אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות סדר הדין הפלילי (קביעת חיקוקים נוספים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק), תשכ"ו-1966 (תיקון: תשמ"ה)

תקנות סדר הדין הפלילי (קביעת חיקוקים נוספים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק), תשכ"ו-1966 (תיקון: תשמ"ה)

תקנות סדר הדין הפלילי (קביעת חיקוקים נוספים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק), תשכ"ו-1966 1 (תיקון: תשמ"ה)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 239, 240 ו-244 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965, אני קובע, באישור וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לאמור:
1. חיקוקים לענין סעיף 239 (תיקון: תשכ"ו, תשכ"ז, תשכ"ח, תשל"ג, תשל"ד, תשל"ה, תש"ם, תשמ"ה, תשמ"ט)
על עבירות לפי החיקוקים שלהלן יחול סעיף 239 לחוק:
(1) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (השכרת רכב פרטי), תשי"ט-1959;
(2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הולכת סיור ברכב פרטי), תש"ך-1960;
(3) חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), תשכ"א-1960;
(4) חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961;
(5) חוק-עזר של עיריה או מועצה מקומית שהותקן לפי פקודת העיריות או פקודת המועצות המקומיות;
(6) חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967, והתקנות לפיו;
(7) תקנות-שעת-חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי"ז-1956;
(8) חוק גנים לאומיים ושמורות-טבע, תשכ"ג-1963 וחוקי-עזר ותקנות לפיו;
(9) חוק הטיס, 1927, וצווים ותקנות לפיו;
(10) דיני ההתגוננות האזרחית כמשמעותם בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1961;
(11) חוק חגורות בטיחות ברכב, תשל"ג-1973;
(12) סעיפים 152, 170 עד 172, 174, 186, 189, 191 עד 196, 214 עד 216, 223, 225 עד 228, 267, 273, 275, 334, 357, 379 עד 381, 384, 401, 409, 452 ו-490 לחוק העונשין, תשל"ז-1977;
(13)2 סעיפים 20(א)(1) ו-21 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, צו שניתן לפי סעיף 21(ב) או 27 לחוק האמור וכן סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים - הוראת שעה), התשמ"ה-1985; הוראה זו תחול רק לגבי עבירות שנכללו בכתב אישום לבית משפט שלום.
2. חיקוקים לענין סעיף 240 (תיקון: תשכ"ז, תשכ"ח, תשל"ג, תשל"ד, תשל"ה, תשמ"ה, תשמ"ט, תש"ן)
על עבירות לפי החיקוקים שלהלן יחול סעיף 240 לחוק:
(1) חוק הטיס, 1927;
(2) פקודת הכלבת, 1934;
(3) פקודת הדיג, 1937;
(4) פקודת הפיקוח על פרי ההדר, 1940;
(5) פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943;
(6) פקודת המשקלות והמידות, 1947, סעיף 11(4), 11 ו-(14);
(7) חוק עזר של עיריה או מועצה מקומית שהותקן לפי פקודת העיריות, או לפי פקודת המועצות המקומיות;
(8) חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;
(9) חוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955;
(10) חוק הזרעים, התשט"ז-1956;
(11) חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, סעיפים 21 ו-27;
(12) חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, התשי"ט-1959;
(13) חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי"ט-1959;
(14) חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1960;
(15) חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961;
(16) חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום, התשכ"ג-1963;
(17) חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963;
(18) חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965;
(19) חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966;
(20) חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967;
(21) חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, סעיפים 14 ו-29 (ב);
(22) פקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), התשל"ב-1972, סעיף 5;
(23) חוק רשות נאות מרפא, התשל"ג-1973;
(24) חוק חגורות בטיחות ברכב, התשל"ג-1973;
(25) חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), התשל"ג-1973;
(26) חוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973;
(27) תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ד-1974, כפי שהן מוארכות בחוק מזמן לזמן;
(28) חוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976, סעיף 13(ב);
(29) חוק העונשין, התשל"ז-1977, סעיפים 459, 489, 491, 492, 493, 494 ו-495;
(30) פקודת הצופים (נוסח חדש), התשל"ח-1978;
(31) חוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט-1979;
(32) פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן (נוסח חדש), התש"ם-1980;
(33) חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
(34) חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, סעיפים 9, 17 ו-18;
(35) חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, התשמ"ג-1982;
(36) חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984;
(37) החיקוקים המפורטים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, למעט פקודת התעבורה, וחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;
(38) פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985;
(39) חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ"ז-1987;
(40) תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ביצוע האמנה), התשמ"ז-1987.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ו, 830, 702; תשכ"ז, 2446; תשכ"ח, 16, 550; תשל"ג, 1563; תשל"ד, 99, 164; תשל"ה, 1386; תש"ם, 66; תשמ"ה, 814, תשמ"ט, 1170; תש"ן, 752.
2 תקנה 4 לתקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 213 ו-214 לחוק) (תיקון), התשמ"ה-1985; (ק"ת תשמ"ה, 814) קובעת כי תוקף פסקה (13) הוא בתקופת תחולתו של חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים - הוראת שעה), התשמ"ה-1985.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ