אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> אישור אלמנות

אישור אלמנות

תאריך פרסום : 11/07/2011 | גרסת הדפסה
תיק רבני
בית דין רבני אזורי חיפה
591085-1
27/07/2009
בפני השופט:
1. הרב ישראל שחור אב"ד
2. הרב דניאל אדרי דיין
3. הרב יצחק אושינסקי דיין


- נגד -
התובע:
פלונית
הנתבע:
פלוני
פסק-דין

בפנינו בקשת אשה גרושה לקבלת פסק דין הצהרתי על היותה אלמנה.

לדבריה, לאחר גירושיה מבעלה, חזרו השניים לחיות יחדיו כבעל ואשה. לאחר כמה חודשים התעברה האשה, ואף הולידה ממנו בן. הגרוש אף השתתף בברית המילה של הבן (ע"פ דברי אחת העדות).

הופיעו שתי עדות (שתי נשים), המכירות היטב את המבקשת, ואישרו את הדבר, שאכן המבקשת היתה בקשר הדוק עם בעלה לשעבר אחרי הגירושין, היה בא לביתה, והיו נראים כבעל ואשה. כן ספרה אחת העדות כי הבעל לשעבר היה לוקח את הילד מהגן, ואף בפעולה זו היה נראה כבן זוגה של גרושתו.

בשלב מסויים נפרדה המבקשת מהגרוש שלה, ולאחר שנה הוא נפטר.

כיום מבקשת להכיר בה כאלמנתו של בעלה לשעבר שממנו התגרשה.

בית הדין ביקש להמציא צו ירושה של הבעל לשעבר, כדי לבדוק האם כבר חולקה ירושתו וכיצד, ואכן לאחר כמה חודשים הומצאה לבית הדין הצהרה מוסמכת, בה נאמר שירושתו התחלקה בין שלושת ילדיו של הנפטר, בחלקים שוים.

לאחר העיון נראה לדחות את בקשתה, מהטעמים דלהלן:

א. אמנם ידוע דין השו"ע (אבהע"ז, קמט, א) כי בכגון זה (שודאי נבעלה לגרוש) האשה מקודשת בודאי, ואולם כבר ערערו הפוסקים האם בכל מקרה נאמר דין זה, האם גם ביחס לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות נאמר הכלל ש"אין אדם עושה בעילתו וכו'" ומתכוון לקדש בביאתו (שיטת הרדב"ז בשו"ת חלק א, חדשות, סימן שנא, שאגת אריה, ועי' פת"ש שם ס"ק ב ועוד), וכעת אין מקום להאריך בזה.

ואמנם, אם היתה באה לפנינו שאלה בדבר גט לאשה, היינו פוסקים שעליה לקבל גט (למרות הספקות הנ"ל), ואולם עדיין אין בזה כדי לקבוע בוודאות כי האשה נשואה. קבלת בקשתה של המבקשת הרי היא כהחלטת בית הדין כי קידושין אלו חלים לגמרי, ללא ערעור ופקפוק, ומבחינה הלכתית אין הדבר כן.

מכיון שאין אפשרות לכתוב ברישום הרשמי "ספק אלמנה" או "אלמנה לחומרא", אין מקום להיעתר לבקשתה.

ב. אין לנו לתת סעד כגון זה לאשה שחזרה לחיות עם בעלה לשעבר לאחר גירושיהם, ללא חופה וקידושין. עליה להבין שהמעשה שעשתה אינו ראוי, ולא לבוא עתה בתביעה כלשהיא בגין המעשה שעשתה. מחובתנו להבהיר לה עמדה זו.

לאחר כתיבת טענה זו, ראיתי התייחסות לטענה דומה בפס"ד אחר (פד"ר ז עמוד 64, בתוך נימוקיו של הגר"א גולדשמידט זצ"ל), וכך כתב: "וכאן עלינו לציין, שהחלטותיו של בית דין זה, בערעור וכו' אינם ענין לנידון דנן. וזה משני טעמים: א. הנימוק של פסקי הדין האלו מפני שאין לבית דין לסייע ידי עוברי עבירה, איננו במקום שאחד מבני הזוג אינו כבר בחיים, ואין המשכיות, למעשה שנעשה שלא כראוי: וכהבחנה שהוסברה בפסק הדין בערעור וכו', בו ניתן אישור לנשואי עבירה אחרי שאחד מבני הזוג נפטר. ב. המדובר בנידוננו הוא בזוג שהיו נשואים קודם כדת וכדין, וחיו יחד בנישואין תקופה ארוכה של כשמונה עשרה שנה, ומתוך הזנחה לא ערכו חופה וקידושין כדין בחזרם לחיות יחד אחרי הגירושין, ומכמה טעמים שאין צורך לפרטם אין כאן סיבה למנוע סעד משום מיגדר מילתא, כפי שהוא במקום נישואי עבירה, או במקום שהנישואין לא נעשו כדת וכדין, לפני רב המוסמך לכך. וזאת מבלי למעט כלל בחומרת ההזנחה הזאת במשך שנים". ויש לבדוק האם שייכת סברא זו גם בנידון דידן.

ג. כנימוק משני אציין כי אין לנו פיקוח על תוצאותיו של רישום זה, ויתכן ומגמתה של האשה היא לזכות בחלק מירושתו של הגרוש שלה (ואמנם המציאה הצהרה מוסמכת שרק בניו ירשו אותו ע"פ חוק, ואולם מי ערב לנו שבעקבות הרישום "אלמנה" לא תתבע עתה לקבל חלק בירושה למפרע. ואף אם נציין הסתייגות שלא תוכל להוציא כספים בעקבות התיקון ברישום, מי ערב לנו שלאחר קביעת בית הדין שהיא "אלמנה", יתייחס בית המשפט להסתייגות זו). כאן אנו נכנסים כבר לשאלת הוצאת ממון מהמוחזק, שלא כדין (מכח הספק האם היא אלמנתו).

ד. עוד אומר, יש מקום להזדקק לשאלה האם לתת משקל לעדויות שבפנינו שהמבקשת חזרה לחיות עם הגרוש שלה כבעל ואשה (עדות שתי נשים). ואמנם האשה ילדה לאחר שחזרה לגור עם הגרוש, ואולם עדיין אין בידינו לקבוע בוודאות שזהו בנו מכח חייהם כבעל ואשה. 

לאור האמור, לא ניתן לקבוע כי המבקשת מוגדרת הלכתית "אלמנה".

לאחר כתיבת הדברים הראה לי ידידי חבר בית הדין הרב דניאל אדרי שליט"א כי בשאלה מעין זו דנו בפד"ר טז (מעמוד 52 והלאה, בית הדין הרבני הגדול, ערעור על החלטת בית הדין האזורי בחיפה שדחה בקשת אשה להכריז עליה כאלמנה, מאחר שלאחר הגירושין חזרו וחיו יחדיו). דעת הרוב סברה כי יש לדחות את הערעור ואין מקום להיעתר לבקשת האשה לרשמה כאלמנה (כן סברו הרב שלמה בן שמעון והרב אברהם יצחק לנאל), ואולם דעת המיעוט סברה כי יש להיעתר לבקשתה ולרשמה כאלמנה (הרב שלמה דיכובסקי). יש לציין כי אף דעת המיעוט סברה כי למעשה הינה רק ספק אלמנה (מחמת הספק המצוין לעיל), ומחמת היותה אסורה לכהן מפאת גירושיה, סבר שיש לכתוב ברישום הרשמי כך: "(נשואה) (גרושה) אלמנה". כן ציין בהחלטתו שרישום זה לא יועיל לצורך זכויות ממוניות בגין המנוח.   

כאמור לעיל, דעתי היא כדעת בית הדין בחיפה וכדעת הרוב בבית הדין הגדול, שאין להיעתר לבקשתה לרשמה כאלמנה, מהטעמים המצויינים לעיל.

ואוסיף ואומר, במקרה שהיה לפניהם בפד"ר שם, לא היה חשש לשימוש במעמד החדש (אלמנה) לשם הוצאת כספים (שהרי ע"פ חוק הוכרה כ"ידועה בציבור" של הנפטר, וכן ויתרה על חלקה בירושתו לטובת בנם המשותף), והמבקשת הצהירה בפני בית הדין כי בקשתה היא "ענין רגשי בלבד", ונימקה זאת, כמובא בפד"ר הנ"ל. אולם במקרה שלפנינו, עדיין קיים החשש שמא תעשה שימוש לא ראוי במעמדה החדש כאלמנה, תוציא כספים ממוחזקים, למרות שאין חולק שאין היא אלמנה במובן המלא של המילה, ומספק אינה מוציאה ממון.

ואציין את דבריו של הרב אברהם יצחק לנאל בענין הנ"ל: "אין בענין שכזה מקום לפשרה או הליכה לפנים משורת הדין, כי בענין קביעת המעמד האישי חובה על בית הדין לקבוע רק האמת והדין, ע"פ העובדות שנתבררו לפניו. ומאחר ואם היו בני הזוג באים לביה"ד בחיי הבעל לאשר נישואיהם על סמך שחזרו לחיות יחד לאחר הגט, היה ביה"ד פוסק כי הם נשואים רק מספק או מחומרא, והיה דוחה את בקשתם ושולח אותם לערוך חו"ק כדמו"י, וא"כ, גם לאחר שהבעל נפטר אין מקום רק לקבוע כי האשה היא אלמנה מספק או לחומרא וכו'".

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ