אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 3351/07

החלטה בתיק בשא 3351/07

תאריך פרסום : 24/08/2009 | גרסת הדפסה
בש"א
בית המשפט המחוזי נצרת
3351-07
16/12/2007
בפני השופט:
עאטף עיילבוני

- נגד -
התובע:
תדהר צור - עו"ד - מנהל מיוחד
הנתבע:
1. בנק הפועלים בע"מ סניף כפר תבור
2. אחים זיו ז'בליק בע"מ ח.פ. 511752545
3. טרקטורים תבור בע"מ ח.פ. 511405725

עו"ד ערן אסלן / ג'דעון סאלם
החלטה

הבקשה :

בפני בקשה מטעם המנהל המיוחד (להלן: "המבקש", "המנהל המיוחד"), להורות על עיכוב ביצוע החלטת בית המשפט (כב' השופטת דה ליאו-לוי), מיום 23/09/07, לפיה מונה עו"ד אסלן, ב"כ המשיב מס' 1, בנק הפועלים (להלן: "הבנק"), ככונס נכסים זמני (להלן: "כונס הנכסים"), על נכסי המשיבות מס' 2 ו-3 (להלן: "החברות"), וזאת עד להכרעה בערעור אותו הגיש המבקש לבית המשפט העליון.

יאמר כבר כי הבקשה שבפניי, כמו גם הערעור, נוגעים אך ורק למינויו של כונס הנכסים על נכסי המשיבה מס' 2, וקיימת הסכמה בין הצדדים באשר למינוי עו"ד אסלן ככונס נכסים זמני, על נכסי המשיבה מס' 3.

ההחלטה נשוא הערעור :

ביום 23/09/07 מינה בית המשפט, במסגרת בש"א 2361/07, את כונס הנכסים על כלל נכסי החברות, והוקנו לו סמכויות, בין היתר, לתפוס ולנהל את רכושן, זאת מאחר והבנק אוחז כדין באגרות חוב, אשר מכוחן שועבדו נכסיהן לטובתו, ומשנקבע כי נתקיימו כל התנאים המצדיקים מימושן של איגרות החוב - מצבן הקשה של החברות וחובותיהן לבנק, סכסוך בין בעלי המניות אשר לא הצליחו ליישבו, וכן מינויו של מנהל מיוחד לחברות, אשר ניסיונותיו להסדיר את החוב לבנק לא צלח - בהתקיים כל אלה, מצא בית המשפט כי נכון למנות כונס הנכסים, והחליט בהתאם.

עמדות הצדדים :

המבקש מתנגד למינוי של ב"כ הבנק לכונס נכסים על נכסי המשיבה מס' 2 (להלן: "החברה"), לטענתו מצבה שונה באופן מהותי ממצבה של המשיבה מס' 3, זאת מאחר וחובה לבנק קטן באופן משמעותי מחובה של המשיבה מס' 3, וכי יש בידיו להסדיר את החוב לבנק כבר בתקופה הקרובה (עד חודש דצמבר 2007), כך שמינויו של כונס נכסים עתיד להתייתר.

לטענתו, חובה של החברה עומד על סך של כ-250,000 ש"ח (נכון למועד הגשת הבקשה), וכי בידיו סך המגיע בקירוב לסך זה, מה גם שעד לחודש דצמבר 2007, עתידים להתקבל תקבולים נוספים בסך כולל של כ-500,000 ש"ח, כתוצאה ממכירת תוצרת חקלאית, ובמצב דברים זה יוכל המבקש להסדיר חובה של החברה לבנק, ולכן, לטענתו, מינוי כונס נכסים זמני, לאור נסיבות אלו ובשלב זה, יביא לנזקים כבדים ובלתי הפיכים לחברה.

לדידו של המבקש, סיכויי הערעור גבוהים, הן בשל התקבולים העתידים להתקבל בקופת החברה, והן בשל בטוחות ספציפיות אשר ניתנו לבנק, ויש בהן להסדיר את חוב החברה. לטענתו, בית המשפט לא נתן דעתו לכך שלאחר מימוש אגרת החוב על ידי המשיב 1 והסדרת החוב, כונס הנכסים הזמני יסיים את תפקידו, וכך ייווצר מצב בו החברה תהיה ללא גורם מפקח, וללא בעל תפקיד מטעם בית משפט.

לשיטתו של המבקש, הנזקים הצפויים ממינוי כונס נכסים זמני לחברה הינם קשים ובלתי הפיכים, מאחר והמבקש יצר קשר עם כלל נושי החברה, והגיע להסכמות לפריסת חובה של החברה עם נושים מסוימים - אגודות המים, חברת כ"א המספקת עובדים זרים, וחברה המספקת חומרי הדברה (חברת "הגרעין"), וכן ניהל מו"מ עם הרשויות - מס הכנסה ומע"מ והמל"ל, באשר להסדר חובות החברה, כאשר העברת השליטה בחברה לידי הכונס, תערער את מערכות היחסים הנ"ל ותגרום לאי אמון בין הצדדים, עד כדי הגשת תביעות, בקשות לצווי עיקול, וכיו"ב. מינוי כונס נכסים, אף יקפיא את היכולת לגדל יבולים חקלאיים ולמכור את התוצרת לצדדים שלישיים, על כך מפקח ומנהל המבקש במשך למעלה מחצי שנה, ויגרום לקשיים של ממש בניהול החברה.

ב"כ הבנק, כונס הנכסים הזמני, טוען בתגובתו מספר טענות מקדמיות, בין היתר טענה של שיהוי בהגשת הערעור והבקשה לעיכוב ביצוע, הבקשה נעדרת תצהיר כדין וכנדרש, והעדר אישור מטעם בית המשפט להגשת הערעור, בשל היותו של המבקש מנהל מיוחד.

לגופו של עניין טוען כונס הנכסים, כי סיכויי הערעור להתקבל קלושים, מאחר ועל פי אגרת החוב אשר נחתמה בין הבנק לבין החברה, קמה הזכות לאכיפתה של אגרת החוב, ולמינוי כונס נכסים, בשל כך שמונה לחברה מנהל מיוחד - המלמד על השינוי בשליטה על החברה, הפסקת הפעילות בחשבון הבנק, ואי פירעון החוב, ואין בקיומם של הביטחונות הספציפיים כדי למנוע מינויו של כונס נכסים לחברה.

לשיטתו, לבנק עומדת הזכות לבטל מסגרת אשראי בכל עת, כל שכן לאחר מינוי מנהל מיוחד, ולאחר מכתב התראה שנשלח למבקש בדבר ביטולה.

עוד מוסיף כונס הנכסים, כי המשיבות חתמו ערבויות הדדיות לחובן לבנק, אין כל מקום להפריד ביניהן לעניין זה, ולא ניתן לפצל את החובות, כך שלאחר מימוש הביטחונות, ובהתחשב ביתרת החוב של שתי המשיבות, הרי שהמבקש נותר ב"חשיפה" של כ-350,000 ש"ח, כך גם יש לאי הסולבנטיות של המשיבה מס' 3, השפעה ישירה על המשיבה מס' 2.

לעניין תפקידו של המבקש טוען הבנק, כי עם מינויו של כונס הנכסים, מושעה מתפקידו המנהל המיוחד בכל הקשור לנכסי החברה.

עוד טוען כונס הנכסים - ב"כ הבנק - כי לא ייגרם נזק במידה וביצוע ההחלטה לא יעוכב, מאחר ולפי מיטב ידיעתו החברה אינה פעילה עוד, ומאז מינויו של המבקש, לא עיבדה קרקעות ולא התקשרה בחוזים חדשים, לפיכך, אין מקום להפקיד ניהולה בידי המבקש, כי אם בידי כונס הנכסים. יתרה מכך, מששעבדה החברה את נכסיה כבטוחה לפירעון חובותיה, יקשה עליה להישמע כי מימושה של הבטוחה עתיד להסב לה נזק, ועל כן יש לדחות הבקשה לעיכוב ביצוע.

בדיון בבקשה אשר התקיים בפני ביום 12/11/07, חזר המבקש על שטען בבקשה, ולטענות אלו הצטרף עו"ד אברמוביץ', ב"כ בעל המניות בחברה, מר אברהם ז'יבליק.

עו"ד אברמוביץ' הוסיף כי לטעמו, החלטת בית המשפט לגביה מתבקש עיכוב הביצוע, אינה מעבירה את המבקש מתפקידו כמנהל מיוחד, שכן ההחלטה מתייחסת לנכסי החברה ולא לניהולה, והטעים את חשיבות הישארותו של המנהל המיוחד בתפקידו, בכך שלאחר תשלום חובה לבנק, כולל ערבותה לחוב המשיבה מס' 3, תעמוד לחברה זכות לחזור לערבים האחרים, כדי חלקם בערבות, בהתאם לחוק הערבות - פעולה הנופלת במסגרת תפקידו של המנהל המיוחד, ולא של כונס הנכסים, אשר בשלב זה וודאי יסיים תפקידו עם הסדרת החוב לבנק.

כונס הנכסים טען בפניי כי בכפוף להסכמת יתר הערבים לחוב המשיבה מס' 3, לא יתנגד להעברת הכספים שבקופת המבקש, המנהל המיוחד, לקופת הכינוס, וזאת על מנת להסדיר את החוב לבנק בהקדם האפשרי, אלא שהסכמתו זו של כונס הנכסים כפופה - כך טען - להסכמת יתר הערבים, וזאת על מנת שבעתיד לא תשמע טענה נגדו מפי יתר הערבים, שהסכמתו זו הביאה לשחיקת נכסי החברה, וחשפה אותם לחובות אשר ניתן היה לסלקם, אילו פעל ככונס.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ