אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (אגרות), התשס"ו-2006

תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (אגרות), התשס"ו-2006

תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (אגרות), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-52 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984 (להלן - החוק), וסעיף 39ב לחק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדת המחקר" - כאמור בסעיף 9 לחוק;
"ועדת ערר" - כאמור בסעיף 24 לחוק;
"מבקש" - מי שהגיש בקשה הטעונה אגרה לפי תקנות אלה או מי שהגיש ערר כאמור בסעיף 23 לחוק.
2. אגרות
(א) בעד הגשת בקשה לדיון חוזר לוועדת המחקר לפי סעיף 22א(א) לחוק, ישלם המבקש אגרה בסכום של 5,000 שקלים חדשים.
(ב) בעד הגשת ערר לוועדת הערר לפי סעיף 23(א) או (א1) לחוק, ישלם המבקש אגרה בסכום של 7,000 שקלים חדשים.
(ג) בעד בקשת אישור להעברת זכויות ייצור אל מחוץ לישראל לפי סעיף 19א(ב) לחוק, ישלם המבקש אגרה בסכום של 5,000 שקלים חדשים.
(ד) התקבלה בקשת המבקש לפי תקנת משנה (א) או (ב), תושב למבקש האגרה ששולמה.
3. מועד ואופן תשלום האגרה
(א) אגרה לפי תקנות אלה ישלם המבקש בבנק הדואר.
(ב) המבקש ימציא למינהל אישור בדבר תשלום האגרה עם הגשת הבקשה.
(ג) לא יקובלו במינהל בקשה או ערר, אלא אם כן שולמה האגרה לענינם.
4. הצמדה
(א) הסכומים הנקובים בתקנה 2 ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים.
(ג) ראש המינהל יפרסם ברשומות את נוסח תקנה 2 כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).
(ד) בתקנה זו -
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
5. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 710.
2 התקנות פורסמו ביום 10.4.2006.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ