אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ניירות ערך (סדרי דין), התשל"א-1970

תקנות ניירות ערך (סדרי דין), התשל"א-1970

תקנות ניירות ערך (סדרי דין), התשל"א-1970 1
(תיקון: תשס"ב)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 56(ב) לחוק ניירות-ערך, תשכ"ח-1968, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א' : בקשת הרשות להגשת דו"ח
1. בקשה לפי סעיף 38 (תיקון: תשס"ב)
בקשת הרשות לצוות על תאגיד להגיש דו"ח בהתאם לסעיף 38 לחוק תוגש לבית-המשפט המחוזי בירושלים.
פרק ב' : ערעור על החלטות הבורסה
2. הגשת ערעור לפי סעיף 47
ערעור על החלטת בורסה שלא לקבל אדם כחבר בה או להשעותו או לבטל חברותו, וכן ערעור על החלטת בורסה בשיפוט משמעתי, יוגש לבית-המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצא המשרד הרשום של החברה המנהלת את הבורסה.
3. כתב ערעור
הערעור יוגש בכתב תוך 60 יום מיום המצאת ההחלטה למערער והוא יפרט את הדברים הבאים:
(1) שמו, משלח-ידו ומקום-מגוריו של המערער;
(2) שם החברה המנהלת את הבורסה שנתנה את ההחלטה שעליה מערערים ומען משרדה הרשום;
(3) מען בתחום-שיפוטו של בית המשפט של ערעור לשם המצאה למערער;
(4) תאריך שבו קיבל המערער עותק מן ההחלטה אם נתקבל, או ציון שעותק כאמור לא נתקבל;
(5) נושא ההחלטה שעליה מערערים;
(6) נימוקי הערעור.
4. המשיבה
המשיבה תהא החברה המנהלת את הבורסה.
5. הגשת כתב הערעור
(א) כתב הערעור יוגש לבית המשפט בארבעה עתקים, זולת אם בית המשפט הורה על מסירת עתקים נוספים.
(ב) לכל עותק של כתב הערעור יצורף העתק מן ההחלטה שעליה מערערים; לא קיבל המערער עותק מן ההחלטה, יצרף הצהרה על כך לכתב הערעור.
6. המצאת כתב הערעור
רשם בית המשפט ימציא למשיבה עותק אחד של כתב הערעור עם העתק כאמור בתקנה 5(ב).
7. תשובה לערעור
(א) תוך 15 יום לאחר שהומצא לה כתב הערעור תגיש המשיבה תשובה לערעור, תפרט בה את נימוקיה, כל אחד בתמציתו ובפיסקה נפרדת, ותציין מען להמצאת כתבי בי-דין.
(ב) התשובה תימסר לבית המשפט בארבעה עתקים והרשם ימציא אחד מהם למערער.
8. בהעדר תשובה
לא הגישה המשיבה תשובה כאמור בתקנה 7, לא ייזקק בית המשפט לטענותיה אלא על פי רשות מיוחדת מאת בית המשפט מטעם מיוחד שיירשם.
9. תחולת תקנות סדר הדין האזרחי
(א) על איחוד ערעורים, על שמיעת הערעור, על מתן פסק הדין ועל המצאת כתבי בי-דין, יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, בכפוף לאמור בתקנות אלה ובשינויים המחוייבים לפי הענין.
(ב) בכל ענין שלא נקבע בפרק זה רשאי בית המשפט, לפי שיקול-דעתו ואם ראה צורך בכך לעשיית צדק, לנהוג כדרך שהיה נוהג בערעור המתנהל לפניו על פי תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.
פרק ג' : שונות
10. אגרות
בעד כל הליך ישולמו האגרות הקבועות לכך לפי תקנות בית המשפט (אגרות), תשכ"ח-1967.
11. (בוטלה) (תיקון: תשס"ב)
_________________________________
1 ק"ת תשל"א, 128; תשס"ב, 804.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ