אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מחלות בעלי-חיים (בדיקה וטרינרית של בשר חזיר בר), תשל"ז-1977

תקנות מחלות בעלי-חיים (בדיקה וטרינרית של בשר חזיר בר), תשל"ז-1977

תקנות מחלות בעלי-חיים (בדיקה וטרינרית של בשר חזיר בר), תשל"ז-1977 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20 ו-22 לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945 (להלן - הפקודה), וסעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה
"אברים פנימיים" - לרבות לב, ראה, כבד, טחול, כליות קיבה ומעיים;
"בית נחירה" - מקום שיועד לנחירת חזירים ומתנהל לפי תקנות מחלות בעלי-חיים (הקמת בתי מטבחיים ובתי נחירה והפעלתם), תשכ"ח-1967;
"הדברה" - לכידתם של חזירי בר או קטילתם באמצעות סם;
"המנהל" - מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות, או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה;
"מחזיק" - צייד, מדביר או מוביל;
"מיתקן בדיקה" - מקום שיוקם בידי הרשות המקומית שבתחומה ניצוד חזיר בר ושיועד לביצוע בדיקה וטרינרית לחזירי בר, והמכיל מיתקנים ואבזרים כאמור בתוספת הראשונה ואשר מופעל בידי רשות מקומית;
"סם" - הסם המכונה אלפא כלורלוז, או חומר אחר שהמנהל התיר לשימוש לפי תקנות אלה;
"ציד" - ציד חזירי בר או קטילתם שלא באמצעות סם;
"רופא וטרינרי" - רופא וטרינרי של הרשות המקומית, שהמנהל מינהו להיות אחראי לביצוע פיקוח וטרינרי בבית נחירה או במיתקן בדיקה.
2. חובת בדיקה
חזיר בר שניצוד או הודבר יבוא על-ידי המחזיק בו, תוך 6 שעות מעת שניצוד או הודבר, לבדיקה וטרינרית בבית נחירה או במיתקן בדיקה.
3. איסור אחזקה ללא בדיקה
לא יקבל אדם לרשותו בשר חזיר בר שלא הוטבעו בו לאחר בדיקתו כל החותמות כנדרש בתקנות אלה.
4. אופן הבדיקה
את הבדיקה הוטרינרית של בשר חזיר בר יבצע הרופא הוטרינרי לפי ההוראות שבתוספת הראשונה.
5. בשר נגוע
(א) נמצאה שערונית בבשר שנבדק, תושמד הגופה על אבריה.
(ב) נמצא בבשר שנבדק מחלה או פגע שאינו שערונית, ינהגו בבשר בהתאם לאמור בתקנות מחלות בעלי-חיים (שחיטת בהמות), תשכ"ד-1964.
6. סימון בשר שנבדק
(א) בשר שנמצא לאחר הבדיקה ראוי למאכל אדם, יסמן הרופא הוטרינרי הבודק את כל רבע של גופת חזיר הבר בתווית סימון כאמור בתוספת השניה שעל כל אחת מהן, כשבצד אחד המלים "בדיקה וטרינרית" ושם הרשות המקומית ובצד השני - "נבדק ואושר".
(ב) בנוסף לסימון לפי תקנת משנה (א) תוטבע חותמת שלוש פעמים על כל חצי גופה בנפרד באזור קרומי החזה והבטן לפי הדגם שבתוספת השניה.
7. תעודה וטרינרית
הרופא הוטרינרי שערך בדיקה לפי תקנה 4, ימסור למי שהביא גופת חזיר בר לבדיקה ושנמצא חפשי משערונית, תעודה וטרינרית בנוסח שבתוספת השלישית, המתירה להעביר את הבשר ליעד שיצויין בתעודה.
8. יומן רישום בדיקות
רופא וטרינרי ינהל יומן במתכונת שבתוספת הרביעית שבו יירשמו הבדיקות של חזירי בר.
9. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
10. שמירת דינים
אין בהוראות תקנות אלה כדי לפגוע בהוראות כל דין.
תוספת ראשונה - רביעית2
_________________________________
1 ק"ת תשל"ז, 2142
2 הנוסח אינו מובא. הנוסח מובא בספר חוקי בריאות, 1985 ע' 207-206.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ