אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 18977/05

החלטה בתיק בשא 18977/05

תאריך פרסום : 05/09/2006 | גרסת הדפסה
בש"א, ה"פ
בית המשפט המחוזי בתל אביב
18977-05,1723-00
12/12/2005
בפני השופט:
ענת ברון

- נגד -
התובע:
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
הנתבע:
חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
החלטה

1.         בפני בקשתה של חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: " תש"ן"), היא המשיבה בהמרצת הפתיחה (להלן: " התיק העיקרי" או " המרצת הפתיחה"), כי אורה על העברת הדיון בתיק העיקרי לבית משפט השלום בחיפה, ולחלופין לבית המשפט המחוזי בחיפה, מטעמים של חוסר סמכות עניינית ומקומית (בש"א 18977/05; להלן: " הבקשה").

            אציין כי בבקשתה עתרה תש"ן אף למחיקת התובענה על הסף מטעמי חוסר הסמכות לעיל, ולחלופין למחיקת חלקים מהמרצת הפתיחה בשל חוסר עילה וחוסר יריבות - אולם בישיבה מקדמית מיום 13/11/05 הצהיר בא כוחה של תש"ן כי הוא מצמצם את הבקשה אך ורק להעברת הדיון לבית המשפט בחיפה (ראו עמ' 8 לפרוטוקול, ש' 14-15). עוד בישיבה זו הסכימו הצדדים כי אכריע בבקשה על סמך החומר המצוי בתיק בית המשפט (ראו עמ' 8 לפרוטוקול, ש' 17-18).

העובדות הצריכות לעניין

2.         המבקשת בתיק העיקרי, חברת נמלי ישראל- פיתוח ונכסים בע"מ (להלן: " חברת הפיתוח") הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה, אשר על פי חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 (להלן: " חוק רשות הספנות והנמלים"), תפקידה לרכוש, להחזיק ולפקח על נכסים המשמשים את נמלי ישראל. יצוין כי המבקשת בהמרצת הפתיחה, בעת הגשתה, היתה רשות הנמלים והרכבות (להלן: " הרשות"); אך בעקבות חקיקתו של חוק רשות הספנות והנמלים, אשר ביצע רפורמה ברשות ומכוחו הוקמו רשות הספנות והנמלים, חברות נמל המפעילות את נמלי ישראל וחברת הפיתוח - נתבקשתי להחליף את הרשות כבעלת דין, שכן היא אינה קיימת עוד ככזו, בחברת הפיתוח (בש"א 13907/05). ואמנם, משהוברר כי התיק העיקרי משויך לחברת הפיתוח על פי צו רשות הספנות והנמלים (העברת תביעות מהמדינה), התשס"ה - 2005, הוריתי ביום 6/9/05 על החלפת בעלת הדין כמבוקש.

המשיבה בתיק העיקרי, תש"ן, הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה, אשר אמונה על מתן שירותים למשק הנפט, ובכללם אחסון דלק גולמי ומוצרי נפט.

3.         ביום 5/1/31 נחתמה בין הנציב העליון מטעם המנדט הבריטי בארץ ישראל (להלן: " הנציב העליון") לבין חברת הנפט IRAQ PETROLEUM COMPANY (להלן: " IPC") אמנה המעניקה ל IPC זיכיון לבניה, תחזוקה והפעלה של קווי צינורות להובלת שמנים ומינרלים בשטחה של ארץ ישראל, וכן זיכיון לשימוש ולפיקוח על מספן דלק שיוקם בנמל חיפה על ידי ממשלת ארץ ישראל (להלן: " האמנה", נספח א להמרצת הפתיחה). על פי האמנה, תוקפם של הזיכיונות שהוענקו ל- IPC פג ביום 5/1/01.

מכוח האמנה נחתמו בין IPC לבין הנציב העליון (אשר על פי פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח - 1948, ממשלת ישראל תפסה בהמשך את מקומו) מספר הסכמים, אשר מטרתם היתה להחכיר ל- IPC שטחי מקרקעין בתחום נמל חיפה(להלן: " המקרקעין") - לצורך בניית בתי זיקוק ומתקנים אחרים, הנחת קווי צנרת תת קרקעית לשינוע דלק ולהעברת נפט, ואחסון דלק במיכלים (הסכמים המכונים "הסכם 1936", "שטח ¾3 האקרים", "הסכם  1953", "הסכם הפרוזדורים" ו- "שטח 20 האקרים"; כולם יחדיו להלן: " הסכמי החכירה", נספחים ד- ח להמרצת הפתיחה).

בהסכמי החכירה קבעו הצדדים כי תוקפם יפוג עם פקיעת תוקפה של האמנה, קרי ביום 5/1/01; ובחלקם אף נקבע כי במועד זה יעברו כל המחוברים שעל המקרקעין מבעלותה של תש"ן לבעלותה של ממשלת ישראל.

4.         ביום 30/1/59 נחתם הסכם משולש בין IPC, ממשלת ישראל ותש"ן, אשר העביר את כל זכויותיה של IPC בנמל חיפה, הן מכוח האמנה והן מכוחם של הסכמי החכירה שפורטו לעיל, לתש"ן (ראו נספח ט להמרצת הפתיחה).

            כמו כן, בשנת 1961 נחקק חוק רשות הנמלים, התשכ"א - 1961, אשר קבע כי ממשלת ישראל תעביר לרשות את כל נכסי המקרקעין והמיטלטלין של המדינה אשר נמצאים בתחום נמלי ישראל, וכן כל זכות וסמכות בהסכמים ועסקאות בהם התקשרה המדינה בעניין תפעול הנמלים הללו (ראו סעיפים 38- 39 לחוק). מכוחו של חוק זה חתמו ממשלת ישראל והרשות ביום 16/9/65 על הסכם לפיו הועברו כל נכסי המקרקעין, המיטלטלין והזכויות שהיו למדינה בנמל חיפה לרשות, ובכלל זה המקרקעין כהגדרתם לעיל, שהם נשוא הסכמי החכירה (להלן: " הסכם 1965"; נספח י להמרצת הפתיחה).

            ביום 31/1/72 התקשרו הרשות מחד גיסא ותש"ן מאידך גיסא בהסכם אשר מטרתו היתה, בין היתר, להסדיר את תנאי החכירה של המקרקעין, ולקבוע את זכויותיה של תש"ן בשטחים אלה (להלן: " הסכם 1972"; נספח יב להמרצת הפתיחה). בהקשר זה קבעו הצדדים כי תקופת החכירה במקרקעין תהיה בת 10 שנים, עם אפשרות להאריך את החכירה לתקופות נוספות בנות 10 שנים, אך בכל מקרה החכירה לא תימשך לאחר יום 5/1/01 (יום פקיעת תוקפה של האמנה כאמור).  

5.         ביום 21/12/00 הגישה הרשות לבית המשפט את המרצת פתיחה, ובה טענה כי זכויותיה של תש"ן להחזיק ולהשתמש במקרקעין שהוחכרו לה על ידי הרשות עומדות לפוג בתוך זמן קצר - קרי ביום 5/1/01 - ולכן במועד זה עליה להשיב את המקרקעין לרשות. לטענת הרשות, תש"ן הודיעה לה שאין בכוונתה לפנות את המקרקעין המוחזקים על ידה, הודעה המעידה לשיטתה של הרשות על הפרה צפויה של התחייבויותיה של תש"ן בהסכמים עימה. משכך, עתרה הרשות למתן צו הצהרתי שיקבע כי כל ההסכמים הקיימים בינה לבין תש"ן בקשר עם נמל חיפה יגיעו לקיצם ביום 5/1/05, וכי כל זכויות החכירה, הזיכיון, ההפעלה, השימוש וכו' במקרקעין, אשר הוקנו לתש"ן מכוח הסכמים אלה, יפקעו גם הן ביום 5/1/05. כמו כן, עתרה הרשות למתן צו שיורה על סילוק ידה של תש"ן מן המקרקעין שהוחכרו לה.

            תש"ן טוענת מצידה כי אף על פי שחלף המועד הקבוע באמנה לסיומה, הרי שלמעשה תוקפה לא פג - משום שטרם התקיים תנאי מוקדם שנקבע בה לצורך פקיעתה, לפיו על המדינה "לשקול באהדה" את הארכת תקופת האמנה. כל עוד לא פג תוקפה של האמנה, טוענת תש"ן, הרי שגם הסכמי החכירה טרם הגיעו אל קיצם. 

6.         במהלך ההליכים המקדמיים בתיק העיקרי הוחלפה כאמור הרשות בחברת הפיתוח כמבקשת בתיק העיקרי, וזאת עקב הרפורמה ברשות שנוצרה עם חקיקתו של חוק רשות הספנות והנמלים (ראו סעיף 9 לחוק).

תמצית המחלוקת המשפטית נשוא הבקשה

7.         תש"ן טוענת כי הסעד העיקרי לו עותרת חברת הפיתוח הינו סילוק ידה מן המקרקעין, סעד אשר על פי סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, (להלן: " חוק בתי המשפט") נמצא בסמכותו העניינית הבלעדית של בית משפט השלום. כמו כן, מוסיפה תש"ן וטוענת כי הסעד הנוסף אשר מבוקש על ידי חברת הפיתוח מתייחס לזכויות הפעלה ותפעול, זכויות שימוש וזכויות נוספות במקרקעין, ולכן גם הוא בסמכותו העניינית הבלעדית של בית משפט השלום.

            עוד לטענתה של תש"ן, עסקינן בתובענה הנוגעת למקרקעין, ולכן על פי תקנה 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, (להלן: " תקנות סדר הדין האזרחי") הסמכות המקומית לדון בתובענה נתונה לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצאים המקרקעין, קרי: בית משפט בחיפה, בין אם ייקבע שהסמכות נתונה בידי בית משפט השלום ובין אם ייקבע שזו נתונה בידי בית המשפט המחוזי.

8.         חברת הפיתוח טוענת כי מכיוון שההסכמים השונים בינה לבין תש"ן עניינם בחכירת מקרקעין ושימוש בו לתקופה ארוכה, אזי על פי סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט הסמכות העניינית הבלעדית לדון בתוקפם ובבטלותם של הסכמים אלה היא בידי בית המשפט המחוזי. יתירה מזאת, חברת הפיתוח מוסיפה וטוענת כי לנוכח העובדה שהדיון בסעד העיקרי שנתבקש - למתן צו הצהרתי שלפיו המערכת ההסכמית בין הצדדים בטלה - נמצא בסמכות בית המשפט המחוזי, הרי שערכאה זו קונה לה  סמכות דיון גם בסעד הנגזר ממנו והמשני לו - קרי, בעתירה למתן צו שיורה על סילוק ידה של תש"ן מן המקרקעין.

            לשיטתה של חברת הפיתוח, לנוכח העובדה שמשרדיה של תש"ן שכנו בהרצליה בעת הגשת המרצת הפתיחה, והסכמי 1965 ו- 1972 שבין הצדדים נכרתו בתל אביב, הרי שבית המשפט המחוזי בתל אביב קנה לו סמכות מקומית על פי תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי שעניינה בתובענה אשר אינה כולה במקרקעין.  

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ