אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> אישור תובענה ייצוגית נגד תדיראן

אישור תובענה ייצוגית נגד תדיראן

תאריך פרסום : 17/02/2008 | גרסת הדפסה
ת"א, בש"א
בית המשפט המחוזי בתלאביב-יפו
1065-05,1895-05
14/02/2008
בפני השופט:
ד"ר עמירם בנימיני

- נגד -
התובע:
אמיר שהי שאול ת.ז. 027954155
עו"ד עמית תם דותן כהן
הנתבע:
תדיראן מוצרי צריכה בע"מ
עו"ד יוסף בנקל אמיר שמרלינג
החלטה

 

א.        רקע עובדתי והמסגרת הנורמטיבית

1.         המבקש עותר להתיר לו להגיש תובענה יצוגית נגד המשיבה (להלן: "תדיראן"), בגין מכירת מזגנים הנחזים לשאת תו תקן כנדרש. טענתו היא כי מזגנים אלו לא קיבלו היתר לתו תקן , אף שעל פי החוק אין לייצרם או לשווקם אם אינם עומדים בדרישות התקן הרשמי הנוגע למזגנים. חרף כך, תדיראן הציגה את המזגנים ופרסמה אותם כמוצרים הנושאים תו תקן, והתנהגות זו עולה כדי הטעייה לפי סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), ניצול מצוקת צרכן לפי סעיף 3(ב) לחוק, הפרת חובת הגילוי לצרכן לפי סעיף 4 לחוק, הטעייה בפרסומת לפי סעיף 7 לחוק והפרת סעיפים 17-18 לחוק בדבר סימון טובין ואיסור מכירה והחזקה של טובין שלא סומנו כדין (עילות נוספות שנטענו בבקשה נזנחו מאוחר יותר על-פי הודעת ב"כ המבקש). בגין עילות אלו, מבקש העותר ליתן צו המורה לתדיראן לא למכור מזגנים שאינם נושאים היתר לתו תקן, לבטל הסכמים לרכישת מזגנים בין תדיראן לבין חברי הקבוצה התובעת ולהשיב ללקוחות את התמורה ששולמה עבור המזגנים. כמו-כן נדרש פיצוי לתובעים בגין ההטעייה, כולל פיצוי על עוגמת נפש. סכום התביעה נאמד בסך של כ- 135 מיליון ש"ח, וגודלה המוערך של הקבוצה הוא כ- 30 אלף איש.

הבקשה מתייחסת לארבעה דגמי מזגנים של תדיראן: TGL-35H חד-פאזי, TGL-353H תלת-פאזי, TGL-60 חד-פאזי ו- TGL-603H תלת-פאזי (להלן: "דגם 35 חד פאזי", "דגם 35 תלת-פאזי", "דגם 60 חד-פאזי" ו"דגם 60 תלת-פאזי").

2.         חוק התקנים, תשי"ג-1953 (להלן: "חוק התקנים"), והתקנות והצווים שהוצאו מכוחו, מסדירים את נושא התקינה בישראל, הנעשית בידי מכון התקנים הישראלי (להלן: "מכון התקנים"). המסגרת הנורמטיבית הצריכה לבקשה זו, הובהרה מפי כב' השופט מ. חשין בצורה ממצה בבג"ץ 53/96 תשלובת ח. אלוני בע"מ נ' שר התעשיה והמסחר, פ"ד נב(2) 1, 6-5 (1998), כדלקמן:

"5.       חוק התקנים מבדיל ומבחין בין שני סוגי תקנים: מזה, תקן ישראלי, ומזה, תקן ישראלי רשמי. כל תקן שהוא, מכון התקנים קובע אותו (סעיף 6(א) לחוק), ובכל תקן יכולות שתהיינה שתי דרגות. הדרגה האחת היא התקן הישראלי (סעיף 6(א) לחוק). תקן ישראלי אינו גורר אחריו כל חיובים, ואין הוא מטיל כל מטלות שהן לא על יצרני המצרך נושא התקן, לא על משווקי המצרך ולא על יבואני המצרך. תקן ישראלי - כביטויו המוצלח של חברנו השופט זמיר בבג"ץ 7023/93 איגוד יצרני מוצרי עץ נ' שר התעשיה והמסחר (לא פורסם) - "שמור לבעליו לטובתו: תו התקן מעיד על איכות המצרך. אך תקן כזה אינו מחייב: גם לאחר שנקבע תקן ישראלי למצרך מסויים, עדיין מותר לייצר ולשווק מצרך זה אף אם אינו עומד בתקן". מוצר פלוני שנקבע לו תקן ישראלי, רשאים היצרן, המשווק והיבואן לתבוע מעצמם לעמוד בדרישות התקן ולהתנאות בכך לפני לקוחותיהם. ואולם אין הם חייבים לעשות כן, וברצותם ייצרו, ישווקו וייבאו אותו מוצר אף אם איכותו נופלת מהנדרש בתקן. בצד התקן הישראלי - שמא נאמר: מעל לתקן הישראלי - שוכן התקן הישראלי הרשמי. תקן ישראלי רשמי הינו תקן ישראלי ששר התעשיה והמסחר הכריז עליו - באכרזה שפורסמה ברשומות - כתקן ישראלי רשמי. השר מוסמך להכריז כך לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, ואם נשתכנע שהדבר דרוש לשמירה על בריאות הציבור או על בטחונו, או להבטחת רמה נאותה לתוצרת הארץ או לשיפורה או לייעול המשק או להגנת הצרכן - הכל כהוראת סעיף 8(א) לחוק התקנים כהוראתו לעת הרלוונטית לעתירה (על שינוי הנוסח שאירע ביני-לביני נדבר עוד בהמשך). תקן ישראלי רשמי - שלא כתקן ישראלי גרידא - גורר אחריו חובות של-ממש. משהוכרז תקן כתקן ישראלי רשמי לעניינו של מצרך פלוני, מוטל איסור על כל אדם לייצר אותו מצרך, למוכרו, לייבאו, לייצאו או להשתמש בו בכל עבודה שהיא (הוא הדין, בשינויים המחוייבים, לעניינו של תהליך עבודה) אלא אם מתאים המצרך (או תהליך העבודה) לדרישות התקן הרשמי (סעיף 9(א) לחוק התקנים). העובר על איסורים אלה צפוי לעונש ולסנקציות נוספות (סעיף 17 לחוק). ראו עוד: בג"ץ 1934/95 תה ויסוצקי (ישראל) בע"מ נ' שר הבריאות, פ"ד מט(5) 625, 636-635.

            6.         להשלמה נוסיף ונזכיר את המושג של תו תקן. כל המייצר מצרך המתאים לדרישות תקן ישראלי או תקן ישראלי רשמי, רשאי - לפי היתר מאת מכון התקנים - לסמן את המצרך בתו תקן (סעיף 11 לחוק). תו תקן מצהיר על המצרך כמצרך תיקני, ולמותר לומר כי מצרך פלוני הנושא על גופו תו תקן, יעלה ערכו האיכותי בעיני כל רואיו".

3.         הנה כי כן, על-פי סעיף 6 לחוק התקנים קובע מכון התקנים מפרט או כללים טכניים המהווים תקן ישראלי. סעיף 8 לחוק מסמיך את שר התעשיה והמסחר להכריז על תקן מסוים כעל תקן ישראלי רשמי, אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת אחת מן המטרות המפורטות בסעיף 8, שעיקרן שמירה על בריאות הציבור ובטיחותו, הגנה על איכות הסביבה, הספקת מידע המקנה הגנה לצרכן, הבטחת תאימות או חלופיות של מוצרים, ומניעת נזק כלכלי כתוצאה משימוש במצרך. צו התקנים (קביעת תוי-תקן), התשנ"ב-1992, מבחין בין תו-תקן כללי לבין תו-תקן בטיחות: הראשון כולל דרישות של טיב ובטיחות גם יחד, בעוד השני כולל רק דרישות בטיחות.

בענייננו, בתוספת לצו התקנים (איסור ייצור מצרכים), התשמ"ב-1981 (להלן: "צו התקנים") נקבע תו-תקן רשמי למזגני-אוויר לחדרים: ת"י 994 חלק 1 (להלן: "התקן למזגנים"). תקן זה קובע דרישות שונות, הן בעניין הבטיחות והן בעניין האיכות (תפוקות הקור והחום). כותרת התקן היא: "דרישות בטיחות ודרישות פעולה" (נספח ט"ו לבקשה). בנוגע למזגנים, מדובר, איפוא, בתו-תקן כללי, שהוא תו תקן ישראלי רשמי ומחייב.

4.         סעיף 9(א) לחוק התקנים אוסר ייצורו או שיווקו של מצרך שנקבע לו תקן רשמי, אלא אם הוא מתאים לדרישות התקן הרשמי. סעיף 9(ב) לחוק מסמיך את השר הממונה לקבוע בצו כי מצרך שנקבע לו תו תקן רשמי לא ייוצר או ישווק על-ידי יצרן, "אלא אם ניתן לו היתר מאת המכון לסמנו בתו תקן וסימנו בהתאם לתנאי ההיתר". מכוח הוראה זו התקין השר הממונה את צו התקנים (איסור ייצור מצרכים), שבו נקבע בסעיף 2 לגבי המצרכים המפורטים בצו (כולל מזגני אוויר) כדלקמן:

"(א)     לא ירכיב אדם, לא ייצר, לא יחזיק למכירה ולא ימכור מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א' לתוספת, שהמפרט שלו כתקן רשמי, כמפורט בטור ב', אלא אם ניתן לו היתר מהמכון לסמנו בתו-תקן והוא סימנו בהתאם להיתר זה.

(ב)        סעיף קטן (א) לא יחול על מצרך חדש שיצרנו הגיש בקשה למכון לקבלת היתר לסמנו בתו-תקן וחתם עמו על הסכם לכך, וכל עוד לא הוכרע בבקשתו".

"מצרך חדש" מוגדר בסעיף 1 לצו: "דגם חדש של מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א' לתוספת".

5.         סעיף 12(א) לחוק התקנים מסמיך את מכון התקנים לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לתקן או לתקן רשמי, וליתן תעודת בדיקה על כך. סעיף 12א. לחוק מסמיך את המכון, באישור שר המסחר והתעשיה, לקבוע הוראות בדבר חובת בדיקתם של מצרכים לצורך הבטחת התאמתם לתקן רשמי. ככל שמדובר במזגנים, אכן נקבעה חובת בדיקה לפי חוק התקנים, כעולה ממכתב מכון התקנים שצורף כנספח ט' לבקשה. במכתב זה נאמר כי: "על מזגני אוויר חל תקן ישראלי ת"י 994 חלק 1 אשר הוכרז בצו כחובת תו תקן. פירוש הדבר כי מזגני אוויר מחוייבים לא רק לעמוד בדרישות התקן הישראלי החל עליהם, כי אם גם להיות מסומנים בתו תקן". עוד נאמר במכתב זה כי מזגניה של תדיראן נמצאים בפיקוח מכון התקנים הישראלי, כפי שגם מצהיר סמנכ"ל הפיתוח של תדיראן, אורי אדר, בסעיף 3 לתצהירו (להלן: " אדר").

מן האמור לעיל עולה, כי קיים איסור בישראל על ייצור מזגני אוויר ושיווקם, כל עוד לא אישר המכון את התאמתם לדרישת התקן הישראלי הרשמי שפורסם לגבי מזגנים. אישור התאמה זה ניתן בעקבות בדיקה במכון, שהיא הליך חובה לגבי מזגנים. כמו-כן, קיים איסור על ייצור מזגני אוויר ושיווקם, אלא אם כן סומנו בתו-תקן. סימון שכזה מצריך היתר מן המכון, אשר ניתן בעקבות בדיקת ההתאמה של המוצר לדרישות התקן הכללי. החריג לאיסור האמור, הוא המקרה שבו מדובר ב"מצרך חדש", שהוגשה בקשה למכון לקבלת היתר לסמנו בתו-תקן, והיצרן חתם עם המכון על הסכם בעניין זה, כל עוד לא הוכרע בבקשתו. 

6.         סעיף 11(ב) לחוק התקנים קובע כי: "כל המייצר מצרך המתאים לדרישות תקן או תקן רשמי, הכל לפי המקרה, רשאי, לפי היתר מאת המכון, לסמן את המצרך בתו-תקן...". סעיף 11(ג) לחוק אוסר על סימון שכזה בהעדר היתר מהמכון. סעיף 13(א)(3) אוסר "לתאר מצרך, בכתב או בעל פה או בכל דרך שהיא, תיאור העלול לעורר את הרושם שניתן היתר לסמנו בתו תקן", כאשר לא ניתן היתר שכזה לפי סעיף 11 לחוק.

7.         המבקש רכש לביתו ביום 7.5.04 מזגן של המשיבה מדגם TGL-35H חד-פאזי (נספח ג' לתצהירו). על פי תצהירו הוא רכש את המזגן לאחר שנתקל בפרסומת בעיתון אודות מזגני תדיראן " Carrier " (שהוא הדגם שרכש). בפרסום של תדיראן נאמר, בין היתר, כי: "מזגני תדיראן Carrier הם בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי...". בהסתמך על פרסום זה רכש המבקש את המזגן (נספח א' לבקשה). בטרם רכש את המזגן פנה המבקש לחנות למוצרי חשמל שם רכש את המזגן, וקיבל לידיו קטלוג של תדיראן, שגם בו נאמר כי מזגני תדיראן Carrier הם בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי (ראה נספח ב' לבקשה, ועמ' 5 לעדות המבקש). המבקש הדגיש בעדותו כי היה חשוב לו שלמזגן יהיה תו-תקן, ולו ידע כי אין הדבר כך - לא היה רוכש אותו (עמ'    6). אין סיבה לפקפק בהצהרתו זו של המבקש, שכן עובדה היא שהוא פנה לתדיראן מיד כאשר הבחין שהמזגן איננו נושא מדבקה של תו-תקן (עמ' 4, 6 לעדותו).

8.         כאשר הותקן המזגן בביתו של המבקש, הוא הבחין כי על גבי המזגן אין מופיע הסימן המוכר של תו תקן (מעין משולש בו מופיעה בגדול האות ת' שבתוכה האות י' בצירוף הכיתוב "תו תקן"). המבקש התקשר לתדיראן, ונאמר לו כי מדבקה צהובה המודבקת על המזגן מהווה אישור לקיומו של תו תקן (עמ' 4 לעדותו). אך מדבקה זו כוללת מידע על צריכת האנרגיה של המזגן - הא ותו לא (צילומה צורף כנספח ד' לתצהירו). לפיכך פנה המבקש בכתב לתדיראן ביום 1.8.04, ודרש לדעת האם המזגן שקנה קיבל תו תקן של מכון התקנים הישראלי (נספח ה' לתצהיר). תדיראן השיבה למבקש ביום 25.8.04 לאמור:

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ