אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות המדינה (גמלאות) (תשלומים לענין סעיף 11(4) לחוק), תשל"ו-1976

תקנות שירות המדינה (גמלאות) (תשלומים לענין סעיף 11(4) לחוק), תשל"ו-1976

תקנות שירות המדינה (גמלאות) (תשלומים לענין סעיף 11(4) לחוק), תשל"ו-1976 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11(4) ו-109 לחוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש"ל-1970, ובהמלצת ועדת השירות, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"משכורת" - משכורת יסודית לרבות התוספות הקבועות;
"תקופת העדר" - תקופה שאין מביאים אותה בחשבון תקופת השירות.
2. הגשת בקשה
עובד המבקש לרכוש זכות גימלה בעד תקופת העדר בהתאם לסעיף 11(4) לחוק (להלן - המבקש) יגיש בקשה לנציב השירות באמצעות הנהלת משרדו, לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת תקופת ההעדר; באישור נציב השירות, או מי שהסמיך לכך, מותר לקבל בקשה שהוגשה לאחר המועד האמור, אם שוכנע מטעמים סבירים כי מן הצדק לעשות כן.
3. התשלום
הודיע נציב השירות על הסכמתו לבקשה, חייב המבקש בתשלום כדלקמן, במועד ובאופן שיורה החשב הכללי:
(1) אם הוגשה הבקשה תוך שלושה חדשים מתחילת תקופת ההעדר - 18.5% מהמשכורות שהיו מגיעות לו אילולא נעדר מעבודתו;
(2) אם הוגשה הבקשה לאחר שלושה חדשים מתחילת תקופת ההעדר -
(א) בעד התקופה שלפני הגשת הבקשה - 18.5% מן המשכורת המגיעה ביום הגשתה בעד תקופת ההעדר, לעובד שדרגתו כדרגה שהיתה בתקופה האמורה;
(ב) בעד התקופה שלאחר הגשת הבקשה - 18.5% מן המשכורות שהיו מגיעות לעובד אילולא נעדר מעבודתו.
4. איחור בתשלום
מבקש שלא ישלם את התשלומים שהוא חייב בהם לפי תקנות אלה, כולם או מקצתם, יחושבו התשלומים האמורים שלא שולמו, לפי המשכורת המגיעה ביום התשלום בפועל, לעובד שדרגתו כדרגה שהיתה למבקש בתקופת העדרו.
5. ביטול
תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תשלומים לענין סעיף 13(4) לחוק), תשי"ז-1956 (להלן - התקנות הפוקעות) - בטלות.
6. הוראות מעבר
תקנות אלה יחולו גם על מי שיבקש לרכוש זכות גימלה בעד תקופת העדר שחלה לפני תחילתן, אולם מי שהגיש בקשה לרכישת זכות גימלה לפני תחילתן ונציב השירות הודיע לו על הסכמתו לבקשה והוא משלם את התשלומים שהוא חייב בהם - יחולו עליו התקנות הפוקעות.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ו, 2412.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ