אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מניעת היצף (סדרי הדין בערעור), תשל"ט-1979

תקנות מניעת היצף (סדרי הדין בערעור), תשל"ט-1979

תקנות מניעת היצף (סדרי הדין בערעור), תשל"ט-1979 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(ב) לחוק מניעת היצף, תשל"ז-1977 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית המשפט" - בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מקום עסקו של המערער או משרדו הרשום;
"המשיב" - בערעור על החבות בהיטל - השרים, ובערעור על החלטת המנהל לפי סעיף 9 לחוק - המנהל, או מי שהם הסמיכו.
2. הגשת כתב ערעור
(א) ערעור על חבות בהיטל או על החלטת המנהל לפי סעיף 9 לחוק, יהא בהגשת כתב ערעור בחמישה עתקים למזכירות בית המשפט תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה על החבות בהיטל או על החלטת המנהל לפי סעיף 9 לחוק, לפי הענין.
(ב) עותק אחד מכתב הערעור על צירופיו יימסר על ידי מזכירות בית המשפט למשיב, ואם היה משיב נוסף יצורף ויומצא עותק אחד גם לאותו משיב.
3. משיב נוסף
(א) הוגש ערעור על ידי מי שאיננו היבואן, יצורף היבואן כמשיב נוסף.
(ב) הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מההחלטה בערעור רשאי לבקש מבית המשפט לצרפו כמשיב או כמערער, לפי הענין.
4. פרטי כתב הערעור
(א) בכתב הערעור יצויינו פרטים אלה:
(1) שם בית המשפט שאליו הוא מוגש;
(2) שם המערער ומענו והמען להמצאת מסמכים;
(3) בערעור על החלטת המנהל, לפי סעיף 9 לחוק - התאריך שבו נמסרה למערער ההחלטה;
(4) סכום ההיטל השנוי במחלוקת;
(5) הנימוקים שעליהם מבוסס הערעור, כשכל נימוק מפורט בנפרד;
(6) פרטים אחרים הדרושים לערעור.
(ב) כתב הערעור ייחתם בידי המערער או בא כוחו.
5. צירופים לכתב הערעור
לכתב הערעור יצרף המערער -
(1) העתק מהחלטת המנהל;
(2) העתק מכל מסמך שעליו מסתמך המערער בערעור.
6. הגשת כתב תשובה
(א) המשיב רשאי להגיש לבית המשפט תוך שלושים יום מהיום שבו נמסר לו עותק של כתב הערעור תשובה מנומקת; התשובה תיחתם בידי המשיב, ויצורף אליה העתק מכל מסמך עליו יסתמך המשיב.
(ב) התשובה תוגש למזכירות בית המשפט בחמישה עתקים; עותק אחד תמציא המזכירות למערער, ואם היה משיב נוסף יצורף ויומצא עותק נוסף גם למשיב הנוסף.
7. הארכת מועדים
בית המשפט רשאי, אם ניתנה לו סיבה מספקת לכך, להאריך את המועדים להגשת ערעור או תשובה לפי תקנות אלה.
8. תחולת תקנות סדר הדין האזרחי
(א) בלי לפגוע באמור בתקנות אלה, יחולו על הערעור הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963 (להלן - תקנות סדר הדין), בשינויים המחוייבים, למעט תקנות 71-68; פרק ט', סימן ב'; פרקים י"ד; ט"ו; י"ז; י"ח; י"ט, סימן ב'; כ"ז, סימן ד'.
(ב) לענין תקנה זו כל מקום שנאמר בהוראות תקנות סדר הדין "תובע" - קרי "מערער", "נתבע" - קרי "משיב", "תובענה" - קרי "ערעור", הכל לפי הענין.
9. תיקון נימוקים
בית המשפט רשאי ליתן רשות לתקן את נימוקי הערעור או את נימוקי התשובה בכתב הערעור או בכתב התשובה.
10. הוצאות הערעור (תיקון: תשס"א)
(א) בית המשפט יפסוק לפי ראות עיניו בדבר הוצאות הערעור, לרבות שכר טרחת עורך דין.
(ב) עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני בית המשפט, רשאי בית המשפט לפסוק לו דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה כאמור בתקנות סדר הדין.
11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששים יום מיום פרסומן.
______________________________
1 ק"ת תשל"ט, 1609; תשס"א, 498.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ