אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> נעמי נ' מועצה מקומית מזכרת בתיה

נעמי נ' מועצה מקומית מזכרת בתיה

תאריך פרסום : 04/02/2014 | גרסת הדפסה
ת"צ
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
15497-10-13
16/01/2014
בפני השופט:
מיכל נד"ב

- נגד -
התובע:
זיו נעמי
הנתבע:
מועצה מקומית מזכרת בתיה
פסק-דין

פסק דין

לפניי הודעה על חדילה מגבייה ובקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי סעיפים 9 ו-16 (בהתאמה) בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ביום 7.10.13 הגישה המבקשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 להשבת חיובי ארנונה ששולמו ביתר עקב כך שכל חלק מ"ר חויב כמ"ר שלם (להלן: "בקשת האישור" ו"החוק", בהתאמה).

תמצית בקשת האישור - המבקשת מחזיקה בנכס למגורים בתחומה של המשיבה (להלן: "הנכס") בשטח של 116.53 מ"ר המחויב בפועל לפי שטח של 117 מ"ר.

תקנה 3(א) בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות, התשס"ז-2007 (שנחקקה מכוח סעיף 8 בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב, התשנ"ג-1992) קובעת כי "חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים; הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע". מכאן, יחידת הבסיס היא "מטר רבוע" שלם ולא חלקי מטר רבוע והסכום לחיוב הוא המכפלה של התעריף לחיוב במספר המטרים הרבועים השלמים. המשיבה, קבעה בצו הארנונה שלה כי "חלק מיחידת שטח נוסף, העודף על יחידת השטח השלמה האחרונה של נכס, השווה או העולה על 0.5 מ"ר או 0.5 דונם, לפי העניין, ייחשב כיחידת שטח שלמה נוספת". למשיבה אין סמכות לחייב בגין חלק ממ"ר אלא רק בגין מ"ר שלם (כך למשל שטח של 20.90 מ"ר יחויב לפי 20 מ"ר) (להלן: "העילה הראשונה"). למשיבה גם אין סמכות ל"עגל" את שטחי הנכסים ולחייב בארנונה בגין שטחים שאינם קיימים, לכל היותר רשאית המשיבה להטיל ארנונה לפי השטח הקיים בפועל (הכולל חלק ממ"ר) (להלן: "העילה השנייה"). הקבוצה על פי בקשת האישור: "נישומים להם נכס בתחום שיפוטה של המשיבה ואשר חויבו בארנונה בגין נכסיהם בשטח העולה על נכסיהם בפועל (כל מי ששטחו עולה על 5.X מ"ר), זאת עקב שיטת 'עיגול שטחים' הנהוגה בידי המשיבה מזה שנים רבות... המשיבה נדרשת להשיב את הסכומים שנגבו ביתר בגין 24 החודשים הקודמים למועד הגשת התובענה וכן בגין התקופה שמיום הגשת התובענה ועד ליום בו תחדל המשיבה מלעשות כן" (סעיף 13 בבקשת האישור) (ההדגשה במקור).

הצדדים הגישו ביום 12.1.14 הודעה משותפת על חדילה של המשיבה מגבייה ביחס לעילה השנייה ועל הסתלקות המבקשת מהעילה הראשונה.

העילה השנייה – הודעת חדילה

הודעת החדילה - ביום 12.1.14 כאמור הגישו הצדדים הודעה משותפת על חדילת המשיבה מגבייה בהתאם לסעיף 9 בחוק שנתמכה בתצהירו של מר ערן לבב, גזבר המשיבה (להלן: "הודעת החדילה" ו"תצהיר לבב", בהתאמה). וכך הצהיר מר לבב בתצהירו:

"4. כבר במהלך חודש אוגוסט 2013 החלה המועצה, ביוזמתה, ועוד טרם להגשת הבקשה נשוא הליך זה (מיום 07.10.13) לחדול מגביה, וזאת בכל הנוגע לרכיבי התובענה כמצוינים הסעיפים 4, 7, 17 לבקשה, הנוגעים לעיגול שטחים, כך שחיובי הארנונה יוטלו בהתאם לגודלם המדויק של השטחים. במהלך התקופה שמחודש אוגוסט 2013 (8/13) תוקן חיוב הארנונה עבור כ- 300 נכסים.

5. בהתאם לכך, כבר החל מיום 01.08.13 (להלן: "'המועד הקובע') החלה המועצה לחייב את הנכסים בתחומה בארנונה כללית בהתאם לגודלם המדויק, ללא עיגול כלפי מעלה או מטה.

...

7. ". (ההדגשות במקור) (סעיפים 5-4 בתצהיר לבב).

מר לבב הצהיר כי הודעות על החדילה מגבייה החל מיום 1.8.13 יימסרו לנישומים בחשבון החיוב הקרוב, וכן כי החדילה מגבייה מצריכה תקופת היערכות בת 8 חודשים מיום 1.8.13 עד לסיום עדכון ספרי המשיבה בהתאם לסקרי מדידת שטחי המגורים שבשטחה. עוד הצהיר כי "המועצה מתחייבת להשיב כספים גם לנישומים, אשר חדלו להחזיק בנכסים במהלך תקופת ההיערכות, ואשר החזיקו בנכס בתקופה מאוחרת ליום 01.08.13" (סעיף 6.ה. בתצהיר לבב). בהמשך להחלטתי מיום 12.1.14 הוגש תצהיר נוסף של מר לבב בו הצהיר כי "אבקש להבהיר, למען הסדר הטוב, כי התחייבות המועצה לחשב את חיובי הארנונה בהתאם לגודלם המדוייק של הנכסים, והחלת חישוב החיובים לפי גודל מדוייק החל מהמועד הקובע, ובכלל זאת השבת כספים למפרע החל מהמועד הקובע הינה התחייבות שתחול על כלל הנישומים בתחומה של המועצה" (סעיף 3 בתצהיר לבב הנוסף שהוגש ביום 14.1.14).

בסעיף 7 לתצהירו הצהיר מר לבב כך: "מכל מקום, המועצה מתחייבת, כי החל מהמועד הקובע, היינו החל מיום 01.08.13, יחושבו חיובי הארנונה של כלל הנכסים עפ"י גודלם המדויק, בהתאם לנתונים שהתקבלו מהמועד הקובע ואילך, ובמסגרת תקופת ההיערכות, ללא עיגול השטחים כלפי מעלה או מטה" (סעיף 7 בתצהיר לבב).

אשר לחדילה מגבייתם של "חובות עבר" הצהיר מר לבב כך: "החדילה מעיגול שטחים משתרעת גם על חובות עבר שהוטלו עובר למועד הקובע אך טרם הוסדרו, כך שהחיוב לפי שטח מדויק הינו גם ביחס לנישומים עליהם הוטלו חיובים לפי שטחים מעוגלים עובר למועד הקובע, ואשר נמנעו מלשלם את חובם עובר למועד זה" (סעיף 8 בתצהיר לבב).

סעיף 9 בחוק קובע כדלקמן:

"(א) הוגשה בקשה לאישור בתביעה כמפורט בפרט 11 בתוספת השניה (בחוק זה - תביעת השבה נגד רשות), לא ידון בה בית המשפט אלא לאחר שחלפה תקופה של 90 ימים מהמועד שבו הוגשה הבקשה לאישור ובית המשפט רשאי להאריך תקופה זו מטעמים שיירשמו (בסעיף זה – המועד הקובע).

(ב) בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, אם הרשות הודיעה כי תחדל מהגביה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור והוכח לבית המשפט כי היא חדלה מהגביה כאמור לכל המאוחר במועד הקובע.

(ג)...".

"המועד הקובע" חל תשעים יום לאחר שהוגשה בקשת האישור (סעיף 9(א) בחוק). בענייננו, בקשת האישור הוגשה כאמור ביום 7.10.13 שעל כן הודעת החדילה, שהוגשה ביום 12.1.14 ולפיה חדלה המשיבה מגביית היתר החל מיום 1.8.13, ניתנה בהתאם לחוק. אשר לתקופת ההיערכות הנדרשת למשיבה להשלמת החדילה – נוכח העובדה שהמשיבה החלה בחדילה עוד בחודש אוגוסט 2013, עוד בטרם הוגשה בקשת האישור ונוכח התחייבות המשיבה להשיב את שתגבה ביתר לאחר 1.8.13 עד לתום תקופת ההיערכות ומסירת הודעות על החדילה לנישומים, אני סבורה שאין בכך כדי לאיין את החדילה או להוות טעם לדחייתה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ