אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לשכת עורכי הדין (בחירות לועד המרכזי) (הוראת שעה), התשנ"ז-1996

תקנות לשכת עורכי הדין (בחירות לועד המרכזי) (הוראת שעה), התשנ"ז-1996

תקנות לשכת עורכי הדין (בחירות לועד המרכזי) (הוראת שעה), התשנ"ז-1996 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 109 ו-110 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. ישיבת בחירה
(א) ביום ג', ט' בחשון התשנ"ז (22 באוקטובר 1996), יתכנסו חברי המועצה הארצית, המכהנים על פי סעיף 9(א)(1) עד (5) לחוק (להלן - חברי הגוף הבוחר), לישיבה לבחירת 10 חברים מביניהם לועד המרכזי; הישיבה תכונס בשעה 17:00, במקום שבו מתכנסת המועצה הארצית.
(ב) הישיבה תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
(ג) הישיבה תיפתח בידי יושב ראש המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, ובהיעדרו - בידי המנהל הכללי של משרד המשפטים (להלן - יושב ראש הישיבה), והוא ינהל את הבחירות לועד המרכזי.
2. רשימות מועמדים
(א) כל אחד מחברי הגוף הבוחר רשאי להגיש ליושב ראש הישיבה רשימת מועמדים לועד המרכזי, הכוללת שמות מועמדים מבין חברי הגוף הבוחר, כאשר סדר שמות המועמדים ייקבע בידי מגיש הרשימה; הרשימות יוגשו מיד לאחר פתיחת הישיבה ולא יאוחר מחצי שעה לאחר מכן.
(ב) רשימת מועמדים לא תכלול יותר מ-10 מועמדים, ויצורפו אליה, בעת הגשתה, שתי חתימות תמיכה, לפחות, של חברי הגוף הבוחר וכן חתימות הסכמה של המועמדים.
(ג) חתימת הסכמה של מועמד תתייחס הן לענין הסכמתו להיות מועמד והן לענין מיקומו ברשימת המועמדים; לא פירש מועמד את הסכמתו לענין מיקומו ברשימה, ייחשב הדבר כאי הסכמה למועמדותו, והיא לא תהיה בת-תוקף.
(ד) לא יחתום חבר הגוף הבוחר על תמיכה אלא ברשימת מועמדים אחת; חתם על תמיכה ביותר מרשימה אחת - תיפסל חתימתו על תמיכה בכל הרשימות.
(ה) לא יח+תום מועמד על כתב הסכמה להיות מועמד אלא ברשימת מועמדים אחת. חתם על הסכמתו להיות מועמד ביותר מרשימה אחת - תיפסל מועמדותו בכל הרשימות.
3. בחירות שלא בקלפי
(א) הוגשה ליושב ראש הישיבה רשימת מועמדים אחת, שבה כלולים 10 שמות, יכריז עליהם יושב ראש הישיבה כמי שנבחרו לחברי הועד המרכזי.
(ב) הוגשו כמה רשימות מועמדים, שסך כל המועמדים שבהן הוא 10, יכריז עליהם יושב ראש הישיבה כמי שנבחרו לחברי הועד המרכזי.
(ג) הוגשו כמה רשימות מועמדים, שסך כל המועמדים שבהן עולה על 10, יקויימו בחירות בקלפי.
4. בחירות בקלפי
(א) יושב ראש הישיבה יכין גליון הצבעה שבו יפורטו כל רשימות המועמדים שהוגשו עד תום המועד להגשת רשימות מועמדים לפי תקנה 2(א); לאחר מכן לא תקובל רשימת מועמדים נוספת.
(ב) היושב ראש ימסור העתק של גליון ההצבעה לכל בוחר, ביחד עם מעטפת הצבעה, ומי שקיבל גליון ומעטפה כאמור, יגש מיד להצבעה בקלפי.
(ג) ההצבעה תהא אישית; כל בוחר יקיים הצבעתו בחשאי ויסמן קו מסביב לרשימת המועמדים שהוא בוחר בה; הבוחר ישים את גליון ההצבעה במעטפה ויטילנה, לעיני משתתפי הישיבה, בקלפי שתוצב לפני יושב ראש הישיבה.
(ד) הוטל לקלפי גליון הצבעה שהסימון בו אינו כאמור בתקנת משנה (ג) - הקול פסול.
(ה) ההצבעה תסתיים לפי המוקדם שבין אלה:
(1) משהצביעו כל חברי הגוף הבוחר שהשתתפו בישיבה וכל החברים שלא הצביעו הודיעו מראש בכתב ליושב ראש הישיבה כי לא ישתתפו בהצבעה;
(2) כעבור שעתיים מפתיחת הישיבה.
(ו) לאחר מכן יפתח היושב ראש את הקלפי ויספור את המעטפות שבה; כל מעטפה תיפתח ויושב ראש הישיבה יודיע בקול על רשימת המועמדים שסומנה, על ידי ציון שמו של המועמד הראשון שבה, ויציג את גליון ההצבעה לעיני משתתפי הישיבה.
5. תוצאות הבחירות
תוצאות הבחירות ייקבעו כך:
(1) מספר הקולות הכשרים יחולק ל-10 והמספר היוצא מן החילוק יהיה המודד;
(2) כל רשימת מועמדים תזכה במספר מנדטים כמספר השלם היוצא מחילוק הקולות שקיבלה במודד;
(3) נותרו מנדטים אחרי החלוקה לפי פסקה (2), הם יחולקו בין הרשימות באופן זה:
(א) לכל רשימת מועמדים ייקבע עודף קולות, שהוא השבר שנותר בחלוקה לפי פסקה (2);
(ב) הרשימות שנותרו להן עודפי קולות יהיו זכאיות לקבל מנדט אחד מן המנדטים שנותרו לחלוקה, לפי סדר גודלם של עודפי קולותיהן; שתי רשימות או יותר שהיו להן עודפי קולות שווים ולא נשארו מנדטים לכולן, יכריע ביניהן יושב ראש הישיבה על פי גודל;
(4) מרשימת מועמדים שזכתה במנדטים, יהיו האנשים ששמותיהם נקובים בראש הרשימה, בזה אחר זה, חברי הועד המרכזי;
(5) יושב ראש הישיבה יכריז על תוצאות הבחירות ויחתום על הפרוטוקול שינוהל על מהלך הישיבה, על תהליך הבחירות ועל תוצאותיהן.
6. נוכחות
בישיבת הבחירה לפי תקנות אלה לא יהיו נוכחים אלא בעלי הזכות לבחור ואנשים נוספים שקבע יושב ראש הישיבה כדרושים לסייע למהלך התקין של הישיבה ושל הבחירות.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ז, 21.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ