אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות עידוד התעשיה (מסים) (הנסיבות שבהן ימשיכו לראות כחברה תעשייתית - גיוס כספים בבורסה), התשמ"ב-1982

תקנות עידוד התעשיה (מסים) (הנסיבות שבהן ימשיכו לראות כחברה תעשייתית - גיוס כספים בבורסה), התשמ"ב-1982

תקנות עידוד התעשיה (מסים) (הנסיבות שבהן ימשיכו לראות כחברה תעשייתית - גיוס כספים בבורסה), התשמ"ב-1982 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 52 לחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ד)
בתקנות אלה -
"בורסה" -
(1) בישראל -
בורסה לניירות ערך שאושרה לענין חוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961;
(2) בחוץ לארץ -
(א) בורסה לניירות ערך שאושרה באחת הארצות המנויות בתוספת הראשונה להיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978;
(ב) מסחר מעל הדלפק בארצות הברית של אמריקה בנייר ערך המופיע ברשימה שמפרסם ארגון הסוחרים בניירות ערך בארצות הברית של אמריקה ((NASDAQ,
"הנפקת מניות" - הנפקה בבורסה של מניות או זכויות למניות, על ידי חברה תעשייתית, למען קידומו או פיתוחו של המפעל התעשייתי שבבעלותה;
"השקעה" -
(1) בשנת המס שבה נעשתה הנפקת מניות -
(א) כשהתמורה שנתקבלה בשל ההנפקה קטנה מסכום בשקלים השווה לשלושה מיליון דולר של ארצות הברית - סכומים שהשקיעה החברה התעשייתית מכספי התקבולים של ההנפקה באחד בלבד מסוגי ההשקעה שלהלן:
בפקדון במטבע ישראלי, או במטבע חוץ או באיגרות חוב של מדינת ישראל אם נתקיימו כל אלה:
(1) ההשקעה נעשתה מיד בסמוך לקבלת התקבולים;
(2) ההשקעה כולה היא בפקדון אחד;
(3) לא נעשתה בהשקעה כל פעולה כל עוד היתה בפקדון, למעט משיכות מהפקדון;
(ב) כשהתמורה שנתקבלה בשל ההנפקה היא סכום בשקלים השווה לשלושה מיליון דולר של ארה"ב או יותר - סכומים שהשקיעה החברה התעשייתית מכספי התקבולים של ההנפקה באחד או יותר מסוגי ההשקעה כאמור בפסקה (א), ובתנאי שנתקיים כל האמור בפסקאות משנה (1) ו-(3) שבפסקה (א).
(2) בשנת המס שלאחר שנת ההנפקה - ההשקעה כאמור בפסקה (1)(א) או (1)(ב), לפי הענין בתוספת הרווחים עליה כפי שהיו בפקדון ביום תחילתה של שנת המס; או תחילתה של תקופת השומה המיוחדת, לפי הענין.
לענין הגדרה זו, "קרן נאמנות" - קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961, שעל פי התשקיף שהוציאה לציבור שהתחייבה להשקיע לפחות 75% מנכסיה באיגרות חוב של מדינת ישראל ומילאה את התחייבותה האמורה;
"פקדון" - פקדון אחד שהוא על שם החברה התעשייתית, הכולל את ההשקעה והרווחים עליה בלבד והמוחזק בידי סוחר מוסמך כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, בידי חבר הבורסה לניירות ערך בישראל או בידי החשב הכללי במשרד האוצר; ובלבד שתוך 30 ימים מיום פיתחתו תימסר על כך הודעה לפקיד השומה שאצלו מתנהל תיק החברה, ובה יפורטו גם מועד קבלת כספי התקבולים של ההנפקה, יום פתיחת הפקדון, מספר הפקדון ומקום החזקתו, סוג ההשקעה וסכום התקבולים שהושקעו בה.
2. הנסיבות שבהן ימשיכו לראות חברה כחברה תעשייתית
חברה שאילולא היו לה הכנסות מהשקעה היתה חברה תעשייתית תמשיך להיראות כחברה תעשייתית גם כשיש לה הכנסות מהשקעה בשנת המס שבה נעשתה ההנפקה ובשנת המס שלאחריה.
3. תחולה (תיקון: תשמ"ב)
תחולתן של תקנות אלה לגבי הנפקת מניות החל ב-1 באוקטובר 1980, ואולם תחולתן של התקנות לגבי הנפקות שנעשו לפני פרסומן של תקנות אלה מותנית בכך שתוך 60 ימים מיום פרסום התקנות יתמלאו שתי אלה:
(1) תיעשה השקעה כמשמעותה בתקנה 1, של סכום שלא יעלה סכום התקבולים מההנפקה כשהוא צמוד לשיעור עליית שער הדולר של ארה"ב מיום ההנפקה ועד ליום פרסום התקנות, ויראו השקעה זו, לענין הסעיף האמור, כהשקעה שנעשתה מיד בסמוך לקבלת התקבולים;
(2) תימסר הודעה כנדרש בהגדרת פקדון בתקנה 1.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 972, 1234; תשמ"ד, 886.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ