אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 19682/05

החלטה בתיק בשא 19682/05

תאריך פרסום : 19/10/2009 | גרסת הדפסה
בש"א
בית משפט השלום חיפה
19682-05
25/01/2006
בפני השופט:
אריקה פריאל

- נגד -
התובע:
כחלול תאמר
עו"ד וידוצ'ינסקי
הנתבע:
1. עטאללה גואד
2. מנורה חברה לביטוח בע"מ
3. קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

עו"ד בלגה
עו"ד מלצר
החלטה

1.         ביום 3.7.05 אירעה תאונת דרכים בה היה מעורב רכב מספר רישוי68-003-18  (להלן: הרכב) נהוג על ידי המשיב 1, אשר איבד שליטה על ההגה והתנגש בעמוד חשמל. המבקש, שהיה נוסע ברכב, נפגע פגיעת ראש קשה בגינה נזקק לטיפולים שונים, רפואיים ולצרכי שיקומו וכן לעזרת בני משפחתו.

2.         על כן הוגשה הבקשה דנן לתשלום תכוף על ידי אחיו של הנפגע. כמו-כן, לנוכח המחלוקת שנתגלעה בשאלת הכיסוי הביטוחי, הוגשה הבקשה נגד המבטח שביטח לכאורה את השימוש ברכב בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] תש"ל-1970 (להלן: מנורה) והקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (להלן: קרנית).

3.         בטרם תוכרע הבקשה גופה יש אפוא להכריע בטענות המקדמיות שהועלו על ידי מנורה וקרנית.

הטענה הראשונה, אשר הועלתה על ידי מנורה וקרנית, הנה כי בהיות הנפגע בגיר אשר לא הוכרז כפסול דין וממילא לא מונה לו אפוטרופוס, הרי היה עליו להגיש את הבקשה בעצמו ולא באמצעות אחיו. משהוגשה זו על ידי אחיו דין הבקשה להדחות על הסף.

הטענה השניה, אשר נטענה על ידי מנורה,  הנה כי אם יחליט בית המשפט לפסוק לנפגע תשלום תכוף אזי יש להטיל את החבות על קרנית או למצער יש לחייבה ביחד עם קרנית, שכן קיים יסוד איתן למסקנה כי אין למקרה הנדון כיסוי ביטוחי.

הגשת הבקשה על ידי אחיו של הנפגע

4.         לפי סעיף 5 (בחלק הרלוונטי לעניינו) ל חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן: חוק הפיצויים) זכאי הנפגע לתשלום תכוף לכיסוי הוצאות שהוציא לצרכי ריפויו וסיעודו וכן לצרכי מחייתו. אין חולק אפוא שהמבקש לפי תקנה 6 ל תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים) תשמ"ט-1989 (להלן: תקנות תשלומים תכופים) הוא הנפגע והוא שנדרש להגיש בקשה ערוכה בהתאם לטופס 2 שבתוספת והנתמכת בתצהירו. במקרה של מבקש שהוא חסוי, יתן את התצהיר אפוטרופו או ידידו הקרוב.

5.         מאחר שהנפגע דנן לא הוכרז כפסול דין סבורות מנורה וקרנית כי יש לדחות את הבקשה לתשלום תכוף על הסף. דין הטענה להדחות. סעיף 75 ל חוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט) מקנה לבית המשפט הדן בעניין אזרחי סמכות ליתן כל סעד " ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו".

6.         תכלית התשלום התכוף הנה ליתן מענה מהיר לנפגע אשר בעטיה של תאונת דרכים נבצר ממנו לעבוד למחייתו (או למחיית בני משפחתו הסמוכים על שולחנו) או שנזקק להוצאות חריגות לצרכי ריפויו. לא יהיה זה נכון לנעול את שערי בית המשפט דווקא בפני נפגע, שהגם שאינו בבחינת פסול דין, נוכח חומרת הפגיעה נמנע ממנו להבין אל-נכון את מהות ההליך כך שאין בידו לפנות בבקשה בעצמו. למקרים כגון אלו, עליהם נמנה המקרה דנן, יפה הוראת סעיף 75 לחוק בתי המשפט.

7.         לא זו אף זו, תקנות תשלומים תכופים מפנות ל תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). לפי תקנה 524 לתקנות רשאי בית המשפט לתקן כל פגם בהליך ".. וחובה לעשות כל התיקונים הדרושים כדי לברר מה הן השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין..". תקנה 32(ב) לתקנות מסמיכה את בית המשפט למנות אפוטרופוס לדין גם למי שאינו פסול-דין אך נראה לו כי הוא נזקק לכך ו".. אשר ייצגו ייצוג מלא בכל ההליכים בבית המשפט".

8.         מהמסמכים הרפואיים המצורפים לבקשה עולה לכאורה, כי הנפגע זקוק לאפוטרופוס לדין אשר ייצגו במסגרת הבקשה לתשלום תכוף. לפיכך, ניתן לתקן את הפגם שדבק בהליך גם מכח הוראה  מפורשת ולהורות על מינוי אחיו של הנפגע, שהגיש את הבקשה בשמו, כאפוטרופוס-לדין לייצגו בהליך זה.

חובת תשלום תשלום תכוף - מנורה או קרנית

9.         סעיף 5ב(א) לחוק הפיצויים קובע " סבר בית המשפט כי לכאורה זכאי המבקש לפיצויים לפי חוק זה, רשאי הוא להחליט כי ישולם לו תשלום תכוף;...". הנפגע היה נוסע ברכב, כך שזכאי לכאורה לפיצויים לפי חוק הפיצויים, בין ממנורה - אם ייקבע כי במועד הרלוונטי היה ביטוח בר-תוקף אשר כיסה את החבות הנדונה - ובין מקרנית - אם ייקבע היפוכו של דבר.

10.        כעולה מאישור המשטרה המצורף לבקשה הציג הנוהג ברכב (המשיב 1) תעודת ביטוח בת תוקף מספר 523401235705 שהוצאה על ידי מנורה. לטענתה, ביטוח זה אינו מכסה את האירוע הנדון, שכן לא קוימו התנאים שבו לעניין מטרת הביטוח (סחר בכלי רכב) והנוהג ברכב (רק מי ששמו נקוב בפוליסה או בליוויו).

11.        קרנית הציגה תעודת ביטוח נוספת אשר הוצאה על שם היבי איברהים או פאוזיה אשר תוקפה פג ביום 31.8.05, דהיינו, לאחר התאונה הנדונה. לטענת מנורה לבקשת המבוטחים הועברה פוליסה זו לרכב אחר עוד קודם לכן, כך שגם פוליסה זו לא כיסתה את המקרה הנדון.

12.        בשלב זה של הדיון אין מקום לערוך בירור מקיף בשאלת החבות, ודי אם הונחה תשתית עובדתית המעידה לכאורה על קיומה של חבות. לכן גם נקבעו בסעיף 5ז לחוק הפיצויים הוראות אשר נועדו להסדיר את זכות החזרה של נתבע ששילם תשלום תכוף לנפגע ולאחר בירור עובדתי נדחית התביעה העיקרית נגדו. סעיף 5ז(3) קובע את זכות החזרה אל קרנית.

13.        אין חולק כי במקרה דנן סוגיית הכיסוי הביטוחי אינה נקיה מספקות ויתכן כי לאחר בירור וליבון עובדתי יתברר כי הדין עם מנורה. עם זאת, משהוצגה תעודת ביטוח המעידה לכאורה על קיומה של חבות, אין לשלול אפשרות כי בניגוד להנחה העומדת מאחורי טענת מנורה אירעה התאונה שעה שקוימו תנאי הפוליסה (כגון כי בעת הנסיעה כן נכח מי ששמו נקוב בפוליסה וכי תכלית הנסיעה היתה בדיקת הרכב לשם רכישתו) כך שקיים כיסוי ביטוחי. מחלוקת זו טעונה בירור וליבון עובדתי במשפט עצמו מה שלא ניתן לערוך בשלב זה של הדיון. מכאן, שעל מנורה לבדה לשאת בתשלום התכוף. יצוין, כי העובדה שלא ניתן להגיש תביעה נגד קרנית בטרם פנה הנפגע אליה בהודעה, וניתנה לה הזדמנות נאותה לבדוק את חבותה, תומכת במסקנה זו.

14.        למותר לציין, כי אין הכרח שהמחלוקת בשאלת הכיסוי הביטוחי תמתין עד לסיום ההליכים המשפטיים בתביעה העיקרית שתוגש על ידי הנפגע. יתכן כי בטרם הגשתה יציג הנפגע במסגרת חובתו לפי תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים תשל"ו-1976 נתונים אשר יביאו את קרנית להכיר בחבותה (או שמנורה תציג לה נתונים כאלה) מחד או מאידך, תגיע מנורה למסקנה שקיים כיסוי ביטוחי.

התביעה לתשלום תכוף

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ