אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה) (הוראת שעה), התשס"ז-2007

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה) (הוראת שעה), התשס"ז-2007

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53 א(א)(2) ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 59 א לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בדיקה" - בדיקה מלאה, בדיקה מינהלית, בדיקה טכנית או בדיקה משלימה;
"בדיקה טכנית" - עריכת בדיקות ומדידות של ציוד קצה, לצורך מתן אישור סוג;
"בדיקה מינהלית" - בחינת מפרטים טכניים ומסמכים אחרים שהמציא מבקש;
"בדיקה מלאה" - בדיקה הכוללת בדיקה מינהלית ובדיקה טכנית;
"בדיקה משלימה" - בדיקה טכנית נוספת לצורך השלמת בדיקה מינהלית;
"המנהל" - סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי במשרד או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
"המשרד" - משרד התקשורת;
"מבקש" - מי שהגיש למנהל בקשה לקבלת אישור סוג, לרבות בקשה לביצוע בדיקה לצורך קבלת אישור סוג.
2. תשלומים
תשלומים בעד מתן אישור סוג בידי המשרד ובעד בדיקות של ציוד קצה המבוצעות בידי המשרד (להלן - התשלום) יהיו כמפורט בתוספת, לפי הענין.
3. מועד ואופן התשלום
(א) תשלום בעד מתן אישור סוג, ישולם מראש לכל תקופת תוקפו של אישור הסוג, לרבות לכל תקופות הארכתו; תשלום בעד בדיקה ישולם לפני תחילת ביצועה.
(ב) התשלום ישולם בבנק לפי טופס לתשלום שהורה עליו המנהל; מבקש ימציא למנהל את הטופס המקורי שעליו מוטבעת חותמת הבנק.
(ג) בוטל אישור סוג, הוגבל או הותלה, בין לפי בקשת בעל אישור הסוג ובין לפי כל סמכות שבדין, לא יוחזר התשלום.
4. תוקף (תיקון: תשס"ח)
תוקפן של תקנות אלה עד יום ד' באדר התשס"ט (28 בפברואר 2009).
תוספת (תיקון: תשס"ח)
(תקנה 2)
קבוצות של פרטים
הסכום לתשלום
הסכום לתשלום (בשקלים חדשים)

א. מתן אישור (לכל פרט להלן)
ב. בדיקות של ציוד קצה
נייח (כולל ציוד קצה אלחוטי המתחבר לרשת בזק ציבורית נייחת)


בדיקה מלאה


בדיקה
מינהלית
370

בדיקה
טכנית


בדיקה
משלימה

קבוצה א':
3,350
1,570
1,780
1,460

ציוד קצה במישק
אנלוגי (עד שני קווים)

קבוצה ב':
ציוד קצה במישק דיגיטלי
לא ישים
1,780
לא ישים
לא ישים

קבוצה ג':
ציוד מיתוג או ניתוב
(עד 59 שלוחות)
4,930
2,090
2,830
2,300

קבוצה ד':
ציוד מיתוג או ניתוב
(מעל 59 שלוחות)לא ישים
5,030
לא ישים
לא ישים

קבוצות של פרטים
הסכום לתשלום
הסכום לתשלום (בשקלים חדשים)

קבוצה ה':
גרסת ציוד חדשה לדגם
שניתן לו אישור סוג
60% מהתשלום המצטבר בעד הבדיקה
המינהלית והבדיקה
הטכנית
60%
מהתשלום בעד הבדיקה המינהלית של הציוד
60% מהתשלום בעד הבדיקה הטכנית של הציוד
80% מהתשלום בעד הבדיקה הטכנית של הציוד

ציוד אחר
*
*
*
*


* לפי הפרט הדומה לו ביותר במאפייניו הטכניים.

____________________________________
1 ק"ת תשס"ז, 1082; ,תשס"ח, 643..
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ