אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רישוי שירותי תעופה (רשיונות להפעלת כלי-טיס והשכרתם), תשכ"ד-1963

תקנות רישוי שירותי תעופה (רשיונות להפעלת כלי-טיס והשכרתם), תשכ"ד-1963

תקנות רישוי שירותי תעופה (רשיונות להפעלת כלי-טיס והשכרתם), תשכ"ד-1963 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4 ו-23 לחוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג-1963, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ז, תשנ"ב)
בתקנות אלה -
"השר" - שר התחבורה;
"המנהל" - ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
"רשיון" - רשיון-הפעלה או רשיון-השכרה;
"רשיון-הפעלה" - רשיון להפעלת כלי-טיס כאמור בסעיף 2(א) לחוק;
"רשיון-השכרה" - רשיון להשכרת כלי-טיס כאמור בסעיף 2(ב) לחוק.
2. בקשה לרשיון וחידושו (תיקון: תשנ"ב)
(א) בקשה לרשיון או לחידושו תוגש למנהל בטופס אשר יכיל -
(1) שמו המלא, מענו ואזרחותו או נתינותו של המבקש; אם המבקש הוא תאגיד, יצורפו לבקשה העתקים של תזכיר ההתאגדות ותקנות ההתאגדות;
(2) הוכחה, להנחת-דעתו של השר, שלרשות המבקש הון מספיק למימון המפעל;
(2א) הוכחה כי ביד המבקש הרשאה שניתנה לו מאת רשות שדות התעופה או מאת מפעיל מנחת לתת את השירותים הכלולים בבקשת הרשיון בשדה התעופה או במנחת, לפי הענין.
(3) פרטים בדבר המבצעים המוצעים ובדבר המנגנון העומד לרשות המבקש או שבדעתו להקימו לשם ביצוע אותם המבצעים;
(4) מספר כלי הטיס לסוגיהם, המנועים לסוגיהם וכמות ציוד העזר שהמבקש רוצה להשתמש בהם לצורך מבצעיו;
(5) פרטים בדבר חלקי-חילוף שברשות המבקש ואפשרויותיו לביצוע תיקונים, בדק ושירותים;
(6) פרטים בדבר הכשרתם ונסיונם של המועסקים על-ידי מבקש הרשיון בהפעלת כלי הטיס, בבדקם ובמתן שירותים להם;
(7) פרטים בדבר קווי-תעופה, תדירות השירותים ולוח הזמנים של המבצעים המוצעים;
(8) התנאים בהם יוצעו השירותים ותעריפי דמי הנסיעה, דמי-הובלה ותשלומים אחרים שיידרשו.
(ב) השר רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שצויינו בתקנת משנה (א).
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) מבקש רשיון, שאינו תושב ישראל או תאגיד רשום בישראל, אינו חייב להמציא פרטים בדבר כלי-טיס שהוא משתמש בהם במבצעים המבוצעים בשלמותם מחוץ לישראל או בדבר המועסקים על ידיו אך ורק מחוץ לישראל.
(ד) השר רשאי לפטור מבקש חידוש רשיון מהוראות תקנת משנה (א), כולן או מקצתן.
3. מתן רשיון
רשיון יינתן על-ידי השר בטופס ובתנאים שהוא יורה עליהם.
4. תוקף הרשיון
(א) תקפו של רשיון יהיה לתקופה שתיקבע בו על-ידי השר.
(ב) הוגשה בקשה לחידוש רשיון לא יאוחר משלושה חדשים לפני פקיעת תקפו, יעמוד הרשיון בתקפו עד התאריך בו יודיע השר לבעל הרשיון או החלטתו בדבר חידוש הרשיון.
5. החזקת רשיון
מפעיל יחזיק את הרשיון במקום עסקו במקום הנראה לעין.
6. (בוטלה) (תיקון תשמ"א)
7. ביטול
תקנות הטיס (רשיונות לשימוש בכלי-טיס בשירותי-תעופה), תשט"ו-1956 - בטלות.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ד, 469; תשכ"ז; 2978; תשל"ב, 1372; תשל"ז, 17; תשמ"א 916; תשנ"ב, 1153.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ