אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות משק החשמל (בדיקות ומדידות לעריכת ניסויי התייעלות),התש"ע-2009

תקנות משק החשמל (בדיקות ומדידות לעריכת ניסויי התייעלות),התש"ע-2009

תקנות משק החשמל (בדיקות ומדידות לעריכת ניסויי התייעלות),התש"ע-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אמות המידה" - אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות של ספק שירות חיוני,שנקבעו לפי סעיף 33 לחוק;
"חיבור" - כהגדרתו בפרק ג'1 של אמות המידה;
"חצרים", "מקום צרכנות", ו"ספק שירות חיוני" - כהגדרתם בפרק א'1.1 של אמות המידה;
"ניסוי התייעלות" - בדיקה ומדידה של אופן מדידת הצריכה של חשמל, דרכי חיוב צרכנים או נושאים אחרים המתייחסים לחיבור והעברה של חשמל, במטרה להגיע לדרכים ושיטות לייעול משק החשמל.
2. עריכת ניסוי התייעלות
ספק שירות חיוני רשאי לערוך ניסוי התייעלות לפי תקנות אלה.
3. קבלת אישור המנהל
ספק שירות חיוני יקבע, באישור המנהל, את אופן עריכת ניסוי ההתייעלות, את תקופת עריכתו, את הצרכנים ואת מקומות הצרכנות או החצרים שישתתפו בו וכל עניין אחר הדרוש לכך; ניסוי ייערך בכפוף לתנאי האישור האמור.
4. התקנת ציוד במקום הצרכנות
(א) ספק שירות חיוני רשאי, באישור המנהל, להתקין, להחליף או לסלק ממקום הצרכנות או מחצרי צרכן כל ציוד הדרוש לעריכת ניסוי התייעלות, בכפוף לאמור בסעיף 46(א) לחוק.
(ב) על ציוד שהותקן כאמור יחולו הוראות פרק א. 3.2 "שמירה על ציוד" שבאמות המידה.
5. הודעה לצרכן
(א) ספק שירות חיוני יודיע לצרכן אשר ניסוי התייעלות צפוי להיערך במקום הצרכנות הרשום על שמו, על עריכת הניסוי ומטרתו; עם קבלת מידע כאמור מן הספק, רשאי הצרכן להודיע לספק על סירובו להשתתף בניסוי התייעלות, לא יאוחר מ-21 ימים לפני מועד תחילתו.
(ב) ספק שירות חיוני רשאי, על אף האמור בתקנת משנה (א), שלא לידע את הצרכן על עריכת ניסוי התייעלות במקרים אלה:
(1) עריכת הניסוי אינה מצריכה כניסה למקום הצרכנות או לחצרי הצרכן ואין בה כדי להשפיע לרעה על איכות החשמל המסופק לצרכן;
(2) עריכת הניסוי מצריכה כניסה למקום הצרכנות או לחצרי הצרכן ויש בידיעה בדבר עריכת הניסוי כדי להשפיע על תוצאותיו, ובלבד שהספק קיבל את הסכמת הצרכן להיכנס למקום הצרכנות לעריכת בדיקות ומדידות לפי סעיף 46(א) לחוק.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בחשוון התש"ע (1 בנובמבר 2009).
____________________________
1 ק"ת תש"ע, 92.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ