אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 3882/06

החלטה בתיק בשא 3882/06

תאריך פרסום : 23/07/2007 | גרסת הדפסה
בש"א
בית המשפט המחוזי חיפה
3882-06,3881-06
23/11/2006
בפני השופט:
חני הורוביץ

- נגד -
התובע:
עיריית חדרה
עו"ד נתן מאיר
הנתבע:
משאבי מים חדרה בע"מ
עו"ד מרדכי בייץ
החלטה

1.         בפניי בקשה להאריך את המועד להגשת התנגדות לביצוע שטר ועיכוב הליכים (בש"א 3882/06) וכן בקשה התנגדות לביצוע שטר (בש"א 3881/06).

עובדות רקע

2.         המשיבה, משאבי מים חדרה בע"מ (להלן:"משאבי מים") אוחזת בשטר על סכום של כ- 17 מיליון ש"ח (להלן:"השטר"),  אותו הגישה לביצוע בלשכת ההוצל"פ בת"א ביום 22.1.06.  בקשות המשיבה, עיריית חדרה (להלן: "העירייה") הועברו לדיון, תחילה לביהמ"ש המחוזי ת"א, ומשם לבימ"ש זה.

3.         השטר ניתן למשאבי מים ע"י העירייה, כשטר ביטחון במסגרת חוזה בין הצדדים, כפי שיובהר להלן.

            השטר הוחזק ביחד עם חלק מהמקדמה ששילמה משאבי מים, סך 23,200,000 ש"ח, בידי הנאמן, עו"ד ד"ר אבי וינרוט (להלן: "הנאמן"). סכום זה והשטר הוחזרו לידי משאבי מים, עפ"י החלטת בית המשפט המחוזי בת"א, בבקשה למתן הוראות שהגיש הנאמן. בע"א 896/04 עיריית חדרה נ' משאבי מים חדרה בע"מ ואח', תק-על 2006(1), 569, עמ' 570, דחה ביהמ"ש העליון ערעור על ההחלטה הנ"ל (להלן: "הערעור").

4.         "הרקע" פורט בערעור כדלקמן:

"2. ביום 7.2.2001 פרסמו עיריית חדרה (היא המערערת) והחברה הכלכלית לחדרה בע"מ (להלן: החברה הכלכלית) את מכרז 2/01, שעניינו הפעלה, תחזוקה, שיפור ופיתוח של מערכות המים והביוב בתחום העיר חדרה (להלן: המכרז). לפי מסמכי המכרז ותנאיו, על הזכיין לקבל על עצמו אחריות מקיפה וכוללת, לתקופה של 20 שנה, לגבי כל ההיבטים של מערכת המים והביוב. בתמורה, יגבה הזכיין לטובתו, מתושבי חדרה, את כספי האגרות וההיטלים המוטלים עליהם עבור שירותי הספקת המים והביוב. במסגרת חוזה שצורף למכרז (להלן: החוזה), נדרש הזכיין לשלם למערערת ו/או לחברה הכלכלית דמי זכיון, בסכום העומד לתחרות במכרז, ואשר לא יפחת מסך של 52,000,000 ש"ח, וכן סכומים נוספים בגין קרן פיתוח ודמי ניהול. עוד נדרש הזכיין לשלם את כל ההוצאות השוטפות הכרוכות בניהול, הפעלה ואחזקה של משק המים והביוב ולבצע את כל עבודות הפיתוח שיידרשו במהלך תקופת הזכיון. בנוסף, התחייב הזכיין לקבל על עצמו בהמחאה את כלל החוזים הקודמים עליהם חתמה המערערת בעבר אשר עניינם שירותי מים וביוב. המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז נקבע ליום 17.7.2001. עם סגירת המכרז ופתיחת ההצעות התברר כי הוגשו שתי הצעות - אחת של המשיבה, חברת "משאבי מים חדרה בע"מ", והשנייה של "טי.די.סי שותפות מוגבלות".

3.              אותו מועד עצמו, ה-17.7.2001, נתקבל בכנסת חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן: חוק תאגידי מים), שפורסם ונכנס לתוקף ביום 31.7.2001. בסעיף 3(ג) לאותו חוק נקבע כי:

לא תעביר רשות מקומית את משק המים או משק הביוב שבתחומה להפעלה בידי גורם אחר, אלא אם כן הוא חברה שהוקמה לפי חוק זה.

נוכח העובדה, כי המשיבה לא הוקמה לפי חוק תאגידי מים, חששו הצדדים למכרז, כי העברת משק המים והביוב של חדרה לידי המשיבה על יסוד החוזה תהא מנוגדת לחוק תאגידי המים ובטלה. לבקשתה של המערערת נערכו חוות דעת משפטיות בהן נטען כי ניתן לקיים את המכרז ולעמוד בתנאי החוזה גם לאחר כניסתו של החוק לתוקף, אך הצדדים ביקשו שלא ליטול את הסיכון כי ללא תיקון בחוק תאגידי מים, תהא העסקה בלתי חוקית. מטעם זה, ניסתה המערערת לקדם תיקון לחוק שיחריג ממנו את המכרז, ובו בזמן איפשרה למציעות למשוך את הצעתן למכרז, אם כי המשיבה בחרה שלא לעשות כן.

4. בעת פתיחת ההצעות הכספיות לדמי זיכיון, התברר כי הצעתה של "טי.די.סי. שותפות מוגבלת" נמוכה בלמעלה ממחצית מהצעתה של המשיבה. בעקבות כך, נחתם ביום 23.10.2001 חוזה התקשרות בין המערערת לבין המשיבה, במסגרתו התחייבה המשיבה, בין היתר, להעביר למערערת תשלום חד פעמי בסך של 116 מיליון ש"ח כדמי זיכיון. בעת ניסוח החוזה וצירופו למסמכי המכרז, היה שר הפנים הגורם המוסמך לאשר את ההתקשרות בהתאם לסעיף 196 לפקודת העיריות, ועל כן נקבע בחוזה כי הוא ייכנס לתוקף עם אישורם של מועצת העירייה ושל שר הפנים להתקשרות. ביום 7.11.2001 נתקבל אישורה של המועצה, אך מאחר שבמועד זה טרם נתקבל אישורו של שר הפנים להתקשרות, הוסכם כי המשיבה תעביר למערערת מקדמה על חשבון דמי הזיכיון בסך של 34,800,000 ש"ח (להלן: המקדמה), כש- 30% מן המקדמה יופקדו בקופת המערערת לאלתר, ואילו יתרת המקדמה, בסך של 23,200,000 ש"ח, תופקד עד לקבלת האישור של שר הפנים בנאמנות (להלן: הסכום המופקד). בהתאם לכך, ביום 7.11.2001 מונה לעסקה נאמן - הוא המשיב 2, והסכום המופקד הועבר לידיו בהתאם לכתב נאמנות עליו חתמו הצדדים (להלן: כתב הנאמנות). סעיף 2 לכתב הנאמנות קבע כי: "הסכום המופקד בצירוף פירותיו בניכוי שכרך והוצאותיך יועבר מחשבון הנאמנות לבעלות של עירית חדרה עם אישור שר הפנים...".

5. מאמציה של המערערת לקדם תיקון לחוק תאגידי מים שיכשיר את העסקה בינה לבין המשיבה נשאו פרי, וביום 5.2.2002 התקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית התיקון לחוק תאגידי מים. כעולה מפרוטוקול הדיון במליאה של אותו יום, התיקון נחקק במיוחד עבור ההתקשרות בין המערערת לבין המשיבה, וכל מטרתו הייתה ליתן תוקף למכרז ולחוזה (להלן: תיקון חדרה). תיקון חדרה אמנם איפשר את קיום העסקה, אך לא באופן של החרגתה מן החוק - כפי שחפצו הצדדים - כי אם בהחלה פוזיטיבית של הוראות החוק על המכרז והחוזה, כדלקמן:

149א.    החלת החוק על חברה להפעלת משק המים והביוב

(א) הוראות חוק זה יחולו גם על חברה שזכתה במכרז להפעלת משק המים והביוב של רשות מקומית, שפורסם ערב תחילתו של חוק זה, וזאת אף אם לא מתקיים בה האמור בסעיפים 73 ו-74, ובלבד שנתקבל לכך אישור הממונה.

(ב) הממונה רשאי להתנות את אישורו בתנאים, לרבות לענין שינוי במסמכי ההתאגדות של החברה הזוכה, שינוי בתנאים בהסכם שאמור להיחתם בין החברה הזוכה והרשות המקומית, ובכל תנאי אחר שייראה לו דרוש להשגת מטרותיו של חוק זה.

(ג) הממונה רשאי להתנות את אישורו בכך שהרשות תקים חברה לפי חוק זה, אשר תתקשר בהסכם עם החברה הזוכה, בתנאים שיקבע הממונה, ויראו לענין זה את החברה הזוכה כתאגיד אשר ניתן לתת לו רישיון משנה לפי סעיפים 24 או 25, בשינויים המחויבים ובשינויים שיקבע הממונה.

התיקון התנה איפוא את הכשרתו של המכרז בכך שיתקבל אישורו של הממונה - הוא מנכ"ל משרד הפנים - להתקשרות. סמכויותיו של הממונה לפי התיקון נקבעו באופן רחב, כך שביכולתו להתנות את האישור בשינוי מסמכי ההתאגדות של הזכיין או שינוי תנאי ההסכם שבין הזכיין לרשות המקומית, וכן להתערב בכל תנאי אחר בהתקשרות שבין הרשות לזכיין שייראה לו דרוש להשגת מטרותיו של חוק תאגידי המים. עוד רשאי הממונה להתנות את אישורו להתקשרות בכך שהרשות תקים חברה לפי חוק תאגידי המים שתתקשר עם הזכיין בתנאים שיקבע הממונה. בד בבד, נתייתרה דרישת האישור של שר הפנים להתקשרות, נוכח האמור בסעיף 138 לחוק תאגידי מים, המורה על אי תחולת פקודת העיריות - ובכללה סעיף 196 לפקודה - על ההתקשרות.

6. בהמשך להעברת "תיקון חדרה" בכנסת, נתקיימה ביום 16.4.2002 פגישה בהשתתפות נציגי המערערת ומשרד הפנים, לצורך בחינת המשך תהליך הקמת תאגיד המים והביוב בתחום המערערת. בפגישה סוכם כי המערערת תמשיך לפעול להקמת תאגיד המים והביוב, וכי בהתאם לחוק תאגידי מים, הממונה יהיה מוסמך לפקח על התאגיד. ביום 30.5.2002 - לאחר חלוף כשבעה חודשים ממועד החתימה על החוזה - נתן הממונה את אישורו להתקשרות "בכפוף לכך שההסכם והוראותיו כמו גם פעילותה של חברת משאבי מים חדרה יהיו כפופים להוראת החוק והרשיון שינתן מאת הממונה" (להלן: מכתב הממונה).

מספר חודשים לאחר קבלת מכתב הממונה, פנתה המשיבה לנאמן בדרישה לקבל לידיה את הסכום המופקד, בניכוי שכרו של הנאמן והוצאותיו, וכן לקבל לידיה את המסמכים שהופקדו בידי הנאמן. בעקבות זאת, פנתה לנאמן גם המערערת בדרישה להעביר לה, לאלתר, את הסכום המופקד, וזאת בהתאם לסעיף 2 לכתב הנאמנות. באותו יום, הגיש הנאמן בקשה למתן הוראות לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופט ע' אזר ז"ל) בה ביקש להבהיר למי מהצדדים עליו למסור את הסכום המופקד. במקביל לכך, פנתה המערערת למשרד הפנים בבקשה לקבל את התייחסותו למכתב הממונה ולמעמדו ביחס לחוזה ולכתב הנאמנות. משרד הפנים אישר, בתגובה, כי משנחקק חוק תאגידי המים, אין עוד צורך באישורו של שר הפנים להסכם"

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ