אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 3575/06

החלטה בתיק בשא 3575/06

תאריך פרסום : 26/08/2009 | גרסת הדפסה
בש"א, א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
3575-06,2301-05
03/10/2008
בפני השופט:
אבי זמיר

- נגד -
התובע:
מדינת ישראל
עו"ד פישמן-לוי ושרקון
הנתבע:
עיריית רחובות
עו"ד לנקרי
החלטה

לפניי בקשת רשות להתגונן, במסגרתה נכלל, מלכתחילה, גם רכיב של מחיקת כותרת "בסדר דין מקוצר", שנדחה בהחלטתו מיום 29/3/06 של כב' השופט שמואל ברוך.

התביעה נסבה על חיובי ארנונה המוטלים על הנתבעת בגין נכסיה המצויים ברחובות (וביניהם משרדי ממשלה, בית משפט השלום, בית דין רבני, משטרת ישראל ורשויות מיסים), חיובים המסתכמים בסכום של 2,893,512.6 ש"ח .

בשלב מסויים, הסכימו הצדדים על קיזוז חיובי הארנונה מסכום תמורה ששולם לתובעים בכפל, בגין מקרקעין מסויימים שנמכרו לנתבעת "פעמיים"- המכירה הראשונה בוצעה בשנת 1959, ולשם הקמת בית משפט השלום ברחובות, ואילו המכירה השנייה בוצעה כ-30 שנים לאחר מכן, ביום 25/7/88, במסגרת הסכם שנערך עם חברת מרומי על בע"מ עבור הנתבעת, לצורך בניית מבני ציבור והשכרתם לשימושה של הנתבעת.

משהתבררה הטעות, ולאחר שהנתבעת הגישה תביעה בגין כפל התשלום, הוסכם בין הצדדים על קיזוז סכום התמורה ששולם לתובעת כנגד תשלומי הארנונה בגין נכסי התובעת המוחזקים ברחובות.  התובעת ציינה בתביעה, כי הנתבעת, משום מה, עדיין סבורה כי היא זכאית לקזז את הסכום העודף מחיובי הארנונה השוטפים, בעוד שלמעשה, היא "מיצתה" זה מכבר את יתרת הזכות שנותרה לטובתה, ובשלב זה, קיימים לחובתה חיובי ארנונה, בהתאם לפירוט הנכסים בסעיף 12 לכתב התביעה. התובעת טענה , כי אין אפשרות לערוך קיזוז של סכומים שונים כנגד חיובי ארנונה, וככל שהנתבעת סבורה כי לתובעת נותר חוב בגין המכר הכפול, הרי שפתוחה בפניה הדרך להגיש תביעה נפרדת בשל כך.

בבקשת הרשות להתגונן, מפרטת הנתבעת את האירועים העובדתיים הרלוונטיים, על פי סדרם הכרונולוגי.  מטיעוני הנתבעת עולה, כי הסוגייה העיקרית השנוייה במחלוקת, היא האם יש להוסיף ריבית על הסכומים הנתונים לקיזוז.  במילים אחרות, האם יש לנכות את סכומי כפל התמורה מסכום הארנונה, כשהם משוערכים לפי ריבית החשב הכללי, או שמא יש לנכות את סכומי הקרן של כפל התשלום, ללא תוספת ריבית.  מחלוקת זו התעוררה כבר בשלב ההתכתבויות בין הצדדים, בטרם הוגשה התביעה.  התובעת טענה, כי אין להוסיף ריבית על סכומי הקיזוז, בעוד שהנתבעת טענה כי מצב הדברים הראוי הוא הפוך.

בבקשת הרשות להתגונן, טענה הנתבעת, כי חובה של התובעת בגין המכר הכפול, בקיזוז הסכומים ששולמו לה או שקוזזו, בתוספת ריבית החשב הכללי, מסתכם ב- 17,525,120 ש"ח (הנתבעת צירפה עותק מתחשיב חוב התובעת, המעודכן ליום 30/1/06, כנספח כ"ג לבקשה).

הנתבעת מציינת, כי בהתאם להסכם מיום 19/4/59, התובעת מכרה לה שטח בגודל של 10 דונם, אלא שלאחר מכן, התברר כי החלקה שהועברה לתובעת בפועל, היא בשטח של 7.499 דונם בלבד, כלומר שטח של 2.5 דונם מעולם לא הועבר לבעלות הנתבעת. לטענתה, במסגרת ההסכם נקבע, כי במידה שהשטח שיועבר בפועל יהיה קטן יותר, תשיב התובעת לנתבעת את סכום ההפרש, אלא שעד כה, ולמרות פניותיה בעניין, טרם הושבה התמורה כנגד יתרת השטח, ובכך יש בכדי להקנות לה זכות קיזוז או זכות תביעה שכנגד כלפי התובעת. 

הנתבעת טוענת, כי התובעת מנועה מלטעון כנגד עצם האפשרות לקזז את סכומי הארנונה, שכן קיימת בין הצדדים הסכמה מפורשת בעניין תשלום החוב בגין המכר הכפול על דרך קיזוז תשלומי הארנונה, וזאת על מנת לאפשר לתובעת פריסה של החוב לתקופה ארוכה מפאת מצבה התזרימי הקשה.

הנתבעת טוענת, כי עמדת התובעת בדבר מיצוי זכות הקיזוז טעונה פירוט והוכחה, ולכן יש ליתן רשות להתגונן, ואף לאפשר לנתבעת להגיש תביעה שכנגד, על מנת לאפשר את בירור סוגייה זו.

הנתבעת טוענת, כי מאחר שהסכסוך נשוא התביעה הוא בין רשות מקומית לבין המדינה, הרי שהוא כפוף להנחיית היועץ המשפטי לממשלה לפיה מן הראוי לברר תחילה סכסוכים מעין אלו לפני הממונה על המחוז במשרד הפנים, ורק לאחר מכן, וככל שנותר צורך בכך, יש לברר את הסכסוך בערכאות.  לטענתה, היא פנתה לנתבעת בדרישה להעברת הסכסוך להכרעת הממונה על המחוז במשרד הפנים, אלא שהתובעת סירבה לכך (הנתבעת מציינת, כי בפני הממונה על המחוז התנהל דיון בעניין המכר הכפול, שבעקבותיו הוסכם על קיזוז סכום התמורה הכפולה מחיובי הארנונה).

בקשת הרשות להתגונן נתמכה בתצהירו של מר גבי שוחט, המכהן כסגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר, שנחקר על תצהירו בדיון מיום 10/2/08.

במסגרת סיכומיה, חזרה הנתבעת על טענותיה בבקשה, וציינה, כי קיימת סתירה פנימית בטיעוני התובעת, שטוענת כי לא ניתן לקזז חיוב כספי מחיובי ארנונה, ובמקביל, טוענת כי הושלם הליך הקיזוז.

לטענת הנתבעת, תוספת הריבית על סכום הקרן נדרשת מאחר שקיזוזה המוסכם של תמורת המכר הכפול היא כמעין "הלוואה" שניתנה על ידי משרד האוצר לרשות המקומית. הנתבעת טוענת, כי התנגדות התובעת להוספת רכיב הריבית על סכומי הקיזוז (כפי שהובעה בהתכתבויות בין הצדדים ובמסגרת כתב התביעה) מנוגדת להסכמות הקודמות בין הצדדים, ועמדת התובעת בדבר אופן ביצוע הקיזוז וחיובי הארנונה שנותרו לאחר מכן, לא נתמכה בתחשיב נגדי.

כמו כן, לטענת הנתבעת, מנוסח הדברים בכתב התביעה לא ברור מהו סכום החוב המקורי ומהו הסכום שקוזז עד כה, ומבחינה זו, התביעה מנוסחת באופן כללי ומעורפל. 

לטענת הנתבעת, עדותו של מר שוחט לא נסתרה בחקירתו הנגדית, ולכן יש לקבל את עמדתה ולתת רשות להתגונן בהליך.

הנתבעת טוענת, כי יש להביא בחשבון את העובדה, שקיזוז חיובי הארנונה מתמורת המכר הכפול נדרש מלכתחילה לאור העובדה שהתובעת ביצעה, שלא כדין, עיסקה נוגדת במקרקעין, בגינה התקבל התשלום הכפול (אציין, כי מאופן תיאור הדברים עולה, שהמקרקעין נמכרו, במסגרת העיסקה השנייה, לחברת "מרומי על" עבור הנתבעת עצמה, אלא שכפי הנראה, לשיטת הנתבעת, מאחר שמדובר בישויות משפטיות נפרדות, הרי שיש חשיבות לקיומה של הבחנה פורמלית).  הנתבעת מפרטת את המהלכים השונים שנדרשו ממנה והצעדים שייועדו על מנת "ללכת לקראת" התובעת, וביניהם- ויתור על הבעלות במקרקעין, הסכמה על סכום תמורת המכר, קיזוז הסכום והקטנת השטח, וטוענת כי נגרמו לה נזקים כבדים, מבלי שהתובעת נשאה בפיצוי כלשהו.

בסיכומיה העלתה התובעת טענות נגדיות כבדות משקל-

(א)    התובעת טוענת, כי סכום קרן החוב הוא 1,325,000 $ ולא 1,600,000$, כפי שטענה הנתבעת (התובעת מפנה לתחשיב נגדי, שצורף כנספח כ"ה לסיכומים).  לטענתה, הסכום הנטען של 1,600,000$ מגלם גם סכומים ששולמו כאגרות והיטלי פיתוח, שאינם קשורים כלל למכר הכפול, כפי שמעיד מכתב מטעם היועצת המשפטית, שצורף כנספח כ' לסיכומים), ולכן הוא אינו נתון לקיזוז. מכל מקום, טוענת התובעת, כי עד למועד הנוכחי, קוזז הסכום של 1,600,000$ ואף למעלה מכך, והנתבעת מצויה למעשה ביתרת חובה.  

(ב)     התובעת טוענת, כי הנתבעת אינה חולקת כלל על חיובי הארנונה והמים נשוא התביעה, ולא הועלתה כל טענה לגופם של רכיבי החיוב, למעט טענת הקיזוז.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ