אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 20311/05

החלטה בתיק בשא 20311/05

תאריך פרסום : 29/08/2006 | גרסת הדפסה
בש"א, א
בית המשפט המחוזי בתל אביב
20311-05,2258-05
07/11/2005
בפני השופט:
יהודה זפט - סגן נשיא

- נגד -
התובע:
D & B - דן אנד ברדסטרייט (ישראל) בע"מ
עו"ד צבי חיימוביץ
הנתבע:
1. לב אמון יזמים בע"מ
2. מכלוף ניסים סמי
3. לנקרי מאיר
4. דף רץ שירותי הדפסה בע"מ
5. יוסף קאשי
6. יאיר קאשי

עו"ד דן פרידמן
עו"ד קרן כוכבי
עו"ד אילון מגיד
עו"ד יובל ינאי
החלטה

רקע

ביום 29.3.04 התקשרה משיבה 4 העוסקת במתן שירותי דפוס (להלן: "דף רץ") עם המבקשת המנהלת מאגר מידע עסקי על גופים עסקיים במשק ומספקת מידע זה ללקוחותיה בעיקר באמצעות אתר האינטרנט שלה, בהסכם לפיו הורשתה להכנס לאתר האינטרנט של המבקשת ולשלוף ממנו מידע הפתוח רק ללקוחות המבקשת למשך שנה מיום כריתת ההסכם (להלן: "הסכם המנוי"). ביום 7.4.05 חידשה דף רץ את הסכם המנוי לתקופה של שנה נוספת.

כדי לאפשר לדף רץ להיכנס לאתר של המבקשת ולשלוף ממנו מידע קיבלה דף רץ מהמבקשת מחבר USB לאימות שמספרו 259415 אותו היה עליה להתקין במחשב שברשותה (להלן: "מחבר האימות"), שם משתמש וסיסמא (להלן: "ערכת הכניסה").

במסגרת בדיקה שעורכת המבקשת כדי למנוע זליגת  המידע המצוי במאגר שבאתר האינטרנט שלה לגופים שאינם מורשים, גילתה המבקשת שהיקף שליפת הנתונים של דף רץ מאתר האינטרנט שלה חורג מהיקף הסביר בהתחשב בפעילותה העסקית. בבדיקה מעמיקה יותר גילתה המבקשת שמשיבה 1 (להלן: "לב אמון") שולפת מידע מאתר האינטרנט של המבקשת תוך שימוש בפרטי הזיהוי של דף רץ.

בת.א 2258/05 תבעה המבקשת צו מניעה קבוע, פיצוי כספי ומתן חשבונות.

בבקשה שלפני עתרה המבקשת לסעד זמני כדלהלן:

א.      לאסור על המשיבים 1-6 לעשות שימוש כלשהו במידע האגור במחשבי המבקשת (להלן: "המידע") לרבות כל כניסה למאגרי המידע של המבקשת באמצעות שימוש בשם משמש ו/או בסיסמה ו/או בפלג שנמסרו לשימושה הבלעדי של המשיבה 4 ו/או מכל משתמש מורשה אחר ו/או כל שימוש במידע בכל דרך אחרת, ללא שקיבלו רשות מהמבקשת מראש ובכתב.

ב.      ליתן  צו המסמיך את עו"ד ערן סרוקר, לרבות בעזרת אחרים בהסמכתו ותחת פיקוחו - אשר אין בינו לבין מי מבעלי הדין קשר אישי או מקצועי - כתופס/כונס נכסים זמני ואשר נתן הסכמתו לשמש בתפקיד זה  (להלן: "כונס הנכסים"), לערוך חיפוש, העתקה ותפיסה של  מסמכים, חומרה וחומר ממוחשב הכולל חומר מחשב ופלט (כהגדרתו בחוק המחשבים התשנ"ה - 1955), וכן של כל מחשב, פלט, חומר מחשב וכל אמצעי אחסנה (מדיה) המכילים ו/או מתעדים את המידע הממוחשב - לרבות העתקים של קלטות גיבוי, קבצים ומידע בשרתי אינטרנט ופלג זיהוי (להלן: "חומר מחשב") במשרדי המשיבים, בכתובתם שבכותרת בקשה זו ו/או בכל מקום אחר בו מצוי חומר מחשב של המשיבים 1-6 לרבות מיקום שרתי מחשב (להלן: "החצרים") ולמנות את כונס הנכסים לכונס זמני של מידע ו/או כל נכס נשוא בקשה זו, שיהא רשאי לפרוץ דלתות בחצרים, ככל שיהא צורך בכך, בסיוע מנעולן.

ג.        ליתן צו המסמיך את כונס הנכסים והגורמים מטעמו ותחת פיקוחו להיכנס לחצרים השייכים למשיבים ו/או לצד השלישי הפועל עבורם בתחום זה, אשר בהם מצוי חומר מחשב כהגדרתו לעיל ו/או מסמכים ו/או חומרה ו/או פלטים/הדפסים הקשורים להפרה או לחומר מחשב, והמתיר לו לתעד במצלמה את מהלך החיפוש, את החצרים, לחפש בהם ובמחשבים לבצע העתק על כל מדיה ולהורות לכונס הנכסים להחזיק בנכסים שנתפסו עד שיורה ביהמ"ש הנכבד מה ייעשה בהם. כונס הנכסים יוכל לשהות, על פי שיקול דעתו, בעסקיהם של המשיבים ו/או צד שלישי, בחצריהם, לצורך ביצוע תפקידו, וזאת עד לאיסופם של כל הנכסים המפורטים לעיל.

ד.      לצוות על המשיבים ו/או במקומם לאפשר לכונס הנכסים לפעול ללא הפרעה, ליתן לו את כל הסיוע  הנדרש ולמסור לידי כונס הנכסים, שיהיה זכאי להיעזר לשם כך באנשי מקצוע, את כל המסמכים ו/או  מידע הקשורים להפרות המתוארות בבקשה זו. כונס הנכסים יוכל לשוב לעסקי המשיבים ו/או מי מהם, חצריהם ו/או לכל משרד ו/או מחסן ו/או כל מקום אחר שבחזקתם ו/או בשליטתם ו/או המשמש את המשיבים בעסקיהם ולוודא קיומם של הסעדים הזמניים לעיל ולתפוס שוב חומר מחשב, כמפורט לעיל, בכל עת וזמן שיימצא לנכון, לשם ביצוע מלא וסופי של צו המינוי. כמו כן, מבוקש מבית המשפט הנכבד להורות, כי בתוקף תפקידו יוכל הכונס, על פי שיקול דעתו, לאחסן ולבדוק את הנכסים עד למסירת דו"ח ו/או דיון בתיק העיקרי ו/או החלטה אחרת של בית המשפט הנכבד ולחייב את המשיבים ו/או מי מהם בהוצאות אחסנת הנכסים שנתפסו על ידיו וניתוח המידע שנתפס על ידו.

ה.      למנות את חברת מיטסי אינטרנשיונל בע"מ (בהתאם לבקשה למינוי מומחה מחשב המוגשת בד בבד עם בקשה זו), שהינם אנשי מחשב מיומנים ומנוסים בהעתקה, מיון ושיחזור מידע ממוחשב על מנת לסייע לכונס הנכסים לבצע את החיפוש, ההעתקה והתפיסה של חומר המחשב ולהורות כי ככל שלא ניתן יהיה לבצע את החיפוש בחצרי המשיבים עקב חוסר שיתוף פעולה מצד המשיבים ו/או מי מטעמם (כגון עקב אי מתן סיסמאות כניסה למחשב) יהיה כונס הנכסים מוסמך לתפוס את המחשבים וחומרי המחשב אשר קיים חשש שחומר המחשב מצוי בהם.

ו.        להורות למשטרת ישראל לסייע לכונס הנכסים הזמני מטעם בית המשפט בביצוע תפקידו על פי הצווים הנ"ל, ככל שיידרש.

ביום 19.9.05 ניתן צו ארעי כמבוקש.

ביום 28.9.05 הגיש עו"ד ערן סורוקר (להלן: "תופס הנכסים") דין וחשבון בקשר עם ביצוע צו חיפוש ותפיסה שביצע הוא ואנשים תחת פיקוחו במשרדי לב אמון ברח' גיבורי ישראל 20/22 בנתניה ובמשרדי דף רץ בדרך בן צבי 84 בתל אביב.

בין היתר, נתפסה במשרדיה של לב אמון ערכת הכניסה.

ביום 9.10.05 התקיים דיון במעמד הצדדים ובו ויתרו הצדדים על חקירת מצהירים.

דיון

א.      המבקשת מבססת את תביעתה על עילות של הפרת זכות יוצרים, עשיית עושר ולא במשפט, גזל, השגת גבול וגרם הפרת חוזה.

הצדדים הרחיבו בטיעוניהם בשאלת זכויותיה של המבקשת במידע העסקי שבאתר האינטרנט שלה, אולם לא ראיתי צורך להידרש לבירור טענות אלה, כדי להגיע למסקנה שהמבקשת זכאית לסעד הזמני המבוקש. די בכך, ששוכנעתי שלכאורה הפרה דף רץ את התחייבותה שלפי הסכם המנוי כפי שיפורט להלן.

ב.      בהסכם המנוי (נספח ד2 , מוצג 3) נקבע כדלהלן:

"...

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ