה

8.                 סעיף 8 לחוק מורה כדלקמן:

"מינוי בורר ע"י בית המשפט

8.   (א)      נתגלע סכסוך בענין שהוסכם למסרו לבוררות ולא נתמנה בורר לפי ההסכם, רשאי בית המשפט, על פי בקשת בעל-דין, למנות את הבורר; בית המשפט רשאי לעשות כן בין שהבורר צריך היה להתמנות על ידי בעלי הדין או אחד מהם, ובין שצריך היה להתמנות על ידי הבוררים שנתמנו או ע"י צד שלישי.

      (ב)      לא ימנה בית המשפט בורר כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שהמבקש נתן לבעל-דינו הודעה בכתב כאמור להלן ולא נענה תוך שבעה ימים מהיום שנמסרה ההודעה:

(1)        נקבע בהסכם הבוררות שכל צד ימנה בורר, ינקוב המבקש בהודעה את שם הבורר שמינה וידרוש מבעל-הדין למנות בורר מצידו;

(2)        בכל מקרה אחר יציע המבקש בהודעה בורר וידרוש מבעל-הדין להסכים למינויו.

    (ג)                    נקבע בהסכם-הבוררות שכל צד ימנה בורר, רשאי בית-המשפט, על פי בקשת הצד שמינה בורר, למנות אותו בורר, או אדם אחר, כבורר יחיד."

אם כן, התנאים המקדמיים להפעלת סמכותו של בית המשפט במינוי בורר הם שניים: שנתגלע סכסוך בעניין שהוסכם להעבירו לבוררות, ושלא נתמנה בורר לפי ההסכם. בענייננו, הסכימו הצדדים כי היועץ המשפטי לממשלה ישמש כבורר מכריע בעניינים שונים הנוגעים להסכם המשולש, משפטיים כטכניים, או שימנה גורם או בורר אחר בעניין מסויים, על-פי בקשה מאת חברת החשמל. כך בסעיף 112 להסכם המשולש, שצוטט לעיל, וכך, למשל, בסעיף 4 להסכם זה, שבו נקבע:

"בכל מקרה של טענה לסתירה לכאורה בין הוראות ההסכם, או בין הוראות ההסכם לבין הוראות הסכמים אחרים שנחתמו או שיחתמו בין מי מהצדדים להסכם זה בינם לבין עצמם, היועץ המשפטי לממשלה או מי שיוסמך על ידו (להלן: 'היועץ המשפטי לממשלה'), לאחר שתינתן לצדדים הזדמנות להשמיע את טענותיהם בנדון, הוא שיקבע  כיצד יש ליישב את הסתירה, וקביעתו תחייב את הצדדים".

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ