אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס), התשמ"א-1981

תקנות מס הכנסה (כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס), התשמ"א-1981

תקנות מס הכנסה (כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס), התשמ"א-1981 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 236ח לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ולאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם הארגון היציג של יועצי המס, אני קובע לאמור:
1. התנהגות שאינה הולמת
המעשים והמחדלים של יועץ מס המנויים להלן יש בהם משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע של יועץ מס:
(1) מתן שירות מקצועי שלא בהקפדה על הגינות ויושר או שלא לפי מיטב שיקול הדעת או שלא בזהירות מקצועית ראויה;
(2) התרשלות או הזנחה במתן השירות המקצועי;
(3) גילוי, בין בעצמו ובין על ידי עובדו, שלא בהסכמת הלקוח, של דבר שהובא לידיעתו תוך כדי מתן שירות מקצועי ללקוח ויש לו קשר עניני לשירות המקצועי, זולת אם הוא חייב לגלותו על פי דין או שגילויו דרוש למילוי תפקידו;
(4) מתן אישור או חתימה על דו"ח שלא על סמך בדיקתו האישית שלו או של עובדו;
(5) עיסוק כיועץ מס בשותפות עם אדם שאינו יועץ מס;
(6) עיסוק כיועץ מס שלא בשמו או בשם פירמה של יועצי מס; לענין פסקה זו, רואים כשם פירמה של יועצי מס - שם המורכב משמות השותפים, או משמו של אחד או יותר מהם, בתוספת הכינוי "ושות", או בלעדיו, או שם המורכב, כולו או בחלקו, משמות שותפי הפירמה לשעבר;
(7) מתן הרשאה למי שאינו יועץ מס, ואינו עובדו, לפעול בשמו, או מתן הרשאה למי שאינו יועץ מס לחתום בשמו על מסמכים הטעונים חתימה של יועץ מס; לענין פסקה זו, המונח "שמו" - לרבות שם הפירמה שלו כאמור בפסקה (6);
(8) מתן יד במעשה או במחדל למי שאינו יועץ מס לעסוק שלא כדין בפעולות שיוחדו ליועץ מס;
(9) העסקת אדם כיועץ מס ששמו נמחק מפנקס יועצי המס על פי החלטת הנציב לפי סעיף 236ג לפקודה, והעסקת אדם כאמור בתקופה שתוקף רשיונו הופסק לפי סעיף 236ד לפקודה;
(10) שידול לקוח למסור לו עבודה מקצועית;
(11) מתן תשלום, הלוואה, או טובת הנאה אחרת, או הבטחתם, במישרין או בעקיפין, בעד השגת עבודה מקצועית;
(12) שיתוף אדם שאינו יועץ מס בהכנסותיו ממקצועו, למעט קודמו של יועץ המס ויורשו של קודמו ושל שותפו;
(13) מתן שירות ללקוחו של יועץ מס אחר בענין שהאחר כבר החל לטפל בו, ללא הסכמת האחר בכתב, זולת אם סירב לתת את הסכמתו ללא נימוק סביר; כנימוק סביר יראו לענין זה, בין השאר, אם הלקוח דרש מיועץ המס המסרב לנהוג בניגוד לחובתו כיועץ מס, או בניגוד לכל דין, או אם ליועץ המס המסרב יש תביעות כספיות מוצדקות כלפי הלקוח בקשר לאותו ענין;
(14) עשיית פרסומת לעצמו כעוסק במקצוע ואי-נקיטת אמצעים סבירים כדי למנוע פרסומת בידי אחרים, למעט משלוח מכתבים או חוזרים בענינים מקצועיים ללקוחות ולעומדים עמו בקשר מקצועי, קביעת שלט סמוך למשרדו כל עוד הוא רשום בפנקס יועצי המס, פרסום פרטים אישיים בדפוס רגיל במדריכים וברשימות שהרישום בהם מקובל על הכל, וציון תוארו בהודעות על הרצאותיו המקצועיות ובפרסומים מקצועיים;
(15) קביעת שכר, או קבלת שכר, לפי תוצאותיו של השירות המקצועי שניתן;
(16) הפסקת הטיפול בענין שקיבל יועץ המס לטיפולו, זולת אם נוצרו חילוקי דעות בנוגע לצורת הטיפול, או מניעה מבחינה חוקית או מבחינת האתיקה המקצועית, או בגלל אי-תשלום שכר טרחה והוצאות, או מחמת סיבה אחרת המצדיקה את הפסקת הטיפול;
(17) הפסקת טיפול בענין שקיבל יועץ מס לפני תום הטיפול בו ולא נתן ללא דיחוי הודעה על כך ללקוחו והפסקת הטיפול גרמה או עלולה לגרום לפגיעה בעניני לקוחו;
(18) אי ציון שמו בתוספת התואר של יועץ מס בכל תעודה ומסמך שסייע בעריכתם;
(19) מתן שירות ללקוח שלא על סמך התקשרות ישירה ביניהם;
(20) העברת הטיפול למייצג אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב מהלקוח;
(21) מעשה או מחדל הפוגע באי תלותו כיועץ מס.
2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בתשרי התשמ"ב (1 באוקטובר 1981).
_________________________________
1 ק"ת תשמ"א, 1580.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ