אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 2231/06

החלטה בתיק בשא 2231/06

תאריך פרסום : 31/03/2009 | גרסת הדפסה
בש"א, א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
2231-06,2442-05
20/07/2008
בפני השופט:
אבי זמיר

- נגד -
התובע:
1. כהן משה
2. כהן ליאורה

עו"ד קוטלר
הנתבע:
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
עו"ד כהנא
החלטה

הנתבעים עותרים למתן רשות להתגונן ולהתרת הגשת תביעה שכנגד בנוגע לנזק הנטען.  בנוסף, עותרים הנתבעים להורות לתובע להמציא את המסמכים המפורטים במכתב הדרישה שהופנה אליו (נספח א' לבקשה), לרבות דוחו"ת הביקורת הפנימית (ככל שישנם), וככל שלא יומצאו, ליתן רשות להתגונן מפאת אי המצאתם.

חשוב לציין, כי בהחלטתו מיום 15/11/06 קבע כב' השופט שמואל ברוך כי הנתבעים לא הצביעו בבקשתם על נתון קונקרטי שניתן למצא בדוחו"ת הביקורת, והנושא העיקרי השנוי במחלוקת בין הצדדים אינו מושפע מסוגיית הביקורת הפנימית והיקפה.  מכאן, כי לפחות מבחינה זו,  התייתרה בקשת הנתבעים להמצאת מסמכים (בסיכומיהם, הנתבעים לא עתרו להמצאת המסמכים, אך חזרו על בקשתם למתן רשות להתגונן מפאת אי גילוי המסמכים).

על פי כתב התביעה, הנתבע 2 הוא בעל השליטה בנתבעת 1 והנתבעת 3 היא אישתו של הנתבע 2 ובעלת מניות ומנהלת בנתבעת 1. 

הנתבעת 1 מנהלת חשבון אצל התובע, והנתבעים 2 ו-3 ערבים באופן אישי כלפי התובע בערבות מתחדשת בלתי מוגבלת בזמן או בסכום, לכל חובותיה כלפי התובע, בהתאם לכתבי ערבויות מהמועדים 9/11/95 ו-29/11/95 (כתב הערבות צורף כנספח ה' לכתב התביעה).

הנתבעת 1 פתחה אצל התובע חשבון בנק על פי חוזה דביטורי כללי מיום 26/10/95, וחתמה ביום 21/11/99 על הסכם להוצאת ערבויות.

על פי הנטען, נכון ליום 31/10/05 יתרת חובה של הנתבעת כלפי התובע הסתכמה ב-19,331,540 ש"ח,  בגין חריגה ממסגרת האשראי וכנגד הערבויות שניתנו.

התובע טען, כי אחריותם של הנתבעים 2 ו-3 משתרעת על יתרת החובה שנצברה בחשבון הנתבעת 1 ועל שיעור הערבויות שהעמיד התובע לבקשת הנתבעת 1.

לטענת התובע, חובות הנתבעים נושאים ריבית בשיעור המירבי הנהוג אצל התובע לחשבונות מסוג חשבונה של הנתבעת 1 (נספח ו' לכתב התביעה).

מעיון בטיעוני הצדדים, ניתן להיווכח כי השאלה המרכזית הניצבת במוקד המחלוקת, היא האם ערבותם של הנתבעים 2 ו-3 לחובות הנתבעת 1  תקפה ללא הגבלת זמן, או שמא מתגבשות נסיבות מסויימות המגבילות את תוקף הערבות מבחינת תקופת הזמן בה היא חלה או מבחינת סכום החיוב הנערב.

מעיון בנוסח כתב הערבות, נראה כי הוא תומך באפשרות הראשונה מבין השתיים.

סעיף 5 לערבות הנתבעים 2 ו-3 קובע-

"ערבות זו תשמש בתור בטחון מתמיד ומתחדש ואחריות הח"מ עפ"י כתב ערבות זה לא תפגע ו/או לא תגרע, והח"מ לא ייחשבו כמופטרים באופן חלקי או מלא, אף אם באופן זמני יופחת חיוב כלשהו של החייבים או אף אם באופן זמני לא יהיה קיים חיוב כלשהו של החייבים כלפי הבנק, וזאת עד שהבנק יאשר לח"מ בכתב שאחריותם על פי כתב זה הסתיימה".

ובסעיף 11 לכתב הערבות מעוגנת תניית ויתור, לפיה-

"הח"מ מותרים בזה באופן סופי ומוחלט על כל טענה שיש או שעלולה להיות להם כלפי הבנק בקשר לחבותם על פי ערבות זו מחמת התישנות, מחמת פטירה או חוסר כשרות משפטית של החייבים או מי מהח"מ ו/או מחמת שלחייבים לא היתה היכולת החוקית או הסמכות ללוות כספים או להתקשר בהסכם או בהתחייבות או בכתב כלשהם ו/או מחמת שלמי מהח"מ לא היתה היכולת החוקית או הסמכות ליתן ערבות זו ו/או מחמת טענה שהחייבים או מי מהח"מ פשטו את הרגל או התפרקו או נעשה הסדר בדבר חובותיהם...ו/או מחמת שחיוב החייבים ו/או מי מהח"מ אינו בר תוקף מכל סיבה שהיא ו/או מחמת העובדה שהבנק לא יוכל לתבוע את החייבים או את מי מהח"מ מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה מהמקרים המנויים לעיל יהיה הבנק רשאי לדרוש מהח"מ את מלוא הסכומים המובטחים.  מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה שמסיבה כלשהי הבנק לא יהיה זכאי לתבוע מאת הח"מ את סילוק הסכומים המובטחים או חלקם על יסוד ערבותם, יהיו הח"מ חייבים לסלקם כחייבים עיקרים".

ניתן להיווכח, כי סעיפים אלה מנוסחים באופן רחב-היקף המקנה לכתב הערבות תוקף כמעט אבסולוטי, המתקיים עד למתן הודעה מטעם התובע, המורה על פקיעת הערבות והפטר הנתבעים 2 ו-3 מערבותם.

מכאן, כי על פי נוסח כתב הערבות, ובהעדר הודעה אחרת מצד התובע, נראה שהנתבעים 2 ו-3 ערבים לחובה של הנתבעת 1 על פי כתב התביעה, אלא שהנתבעים 2 ו-3 טוענים להתקיימותן של נסיבות מסויימות השוללות את תחולתה של הערבות על כלל חיוביה הכספיים של הנתבעת 1, באופן בלתי מוגבל בזמן.

בבקשת הרשות להתגונן ובסיכומים, מפרטים הנתבעים 2 ו-3 את גירסתם העובדתית לאופן התגבשות החיוב נשוא התביעה.

בבקשה נטען, כי הנתבעת 1 נוסדה על מנת לפתח ולייצר אמצעי אבטחה המיועדים למיגון מבני מוסדות שונים, ובמהלך שנות פעילותה היתה רווחית ביותר.  בשלב מסויים, עמדה הנתבעת 1 בפני הנפקה ציבורית בבורסה בלונדון, ולשם כך נדרשה לפעול לגיוס הון ואשראי מהתובע.  עם זאת, הנתבעת 1 לא נדרשה באותה עת למסגרת אשראי רחבה, והסתפקה במסגרת אשראי של עד 200,000 ש"ח .

על פי הנטען, לצורך עמידה במסגרת בטחונות בסך 200,000 ש"ח , דרש התובע מהנתבעים 2 ו-3 לחתום על ערבות אישית, ולא דרש כל ביטחון נוסף,  והנתבעים 2 ו-3 מצידם, היו מודעים לכך שלא יהיה ביכולתם הכלכלית להחזיר אשראי בסכומים גבוהים.

הנתבעים 2 ו-3 טענו, כי עד לתחילת שנת 1998, נותרה מסגרת האשראי בסכום של 200,000 ש"ח , ואילו בתחילת שנת 1998 הפחית התובע את מסגרת האשראי לסכום של 100,000 ש"ח בלבד (הודעת התובע בדבר הפחתת מסגרת האשראי צורפה כנספח ג' לבקשה).

הנתבעת 1 המשיכה לפעול בשווקים הבינלאומיים ולצבור הון כתוצאה מהשקעות, ובשלב מסויים חרגה ממסגרת האשראי שהוקצבה לה מלכתחילה, עד שבשנת 1999 עמדה על יתרת חובה בסך של כ- 1,500,000 ש"ח.  לפיכך, דרש התובע כי הנתבעת 1 תקטין באופן מיידי את יתרת החובה.

לאור הפוטנציאל העסקי של הנתבעת 1 באותה העת, היא גייסה סכום של 4,500,000$ והעבירה לחשבונה, באופן מיידי, סכום של 600,000$, ובכך הקטינה את יתרת החובה בחשבונה (דו"ח ההעברות הכספיות צורף כנספח ד' לבקשה).

על פי הנטען, עד לחודש יולי שנת 2000, גייסה הנתבעת 1 סכום של למעלה מ-10,000,000$, וזאת, בין היתר, לאחר שחתמה על על הסכמי השקעה עם חברת "נמורה" העולמית, לפיו תחזיק חברת נמורה בכ-40% ממניותיה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ