אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> אלוני ואח' נ' די. אנד.איי מוטורס בע"מ

אלוני ואח' נ' די. אנד.איי מוטורס בע"מ

תאריך פרסום : 19/03/2013 | גרסת הדפסה
תא"ח
בית משפט השלום תל אביב - יפו
22739-07-12
13/03/2013
בפני השופט:
ישי קורן

- נגד -
התובע:
1 . אסתר אלוני 2 . גיא אליעזר אלוני 3 . ניר אלוני 4 . דנה אלוני נאק
הנתבע:
די. אנד.איי מוטורס בע"מ
פסק-דין

פסק דין

רקע:

1.תביעה לפינוי מושכר שחוק הגנת הדייר אינו חל עליו.

עפ"י מצוות המחוקק (תקנה 214טז(ב) יחד עם תקנה 215יב(א), יהיה פסק הדין מנומק באופן תמציתי, במידת האפשר.

2.עניין לנו בנכס מקרקעין ברח' ברוך הירש 20 בבני ברק, חלקה 169 בגוש 6105, בשטח של 2,310 מ"ר (להלן: "המושכר"). התובעים הינם הבעלים של המושכר (נסח רישום צורף כנספח 1 לכתב התביעה). הנתבעת מחזיקה במושכר מכח הסכם שכירות והסכמים נוספים, שיפורטו להלן, ומנהלת בו מוסך ומרכז שירות של חברת כלמוביל בע"מ לכלי רכב מסוג יונדאי. להקלת הבנת השתלשלות האירועים, אציין שהנתבעת נקראה בעבר – עד ליום 16.2.2010 – "גיא מוסכים בע"מ".

להלן העובדות הצריכות לעניין;

3.ביום 15.9.2008 נכרת הסכם שכירות בין התובעים ובין הנתבעת, אשר נקראה אז "גיא מוסכים בע"מ" (להלן: "הסכם השכירות"). עפ"י ההסכם שכרה הנתבעת מהתובעים את המושכר לתקופה של 9 שנים, מיום 1.1.08 ועד ליום 31.12.2016, למטרת הפעלת מוסך. דמי השכירות נקבעו לסך של 60,000 ₪ לחודש, צמוד למדד חודש יוני 2008, ועל הנתבעת לשלמם לתובעים בכל 1 לחודש, בכל חודש מראש. להסכם השכירות צורף כתב ערבות אישית בלתי חוזרת של ה"ה אבישי פורת ודרור קיס.

4.בצד הסכם השכירות, נכרת ביום 15.9.2008 הסכם נוסף, שבגדרו רכשה חברה אשר שמה כשם הנתבעת, ואשר נקראת היום "די. אנד איי. מוטורס אחזקות בע"מ" (להלן: "חב' האחזקות") 99% מהון המניות של גיא מוסכים בע"מ, אשר עובר לחתימת ההסכם היתה חברה בבעלות התובעים 1 ו-2 (להלן: "הסכם רכישת המניות"). עפ"י עיקרי הסכם זה רוכשת חב' האחזקות 99% מהון המניות של גיא מוסכים בע"מ מאת בני משפחת אלוני, במטרה להעביר לבעלות חב' האחזקות את השליטה בחב' גיא מוסכים ואת ההשתתפות בניהול המוסך הפועל במושכר. הסכם רכישת המניות קובע את האופן שבו יוקצו מניות לחב' האחזקות ואת העברת יתרת המניות לחב' האחזקות בתום 9 שנים ממועד החתימה על ההסכם. מנגד קובע ההסכם את התמורה הכספית שתשלם חב' האחזקות ועיקרה שחרור בני משפחת אלוני מהתחייבויות כספיות בסך 1,600,000 ₪.

5.בו ביום, 15.9.2008, נכרת הסכם שלישי בין גיא מוסכים בע"מ לחברה בשם א.נ.אלוני בע"מ (שבשליטת התובעים 1 ו-3), וכותרתו "הסכם ניהול" (להלן : "הסכם הניהול"). במסגרת הסכם זה מתחייבת א.נ.אלוני בע"מ (להלן: "חברת הניהול") לספק לגיא מוסכים בע"מ שירותי ניהול שונים באמצעות התובעים 1 ו-3, ותמורת שירותי הניהול מתחייבת גיא מוסכים בע"מ לשלם ל-א.נ.אלוני בע"מ סכומים שבין 50,000 ₪ ל-90,000 ₪ לחודש בתקופה של 9 שנים, כמפורט בסע' 12 להסכם הניהול. הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש יוני 2008. מפאת חשיבותו לענייננו אצטט במלואו את סע' 15 של הסכם הניהול, האומר כך: "מוסכם כי אם ה"ה אסתר, גיא, ניר ודנה אלוני יבטלו את הסכם השכירות שנקשר בינם לבין חברת גיא מוסכים בע"מ ביום 15.9.2008, ולא מטעמי הפרת השוכר את הוראות הסכם השכירות (הפרה יסודית) הרי שגיא מוסכים תהא פטורה מתשלום דמי הניהול עפ"י הוראות הסכם זה ולחברת הניהול ולמי מטעמה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך".

6.ביום 6.6.2010 נכרת חוזה נוסף אשר הצדדים לו הם התובעים, הנתבעת, וחברת א.נ.אלוני בע"מ, מצד אחד, וחברת האחזקות וה"ה אבישי פורת ודרור קיס, מצד שני (להלן: "הסכם 2010"). בפתח ההסכם נרשם, בין היתר, כי "הואיל ובתקופה מ- 15.9.2008 ועד 31.3.2010 התגלעו מחלוקות בין הצדדים בקשר לתוצאות ההתקשרות עפ"י 3 החוזים (חוזה השכירות, חוזה רכישת המניות וחוזה הניהול. י"ק) שבעקבותיהם הגיעו הצדדים להסכמה כי יש לשנות את מבנה העסקה...". בהסכם זה קובעים הצדדים הוראות שונות באשר ליחס שבין 3 החוזים, ובעיקר הוראות אופרטיביות אשר מתייחסות לתשלומים השונים המגיעים למשפ' אלוני עפ"י החוזים השונים. עוד נקבע כי תום תקופת ההתקשרות עפ"י 3 החוזים הינה 31.10.2017.

התביעה:

7.התובעים טוענים כי הרקע לחתימת הסכם 2010 הינה הפרת התחייבויות של הנתבעת כלפי התובעים. התובעים טוענים שהנתבעת ומי מטעמה הפרו גם את הוראות הסכם 2010 וגם את הוראות הסכם השכירות, ולאחר שניתנו לנתבעת מספר התראות ומספר ארכות לתיקון ההפרות – הודיעו התובעים לנתבעת על ביטול הסכם השכירות. גם לאחר מתן ההודעה על ביטול הסכם השכירות הוסיפה הנתבעת להחזיק במושכר תוך שהיא ממשיכה להפר את החוזים השונים.

8.ואלה ההפרות הנטענות ע"י התובעים:

(1)עפ"י סע' 2.7 להסכם 2010, היה על הנתבעת להשלים את הערבות הבנקאית שבידי התובעים כך שתעמוד על סכום כולל של 360,000 ₪. הנתבעת מסרה לתובעים ערבויות בנקאיות בסכום כולל של 300,000 ש"ח בלבד.

(2)עפ"י סע' 2.3 ו- 2.5 של הסכם 2010, היה על הנתבעת למסור לתובעים שיקים דחויים להבטחת תשלום דמי השכירות ודמי הניהול, כך שבכל זמן נתון יהיו בידי התובעים 40 שיקים דחויים שחתומים בערבות אישית של ה"ה אבישי פורת ודרור קיס. הנתבעת לא השלימה את מכסת 40 השיקים האמורים בקשר עם דמי השכירות ודמי הניהול.

(3)עפ"י סע' 2.5 להסכם 2010, היה על הנתבעת לשלם לחברת הניהול דמי ניהול בסך 22,580 ₪ לחודש, בצרוף מע"מ, מיום 20.1.2011 ועד ליום 20.10.2017. הנתבעת לא שילמה לחברת הניהול את סכומי המע"מ בסך 10,838 ₪ עבור דמי הניהול לתקופה שמחודש אוקטובר 2011 ועד לחודש ינואר 2012 ואף לא שילמה מע"מ בגין דמי הניהול לחודש אפריל 2012 בסך 3,613 ₪.

(4)עפ"י סע' 2.6 להסכם 2010 היה על הנתבעת לשלם לתובעים הפרשי הצמדה בגין התשלומים המשולמים לתובעים או לחברת הניהול. הנתבעת לא שילמה הפרשי הצמדה לשנת 2011.

(5)הנתבעת, מנהליה וחב' האחזקות, לא שילמו לתובעים את מלוא התשלומים להם התחייבו עפ"י ההסכמים שנכרתו בין הצדדים. שיקים שמסרו הנתבעת או חברת האחזקות לתובעים או לחברת הניהול חוללו באי פרעון נוכח הוראת ביטול שניתנה ע"י הנתבעת ובהעדר כיסוי מספיק. הסכומים הנקובים בשיקים אלה לא שולמו גם בשלב מאוחר יותר, ובגין חלק מהם נפתחו תיקי הוצל"פ.

9.התובעים טוענים שהנתבעת הפרה את חוזה השכירות בהפרות יסודיות אשר לא תוקנו חרף מכתב התראה מיום 10.1.2012. התובעים חילטו את הערבויות הבנקאיות שהיו בידיהם, בסכום כולל של 300,000 ₪. בהתאם למכתב ב"כ הנתבעת מיום 16.2.2012, הסכום שהתקבל מחילוט הערבויות נזקף כנגד דמי שכירות. במכתב ב"כ הנתבעת מיום 9.2.2012 הודיעו הנתבעת ומנהליה כי אם יחלטו התובעים את הערבויות הבנקאיות – יראו בכך ביטול של הסכם הניהול. במכתב תשובה מיום 16.2.2012 הודיע ב"כ התובעים לב"כ הנתבעת על ביטול הסכם השכירות, בצרוף דרישות כספיות שונות עפ"י הסכם 2010.

10.ההתכתבויות בין באי כח הצדדים נמשכו, כמו גם העברת כספים מידי הנתבעת לתובעים, אשר הודיעו כי הם מקבלים את הכספים ע"ח דמי שימוש ראויים בלבד, והם אינם חוזרים בהם מהודעתם על ביטול הסכם השכירות, ומן הדרישה לפנות את המושכר.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ