אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שיפוט המשמעת (משפט חוזר) (סדרי דין), תשל"ב-1971

תקנות שיפוט המשמעת (משפט חוזר) (סדרי דין), תשל"ב-1971

תקנות שיפוט המשמעת (משפט חוזר) (סדרי דין), תשל"ב-1971 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר), תשכ"א-1961 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
(תיקון: תשס"ה)
1. הגדרות
בתקנות אלה, "בקשה" - בקשה למשפט חוזר לפי סעיף 3 לחוק.
2. בקשת הנידון (תיקון: תשס"ה)
(א) בקשת הנידון תוגש לרשות המאשרת בצירוף החלטה במשפט המשמעת שעליו מוגשת הבקשה; העתק הבקשה יומצא ליועץ המשפטי לממשלה.
(ב) המדינה תהיה המשיבה בבקשה.
(ג) היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, שהוא פרקליט המדינה או פרקליט מפרקליטות המדינה בדרגת מנהל מחלקה לפחות, יגיש תגובה לבקשה בתוך תשעים ימים מיום המצאתה; בתגובתו יציין את עמדתו בדבר קיומה או אי קיומה של אחת העילות האמורות בסעיף 2 לחוק, והוא יצרף אליה את המסמכים שעליהם הוא מסתמך בתגובתו; העתקים של התגובה ושל המסמכים האמורים יישלחו אל הנידון.
3. בקשות היועץ המשפטי ורשות המשמעת
(א) בבקשת היועץ המשפטי לממשלה או רשות המשמעת יפורשו הטענות המנומקות בדבר קיום אחת העילות האמורות בסעיף 2 לחוק, והיא תוגש לרשות המאשרת בצירוף ההחלטה במשפט המשמעת והמסמכים שעליהם מסתמכים בטענות האמורות.
(ב) העתק הבקשה על כל מצורפיה יישלחו מאת היועץ המשפטי לממשלה אל הנידון ואל רשות המשמעת, והעתק הבקשה על כל מצורפיה המוגשת על ידי רשות המשמעת תישלח אל הנידון ואל היועץ המשפטי לממשלה; לא היה מקומו של הנידון ידוע, יודיעו היועץ המשפטי לממשלה או רשות המשמעת, לפי הענין, לרשות המאשרת, שהעתק לא נמסר לנידון.
4. מועד הגשת הבקשה
(א) בקשה תוגש תוך תשעים יום מן היום שבו נודע למבקש על קיום אחת העילות האמורות בסעיף 2 לחוק.
(ב) היתה הרשות המאשרת סבורה, כי איחור בהגשת הבקשה נגרם שלא באשמתו או ברשלנותו של המבקש, רשאית היא להיזקק לבקשה אף אם הוגשה לאחר תום המועד האמור בתקנת-משנה (א).
5. דיון בבקשה
הדיון בבקשה יהיה ללא שמיעת טענות בעל-פה, זולת אם הרשות המאשרת הורתה על דרך אחרת לענין בקשה פלונית.
6. פרטים נוספים (תיקון: תשס"ה)
הרשות המאשרת, בדונה בבקשה, רשאית לצוות על היועץ המשפטי לממשלה או על בא כוחו כאמור בתקנה 2(ג), לפי הענין או על רשות המשמעת, לפי הענין, להגיש לה במועד שקבעה לכך, פרטים נוספים ומפורשים יותר לטענה שבבקשה או לטענה שבחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, הכל לפי הענין.
7. החלטה
החלטת הרשות המאשרת בבקשה תימסר לנידון, ליועץ המשפטי לממשלה ולרשות המשמעת בכתב, זולת אם הורתה הרשות המאשרת על דרך אחרת.
8. סופיות
סירבה הרשות המאשרת להורות על משפט חוזר, לא תוגש בקשה נוספת או אחרת בשל עילה ששימשה יסוד לבקשה שסירבו לה.
9. סדרי הדין במשפט חוזר
במשפט חוזר תדון רשות המשמעת כאילו הנידון הובא בפניה בראשונה וכאילו לא נידון עוד במשפט משמעת.
10. סטיה מדיני ראיות
רשאית רשות המשמעת במשפט חוזר לקבל כראיה עדות שהועדה ונרשמה בפני רשות המשמעת במשפט הראשון, אם הוכח להנחת דעתה שאי-אפשר להביא את העד שהעיד אותה עדות, או אם היא סבורה שמחמת הזמן שחלף נשתכחו מן העד פרטים שמסר במשפט הראשון.
______________________________
1 ק"ת תשל"ב, 190; תשס"ה, 748.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ