אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ערבות למשכנתאות, תשט"ו-1955

תקנות ערבות למשכנתאות, תשט"ו-1955

תקנות ערבות למשכנתאות, תשט"ו-1955 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק ערבות למשכנתאות תשי"ב-1952, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"השר" - שר האוצר או מי ששר האוצר העביר אליו את סמכויותיו על פי סעיף 16 לחוק;
"נכס" - הבית אשר למימון בנייתו ניתן המילווה והמגרש שעליו נבנה הבית;
"מלווה" - מי שאושר על ידי השר כמלווה מורשה;
"מילווה" - מילווה למימון בניית בתים שניתן במשכנתה ראויה לפי החוק.
2. בקשה למתן ערבות
(א) הרוצה שתינתן ערבות למילווה יגיש לשר בקשה בכתב חתומה בידו בטופס שבתוספת.
(ב) לגבי כל מילווה תוגש בקשה נפרדת.
3. פרטי הבקשה (תיקון: תשט"ז)
לבקשה יצורף העתק שטר המשכנתה שניתנה להבטחת פרעון המילווה.
4. תנאי משכנתה
(א) המשכנתה תכלול, בין השאר, תנאים אלה:
(1) ביטוח הנכס הממושכן בערכו המלא נגד אש והסבת פוליסת הביטוח לטובת המלווה;
(2) החזקת הנכס הממושכן על ידי הלווה במצב תקין;
(3) תשלום חוב המשכנתה במועדו ובהתאם לתנאי המשכנתה;
(4) התחייבות הלווה והמלווה לא לשנות את תנאי המילווה ואת תנאי המשכנתה ללא הסכמת השר מראש ובכתב;
(5) התחייבות הלווה לא לשנות את תנאי החכירה הממושכנת ללא הסכמת המלווה מראש ובכתב ולהמציא למלווה, לפי דרישתו, כל הסכם לחכירת הנכס הממושכן;
(6) התחייבות הלווה לא לשעבד ולא להעביר את הנכס הממושכן או כל זכות בו ללא הסכמת המלווה מראש ובכתב;
(7) שימוש ב-80% לפחות משטח רצפת הנכס הממושכן למטרת-מגורים בלבד במשך תקופת קיום הערבות.
(ב) המלווה יודיע בכתב לשר לפחות עשרה ימים למפרע על כל שינוי או מעשה שבכוונת הלווה לעשות בהסכמת המלווה בהתאם למפורט בפיסקאות (5) ו -(6) לתקנת-משנה (א).
5. הודעה על פיגורים והוצאה לפועל
(א) המלווה יודיע בכתב לשר על כל פיגור בתשלומי הלווה לפי תנאי המשכנתה, כל אימת שהפיגור יגיע לסכום השווה לשלושה רבעים מסך כל התשלומים השוטפים המגיעים מהלווה לשנה אחת, תוך ארבעה-עשר יום מיום הפיגור.
(ב) המלווה יודיע בכתב לשר לפחות שבוע למפרע על כוונתו להגיש בקשה למכירת הנכסים הממושכנים לשם גביית חוב המשכנתה.
6. הוצאה לפועל
(א) במקרה של פיגור כאמור בתקנה 5(א), יהא השר רשאי להורות למלווה שינקוט בפעולות הוצאה לפועל לשם גביית חוב המשכנתה והמלווה יפעל בהתאם לכך.
(ב) השר רשאי להורות למלווה שידחה את פעולות ההוצאה לפועל או יפסיקן, ובלבד שהדחיה או ההפסקה לא יהיו לתקופה של למעלה מששה חדשים רצופים.
7. דין וחשבון
במשך חודש ינואר בכל שנה יגיש המלווה לשר דין-וחשבון על השנה החולפת, ובו יפרט את המשכנתאות שנרשמו לזכותו לצורך החוק במשרד ספרי האחוזה ואת מצב התשלומים על חשבון המשכנתאות כאמור.
תוספת2
_________________________________
1 ק"ת תשט"ו, 1270; תשט"ז, 219.
2 נוסח הטופס שבתוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ