אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> אילת גייטפורט נגה (1982) בע"מ נ' א. בקר (יבוא ושיווק) בע"מ ואח'

אילת גייטפורט נגה (1982) בע"מ נ' א. בקר (יבוא ושיווק) בע"מ ואח'

תאריך פרסום : 11/05/2012 | גרסת הדפסה
תא"ק
בית משפט השלום הרצליה
47768-11-11
07/05/2012
בפני השופט:
לימור ביבי-ממן

- נגד -
התובע:

הנתבע:
1. א. בקר (יבוא ושיווק) בע"מ
2. אמיר-טוביה בקר
3. צפריר בקר

החלטה

בפני בקשה למתן רשות להתגונן.

1. המשיבה הינה חברה אשר עוסקת, בהתאם לנטען במסגרת כתב התביעה ,במתן שירותי עמילות מכס, מתן אשראי ומימון, מתן שירותי אחסנת סחורות, הובלות ושילוח בינלאומי.

2. לטענת המשיבה, היא סיפקה למבקשת 1 שירותים כאמור בסך כולל של 215,132 ₪ אשר בגינם נמסרו לה המחאות מעותדות, משוכות על ידי המבקשת 1, בסך של 200,000 ₪. אין חולק כי חלק מהמחאות אשר מועד פרעונן הגיע, הופקדו וחוללו מפאת העדר כיסוי . עוד אין חולק כי לא הגיע מועד פרעונן של כלל ההמחאות אשר האחרונה בהן משוכה ליום 26/5/13.

3.המבקש 2 שהוא בעליה של המבקשת 1, המבקשת 4 – אשתו והמבקש 3 – חתמו כלפי המשיבה על ערבות לכל חוב של החברה.

4.לטענת המשיבה, נוכח חילול אחד השיקים, היא זכאית, בהתאם להסכם בינה לבין המבקשת 1, להעמיד את מלוא סכום השיקים לפרעון מיידי ומשכך, יש לחייב את המבקשים ביחד ולחוד בתשלום החוב בהתאם לסכום השיקים הנקוב.

5.במסגרת הבקשה למתן רשות להתגונן טענו המבקשים תחילה כי עתרו למסמכים שונים מאת המשיבה ובכלל זה מסמכים הנוגעים להתחשבנות השוטפת בין הצדדים כפי שהיא באה לידי ביטוי בכרטסות המבקשת ואולם, דרישתם להצגת מסמכים כאמור לא נענתה על ידי המשיבה. לטענתם , לאורך השנים גבתה מהם המשיבה ריבית בשיעורים גבוהים העולים על השיעורים המותרים בחוק וכן, נקטה ברמייה עת ניכתה שיקים . המבקשים הציגו במסגרת בקשת רשות להתגונן דוגמא לנושא ברם, לטענתם הואיל ולא היו להם כלל המסמכים הנדרשים הרי שלא יכלו לפרט ולבסס טענותיהם בנושא זה. לטענת המבקשים , בנסיבות אלו יש ליתן להם רשות להתגונן וזאת, בהתבסס על פסק הדין אשר ניתן בע"א 688/89, הילולים (אריזה ושווק) בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד, פ"ד מה(3), 188)

המבקשים מוסיפים וטוענים – לחילופין ובהשלמה כי הואיל והמשיבה הצהירה על עצמה כמי שעיסוקה (הגם שלא המרכזי) הינו במתן אשראי , הרי שחל על מסמך הערבות עליו חתמו המבקשים 3 ו – 4 הוראות פרק ב' לחוק הערבות ומשכך, הואיל ולא נקוב בחוזה הערבות סכום קצוב הרי שהמבקשים 3 ו -4 מופטרים מחבותם.

6. במסגרת דיון אשר התקיים בפני נחקר המצהיר מטעם המבקשים והצדדים סיכמו טענותיהם.

לאחר בחינת טענות הצדדים הנני סבורה כי בנסיבות בפני יש ליתן למבקשים רשות להתגונן בפני התביעה וזאת, בגין העילות כפי שהועלו על ידם ומפאת נימוקים כפי שיפורטו להלן.

7.ראשית לענין גילוי המסמכים

לטענת המבקשים המשיבה לא הציגה בפניהם מסמכים ובכלל זה את ספרי החשבונות שלה המבססים את חוב המבקשת 1 כלפיה ומשכך, יש ליתן הם רשות להתגונן. לטענת המבקשים מחדלה זה של המבקשת מהווה עילה – בפני עצמו- למתן רשות להתגונן. המשיבה מנגד טוענת כי אין היא נדרשת להצגת ספרי החשבונות הואיל והתביעה מבוססת על שיקים אשר נמשכו על ידי המבקשת 1. לענין זה, לטענת המשיבה הואיל ובמסגרת סעיף 7 להסכם בין הצדדים נקבע מפורשות כי במקרה של חילול שיק אשר נמסר לפירעון יעמוד מלוא סכום השיקים המעותדים לפירעון מיידי, הרי שדי בצירוף השיקים בכדי לבסס את סכום החוב של המבקשים כלפי המשיבה ומשכך, לא חלה עליה החובה גם לצירוף או להצגה של ספרי החשבונות.

הנני סבורה כי דין טענתם של המבקשים בהקשר זה להתקבל.

כך, במסגרת סעיף 3 להסכם בין הצדדים נקבע כי ספרי החשבונות של המשיבה יהיו נאמנים על הלקוח ויחשבו כנכונים בכל הנוגע לתוכנם. אין חולק כי ספרי החשבונות לא שימשו בסיס לתביעה ואף לא הוצגו במסגרת גילוי מסמכים. הנני סבורה כי בתשובתה לטענם של המבקשים מערבת המשיבה בין שניים ומשכך שוגה. כך- במישור היחסים בינה לבין המבקשת 1 – לו עילת התביעה היתה שטרית – דהיינו תביעה מכוחם של השיקים (בהבדל מתביעה המבוססת על השיקים ) הרי שסעיף 7 האמור להסכם בין הצדדים יש בו בכדי להקים למשיבה זכות תביעה שטרית גם מקום בו טרם חוללו יתרת השיקים וכן, טרם הגיע מועד פרעונם.

אולם, אין ללמוד מן האמור כי ברמת הצגת הראיות – בתביעה שאינה שטרית אלא לשם גבית יתרת החוב של המבקשת 1 כלפי המשיבה , תביעה במסגרתה נתבעים גם המבקשים מכח שטר הערבות ולא מכח השיקים - די בהצגת השיקים על מנת ללמוד על קיומו של חוב בשיעור האמור שכן, ההסכם בין הצדדים קובע בנושא זה כי הוכחת לקיומו של חוב יש ללמוד מתוך ספרי החשבונות של החברה.

נוכח האמור הרי שלפחות בכל הנוגע למבקשים 2-4, בהחלט קיימת טענת הגנה הנובעת מכך, שספרי החשבונות של המשיבה לא הוצגו על מנת לתמוך בסכום החוב של המבקשת 1 כלפי המשיבה.

8.יתרה מכך, מחדלה של המשיבה מהצגת מסמכים במקרה זה יש בו כשלעצמו בכדי להוות בסיס למתן רשות להתגונן בפני התביעה. במקרה בפני, הועלו על ידי המבקשים עילות בדבר מרמה וקיזוז – לטענת המבקשים, עילות אלו לא יכלו המבקשים לפרט כפועל יוצא ממחדלה של המשיבה להציג להם מסמכים כפי שנדרשו על ידם. הנני סבורה שדרישת לקוח ובמיוחד ערב לקבלת מסמכים המבססים את החוב ואת ההתחשבנות בין הצדדים , במיוחד במקום בו ההסכם בין הצדדים קובע כי מסמכים אלו ,אשר הם בחזקתה של המשיבה , ישמשו ראייה לכאורה לחוב, היא לגיטימית ויתרה מכך, סירוב המשיבה להצגת מסמכים כאמור יכול שיהיה בו בכדי ללמד על חוסר תום לב. נוכח האמור ולאור הקשר של המסמכים האמורים לטענות המועלות על ידי המבקשים הרי שהנני סבורה כי המסמכים האמורים רלוונטיים להגנת המבקשים ומחדלה של המשיבה מהצגתם יש בו בכדי להוות עילה למתן רשות להתגונן למבקשים. (ראה - ע"א 620/06 חברת טימאט קאופמן סילבר נ' אטלי [פורסם בנבו] (2008); בש"א (מחוזי תל אביב-יפו) 19326/07, ת"א 1966/07 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' ברק יהלומים בע"מ [פורסם בנבו] (2008), ע"א 688/89 הילולים (אריזה ושווק) בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד, פ"ד מה (3) 188 (1991) רע"א 3545/90 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' אפ.אר. למימון והשקעות בע"מ 8.11.1990)). 

9.זאת ועוד, משהמשיבה עצמה, במסגרת סעיף 1 לכתב התביעה אשר הוגש על ידה הצהירה על עצמה כמי שמתעסקת במתן אשראי ,הרי שלמבקשים 3-4 , קיימת טענת הגנה נוספת הראויה להתברר , נוכח העדר סכום קצוב במסגרת כתב הערבות עליו חתמו וזאת, בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק הערבות.

10.אשר על כן, ניתנת למבקשים רשות להתגונן בגין התביעה. התצהיר אשר הוגש במסגרת הבקשה להתגונן יהווה כתב הגנה. אציין כי נוכח מחדלה של המשיבה מגילוי מסמכים, יוכלו המבקשים לעתור לתיקון כתב ההגנה לאחר הצגת מסמכים כאמור. הוצאות בקשה זו יובאו לידי ביטויים בסיום ההליך.

11.התיק נקבע לקדם משפט ביום 30/10/12 שעה 10:30.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ