אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מחלות בעלי-חיים (סימון גמלים), תשכ"ב-1962

תקנות מחלות בעלי-חיים (סימון גמלים), תשכ"ב-1962

תקנות מחלות בעלי-חיים (סימון גמלים), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"גמל" - גמל מכל גזע, בכל גיל, משני המינים, בין מגידול מקומי ובין מיבוא;
"מנהל" - מנהל האגף לבעלי-חיים במשרד החקלאות;
"שטח רשות מקומית" - שטח של עיריה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, מועצה כפרית, כפר, מאהל, מושבה, מושב עובדים, מושב שיתופי, קיבוץ, קבוצה, חווה או כל שטח מיושב אחר.
2. חובת סימון
לא יעביר אדם לאחר יום כ"ז בניסן תשכ"ב (1 במאי 1962) בשום דרך מדרכי-העברה את הבעלות על גמל בגיל שלושה חדשים ומעלה, או את ההחזקה בו, לא ירכשנו ולא יחזיקנו כאמור אלא אם הוא נושא עליו סימון בהתאם להוראות תקנות אלה.
3. הודעה על סימון (תיקון: תשי"ח, תשכ"ג)
רופא וטרינרי ממשלתי או מפקח (להלן - מפקח), רשאי לפרסם בשטח רשות מקומית, בדרך שיראה לו, הודעה על מקומות ומועדים בהם יבוצע סימון הגמלים המוחזקים באותו שטח (להלן - ההודעה).
4. חובת הבאת גמלים לסימון
פורסמה הודעה כאמור בתקנה 3, חייב המחזיק בגמל להביאו בהתאם להוראות שפורטו בהודעה לשם ביצוע הסימון.
5. ביצוע סימון
סימון לפי תקנות אלה יבוצע בהתאם להוראות המנהל על ידי רופא וטרינרי ממשלתי (להלן - רופא) או מפקח בתווית לפי הדוגמה שנקבעה בתוספת (להלן - התווית).
6. סימון לפי בקשה
(א) רשאי המחזיק בגמל לפנות בבקשה לרופא או למפקח לסמן גמל המוחזק על ידיו ושלא סומן על פי הוראות תקנה 4.
(ב) רופא או מפקח שנתבקש כאמור בתקנת-משנה (א), יקבע תוך חדשיים מיום הגשת הבקשה לאחר שיוכח לו, להנחת דעתו, מקורו של הגמל, המועד והמקום לביצוע הסימון.
7. סימון מיוחד
לא סומן גמל לפי הוראות תקנות אלה רשאי רופא או מפקח להורות למחזיק או לבעל להביא את הגמל במועד ולמקום שיקבע לשם ביצוע הסימון.
8. החזקת תווית
לא יחזיק אדם תווית ולא ישתמש בה אלא אם הורשה לכך בכתב על ידי המנהל ובהתאם לתנאי ההרשאה.
9. הסרת תווית
לא יסיר אדם תווית מגמל ולא יגרום להסרתה אלא אם הורשה לכך בכתב על ידי המנהל.
10. התקנת תווית מחדש
לא תותקן תווית שנפלה או הורדה מגמל אלא על ידי רופא או מפקח.
11. שינוי תווית
לא ישנה אדם, לא ישחית ולא יקלקל תווית, או הדפסה או סימון עליה, ללא אישור בכתב לכך מאת המנהל או רופא.
12. החזקת גמל עם תווית מקולקלת
לא יחזיק אדם גמל אשר התווית שהוא נושא שונתה, הושחתה, התקלקלה או הוכנס בה שינוי אלא אם הגיש בקשה לפי תקנה 6.
13. הורדת תווית מגמל בבית מטבחיים
נשחט או מת גמל בבית-מטבחיים חייב הרופא הוטרינרי האחראי לבית-המטבחיים לדאוג להורדת התווית מהגמל לאחר השחיטה או המוות ולמסרה מיד לרופא או למפקח.
14. הורדת תווית מגמל שמת מחוץ לבית מטבחיים
נשחט או מת גמל מחוץ לבית-מטבחיים יוריד בעליו לאחר השחיטה או המוות את התווית מהגמל וימסרנה מיד לרופא או למפקח.
2.15 אגרת סימון (תיקון: תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
בעד ביצוע הסימון משולם אגרה של 0.62 שקלים חדשים לכל ראש-גמל.
16. עזרת בעל גמל
בעל-גמל חייב להושיט לרופא או למפקח העומד לבצע או המבצע סימון לפי תקנות אלה את כל העזרה הדרושה לתפיסת הגמל ולהחזקתו בשעת הסימון.
ת ו ס פ ת
______________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 1718; תשי"ח, 1235; תשכ"ג, 1991; תשל"ז, 594; תשל"ט, 718; תש"ם, 1614; תשמ"א, 1565; תשמ"ב, 223, 1099; תשמ"ג, 181, 1110; תשמ"ד, 144, 1096, 2654; תשמ"ה, 680, 1188, 1748; תשמ"ו, 68;
י"פ, תש"ם, 1757; תשמ"א, 1286.
2 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), קובעת הצמדת האגרות למדד יוקר המחיה כאמור בפרק ז. עסקים, 12.4 אגרות חקלאיות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ