אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (ביצוע צו), התשס"ה-2005

תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (ביצוע צו), התשס"ה-2005

תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (ביצוע צו), התשס"ה -2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ה) לחוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981 (להלן - החוק), אני מתקינה תקנות אלה:
1. ביצוע צו
לשם ביצוע צו לסילוק יד ולפינוי מקרקעין שהוצא מכוח החוק, רשאי פקח להיכנס למקרקעין שהצו נוגע אליהם, להרחיק מהם כל אדם וחפץ, ולנקוט כל אמצעי כדי להבטיח את קיום הצו ולבצעו; כמו כן רשאי הוא, בשעת הצורך, להשתמש בכוח סביר ולקבל לשם כך עזרה מתאימה מהמשטרה.
2. טיפול במיטלטלין
נמצאו במקרקעין בשעת ביצוע הצו או לאחריה מיטלטלין שתופס המקרקעין שלא כדין (להלן - התופס) לא הוציאם, ימסור אותם הפקח לשמירה במקום מתאים כפי שייראה לו, בהתחשב בנסיבות, ורשאי הוא למכרם לאחר תקופה סבירה, ובלבד שקודם לכן ניתנה הודעה על המכירה לתופס אם ניתן לאתרו; היו המיטלטלין פסידים - ימכרום מיד; הוצאות השמירה והמכירה יחולו על התופס, ואם נמכרו המיטלטלין זכאי הוא לדמי המכר בניכוי ההוצאות האמורות.
3. פתיחת מקרקעין נעולים
היו המקרקעין נעולים, רשאי הפקח לפתחם או להורות לפתחם, ובלבד שבעת פתיחתם יהיה נוכח עד אחד לפחות זולת הפקח.
4. טיפול במחוברים
(א) נמצאו במקרקעין בשעת ביצוע הצו או לאחריו, מחוברים, לרבות נטיעות, והתופס לא פינה אותם בהתאם לצו, רשאי הפקח לפנותם, להרסם, לעקרם ולעשות כל פעולה כדי להשיב, ככל הניתן, את מצב המקרקעין כפי שהיה ערב התפיסה.
(ב) מחוברים שפונו כאמור בתקנת משנה (א), ימסור הפקח למשמורת במקום מתאים כפי שייראה לו, בהתחשב בנסיבות, ורשאי הוא למכרם לאחר תקופה סבירה, ובלבד שקודם לכן ניתנה הודעה על המכירה לתופס, אם ניתן לאתרו.
(ג) קבע הפקח, כי המחוברים אינם ניתנים למכירה, ייתן הוראות להשמדתם, השלכתם או פינוים בדרך שיורה.
(ד) הוצאות ביצוע הפינוי, לרבות הוצאות הריסה או עקירה, וכן הוצאות המשמורת והמכירה יחולו על התופס, ואם נמכרו המחוברים, לרבות חומרי הבניה, זכאי הוא לדמי המכר בניכוי ההוצאות האמורות.
5. אי-נוכחות התופס - לא תעכב
אי נוכחותו של התופס, אין בה כדי לעכב את ביצוע סילוק היד והפינוי.
6. דין וחשבון
(א) הפקח יערוך דין וחשבון על סילוק היד ופינוי המקרקעין ואופן ביצועם (להלן - דין וחשבון), יחתום עליו, ואם נכחו עדים כאמור בתקנה 3, יחתמו גם הם.
(ב) העתק מן הדין וחשבון יימסר לתופס, אם היה נוכח בשעת ביצוע הצו.
7. ביטול
תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (הוצאה לפועל), התשמ"א-1981 בטלות.
8. סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על ביצוע צווים שהוצאו מכוח החוק ערב תחילתו של חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (תיקון), התשס"ה-2005.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 966.

________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ