אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מיטלטלין שפינתה המדינה), התשס"ה-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מיטלטלין שפינתה המדינה), התשס"ה-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מיטלטלין שפינתה המדינה), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 30(ה) לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"כלי רכב" - רכב, כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975;
"מיטלטלין" - מיטלטלין, שנמצאו בשטח מפונה, כאמור בסעיף 30(ב) לחוק.
2. פינוי מיטלטלין
מיטלטלין, למעט כלי רכב, שהמדינה החליטה לפנותם, ייארזו, ככל שניתן, במכולות שיסומנו בהתאם למען שפונו ממנו המיטלטלין (להלן - המכולה), ויובאו לישראל; מיטלטלין שפונו ולא ניתן לארזם במכולה, ינהגו בהם כאמור בתקנות אלה, בשינויים המחויבים.
3. פרסום הודעה על מיטלטלין שהובאו לישראל
(א) פונו מיטלטלין, כאמור בתקנה 2, תפרסם המינהלה הודעה על כך בשני עיתונים יומיים ובאתר האינטרנט של המינהלה; ההודעה תכלול את שם היישוב שפונו ממנו המיטלטלין, וכן מועד ואופן קבלת המיטלטלין בידי בעל הזכויות בהם, בהתאם לתקנות אלה.
(ב) פונו כלי רכב לישראל על פי סעיף 30 לחוק, תפרסם המינהלה באתר האינטרנט שלה את מספרי הרישוי של כלי הרכב.
4. פניה לקבלת מיטלטלין
מי שהחזיק במיטלטלין כדין ערב הפינוי רשאי לפנות למינהלה בכתב, לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד פרסום ההודעה או תום 75 ימים מיום הפינוי, לפי המאוחר (בתקנות אלה - המועד הקובע), בבקשה לקבל את המיטלטלין.
5. מסירת מיטלטלין שנדרשו
פונה כאמור בתקנה 4 שהוכיח שהיה, ערב הפינוי, מחזיק במקום שפונתה ממנו המכולה, תימסר תכולת המכולה לחזקת הפונה במען שציין לשם כך בפנייתו למינהלה.
6. מסירת כלי רכב שנדרשו
פונה שהוכיח שכלי הרכב היה בבעלותו ערב הפינוי יקבל את כלי הרכב במקום שתמסור לו המינהלה.
7. מיטלטלין שלא נדרשו
לא נדרשה מכולה בידי מי שזכאי לקבלה לפי תקנה 5 עד המועד הקובע, תפרסם המינהלה הודעה על כך באתר האינטרנט שלה.
8. מיטלטלין שבעליהם ויתרו עליהם
(א) יראו את המיטלטלין שלהלן כמיטלטלין שבעליהם ויתרו עליהם:
(1) מיטלטלין שלא נדרשו בידי בעליהם או מי שהחזיק בהם ערב הפינוי עד תום 14 ימים לאחר המועד הקובע;
(2) מיטלטלין שהפונה בבקשה לקבלם לא מסר מען למסירת המיטלטלין בתוך שבעה ימים מיום פנייתו, או שהובאו למען שמסר הפונה ולא היה ניתן למסור אותם לחזקת הפונה באותו מקום;
(3) כלי רכב שבעליהם לא הגיעו לקחתם בתוך שבעה ימים מיום שנמסר להם המקום לקבלת כלי הרכב;
והכול אם לא קבע בית משפט מוסמך הוראה אחרת לגבי הבעלות במיטלטלין.
(ב) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של המינהלה הודעה בדבר מיטלטלין שרואים אותם כמיטלטלין שבעליהם ויתרו עליהם, כאמור בסעיף קטן (א), ועל הדרך שבה ינהג בהם, בהתחשב בסוג המיטלטלין; הודעה כאמור תפורסם שבעה ימים לפחות לפני נקיטת פעולה לגבי אותם מיטלטלין.
______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 892.
_______________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ