אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים-מתנדבים), התשמ"ו-1986

תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים-מתנדבים), התשמ"ו-1986

תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים-מתנדבים), התשמ"ו-1986 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-35 לחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המפקח" - מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף 22 לחוק;
"רשות כבאות" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק;
"מפקח שירותי הכבאות" - מפקח יחידה או יחידות כבאים, לפי התקן שקבע שר הפנים לרשות הכבאות;
"יושב ראש רשות הכבאות" - יושב ראש מועצת האיגוד ברשות הכבאות שהיא איגוד ערים, ויושב ראש ועדת הכבאות ברשות כבאות שהיא רשות מקומית.
2. קביעת תקן
הדרגות והתקן של יחידות כבאים מתנדבים בכל רשויות הכבאות ייקבעו בהתאם לתקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים), התשל"ו-1976, בשינויים המחוייבים.
3. דרישות לקבלת מינוי
לא יתנה אדם להיות כבאי-מתנדב אלא אם כן הוא ממלא אחר דרישות אלה:
(1) מלאו לו 15 שנים;
(2) לא נפסל משירות צבאי;
(3) הציג תעודה רפואית שמצב בריאותו תקין;
(4) נתקבל לגביו מאת משטרת ישראל אישור על העדר הרשעות במרשם הפלילי;
(5) חתם על הצהרה לפי הטופס שבתוספת.
4. כתב הסכמה מהורים
על אף האמור בתקנה 3, לא יתקבל אדם שגילו מ-15 שנים עד 18 שנים להיות כבאי -מתנדב אלא אם כן הציג כתב הסכמה מאת הוריו, או מאת אפוטרופסו.
5. ועדת בוחנים
מי שהגיש מועמדותו להיות כבאי-מתנדב ייבחן על-ידי ועדת בוחנים שתהיה מורכבת ממפקד שירותי הכבאות, או נציגו, ושני בוחנים נוספים שיקבע.
6. אישור היושב ראש
ועדת הבוחנים לפי תקנה 5 תעביר המלצתה לקבלת מתנדב לאישור יושב ראש רשות הכבאות; קיבל היושב ראש את המלצת הועדה - ימנה את המועמד לתפקיד כבאי-מתנדב.
7. זכויות וחובות מתנדבים
המפקח יקבע את תנאי ההעסקה והתפקידים שבהם יועסקו כבאים-מתנדבים לדרגותיהם.
8. הפסקת שירות מתנדב
יושב ראש רשות הכבאות, בהמלצת מפקד שירותי הכבאות, רשאי להפסיק שירותו של כבאי-מתנדב בהודעה בכתב של 48 שעות מראש, ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.
9. תקופת השירות
(א) כבאי מתנדב רשאי להפסיק שירותו בהודעה בכתב למפקד שירותי הכבאות ארבעה-עשר ימים מראש.
(ב) כבאי מתנדב מגיל 15 ישרת עד לגיוסו לצה"ל, אם לא הודיע על הפסקת שירותיו לפי תקנת משנה (א).
תוספת2
תקנה 3(5)
הצהרת התנדבות
אני הח"מ מצהיר בזה כי ברצוני להתנדב לתפקיד "כבאי-מתנדב" בהתאם לתקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים מתנדבים), התשמ"ו-1986
שם מס' ת"ז
מען בישראל
מען קבוע
תאריך לידה
שירת בצה"ל כן/לא (אם לא, ציין את הסיבה).
חתימה
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 949.
2 נוסח הטופס שבתוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ