אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רשות הדואר (ריבית פיגורים והפרשי הצמדה), התשנ"ב-1992

תקנות רשות הדואר (ריבית פיגורים והפרשי הצמדה), התשנ"ב-1992

תקנות רשות הדואר (ריבית פיגורים והפרשי הצמדה), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(ה) ו-126 לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן - החוק), באישור שר האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הרשות" - כמשמעותה בחוק;
"החוב" - תשלום המגיע לרשות בעד שירות שנתנה ואשר לא שולם במועד שנקבע לכך;
"הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום החוב, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד לתשלום הסכום האמור עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומו, ואם הוא משתלם בשיעורים - לפני תשלום כל שיעור;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת מפעם לפעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"ריבית פיגורים" - ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שפורסמה ברשומות לאחרונה לפני תשלומו של סכום החוב;
"ריבית דריבית" - ריבית פיגורים שנצברה בכל שלושים ימים על סכום החוב בצירוף ריבית פיגורים;
"ריבית צמודה" - ריבית על סכום החוב לאחר שנוספו עליו הפרשי הצמדה.
2. תשלומי פיגורים
על החוב יווספו -
(1) אם חלפו עד שנים-עשר חדשים מן המועד לתשלום החוב עד מועד פרעונו בפועל - הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור של 4% לשנה על סכום החוב או ריבית פיגורים בחישוב של ריבית דריבית, יחסית למספר הימים שבפיגור, לפי הגבוה שביניהם;
(2) אם חלפו למעלה משנים-עשר חדשים מן המועד האמור - הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור של 6% לשנה על סכום החוב או ריבית פיגורים בחישוב של ריבית דריבית, יחסית למספר הימים שבפיגור, לפי הגבוה שביניהם.
3. הוצאות גבייה
(א) בנוסף לתשלומי הפיגורים שלפי תקנה 2, יווספו על החוב הוצאות גבייה בסכום של עשרה שקלים חדשים.
(ב) התברר ביום פרסומו של מדד כלשהו כי המדד החדש עלה בשיעור של עשרה אחוזים או יותר לעומת המדד היסודי (להלן - היום הקובע) ישתנו הוצאות הגבייה בשיעור עליית המדד כאמור, החל ביום שקבע המנהל הכללי של משרד התקשורת בהודעה ברשומות.
(ג) בתקנה זו -
"המדד החדש" - המדד שפורסם ביום הקובע;
"המדד היסודי" - לענין ההעלאה הראשונה של הוצאות הגבייה - המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1990, ולענין כל העלאה שלאחריה - המדד שפורסם ביום הקובע הקודם.
4. עיגול סכומים
סכום החוב בצירוף הפרשי הצמדה וריבית צמודה או ריבית פיגורים וכן הוצאות הגבייה יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
5. הכללת תשלומי פיגורים והוצאות גבייה בחשבון
הרשות רשאית לכלול בחשבונות שהיא שולחת למקבלי שירותיה את סכום הפרשי ההצמדה והריבית הצמודה או ריבית הפיגורים, בצירוף הוצאות הגבייה שהם חייבים בתשלומם לפי חשבונות קדומים.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 1337.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ